ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ХНТУСГ!

   Вимоги до бібліографічного опису ВАК України частково відрізняються від вимог до оформлення студентами курсових та дипломних робіт. А саме:

  • за вимогами ВАК України перед ініціалами  автора у заголовці опису кома не ставиться, у списках літератури  до курсових та дипломних робіт перед ініціалами автора треба ставити кому;
  • за вимогами ВАК України після заголовка твору друку не треба ставити вказівку: [Текст], у списках літератури до курсових та дипломних робіт треба ствити вказівку [Текст] після заголовка твору друку.

      Приклади для списків літератури до курсових та дипломних робіт:

Лубківський, Роман Мар'янович Громове дерево [Текст] : вибр.твори /Р.М.Лубківський; вступ.ст. Д. Павличка. - Київ : Український письменник, 2006. - 525 с. : 1 портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - 5000 пр. - ISBN 9-6657-9204-0.

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна / Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344, [7] с. : ил. ; 21 см. – (Barbaricum). – Загл. пер. и корешка: Вар-варские нашествия на Европу. – Библиогр.: с. 304–327. – Указ. имен., геогр. назв.: с. 328–337. – Перевод изд.: Les invasions : le second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. – 2000 экз. – ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).

Костюк, П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології [Текст] / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О.Лук'янець; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця.– Київ: Наук. думка, 2005. – 197 с.

Erdmann, K. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau [Text] / K. Erdmann, W. Schafer, E. Mundhenke. — Heidelberg : D.v. Decker’s Verl., 1996. — 114 p.

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-10-21

Скобло, Тамара Семенівна Корпусні деталі з чавунів та їх якісні показники [Текст] : монографія / Т. С. Скобло, О. І. Сідашенко, О. В. Сайчук ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Діса плюс, 2019. – 282 с.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка