Наука  ХНТУСГ в метриках

Освітньо-науковий проект "Наука  ХНТУСГ в метриках" покликаний висвітлювати діяльність Бібліотеки з моніторингу та підтримки публікаційної активності  ХНТУСГ, формує нові затребувані функції НБ по задоволенню потреб наукової спільноти, що визначає роль бібліотеки як експертного співтовариства університету. В рамках проекту бібліотека здійснює:

корегування єдиного профілю університету в БД WoS та  Scopus, моніторинг публікацій і цитувань авторів університету;

складання та надання  ректорату довідок щодо наукометричних та бібліометричних показників науковців вузу в БД WoS та Scopus;

 надання довідок-підтвердження про наявність наукових праць, які опубліковані у періодичних виданнях, включених  до WoS та  Scopus при розгляді вченою радою питань присвоєння вчених звань (відповідальність за точність даних вимагає чітко вказувати джерело інформації та час її отримання);

 консультативно-практична допомога у створенні і редагуванні профілів учених (ID Scopus (за наявності), Researcher ID (WoS), а також ORCID, Google Scholar );

 підтримка в актуальному стані  облікових записів  АФ ІА , а саме - редагування закладки "Наукометрія"(відстеження url всіх паспортів науковців і статистичних показників);

 формування списку українських  журналів, індексованих в зарубіжних БД Scopus, Web of Science, а також списку іноземних журналів за тематикою досліджень університету, представлених в цих базах;

поширення наукових робіт викладачів, аспірантів, науковців університету з метою  впливу на підвищення індексування  робіт наукометричною системою Google Scholar   в інтернет-середовищі через постійну участь у проектах “Наукова періодика України”, “Україніка наукова”, архівів наукових видань університету на платформі OJS , в університетському репозиторії;

 створення і моніторинг профілю університету,  профілів наукових видань університету, відстеження профілів науковців в Google Scholar з  відображенням їх в  інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки”;

проведення спільних засідань кафедр  і бібліотеки, з проведенням  навчальних занять по роботі з зарубіжними БД  щодо поліпшення показників публікаційної активності  авторів, якісного відображення наукового доробку в профілях Google Scholar, ORCID

Наука  ХНТУСГ в метриках

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Час плине, а пам’ять залишається: книги, що увіковічили Майдан та його Героїв

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61050
Телефон

Відділ обслуговування користувачів:
+380 (57) 732-9963  kireeva_cn@ukr.net

Інформаційно-бібліографічний відділ:
+380 (57) 732-9963  sbo.hntusg@ukr.net

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення:
+380 (57) 732-9963  avt2.73@ukr.net

Відділ комплектування та наукової обробки документів:
+380 (57) 732-9963  komplhim17@gmail.com

Новини бібліотеки

Всеукраїнська наукова конференція «Література. Духовність. Нація»

2019-05-20

17 травня 2019 року Тетяна  Сьомак, бібліотекар I категорії, взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції «Література. Духовність. Нація», що відбулася  у Національному літературно-меморіальному музеї ім. Г. С. Сковороди (с. Сковородинівка, Золочівського району Харківської області).

XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні"

2019-05-17

Директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н. М. 17 травня 2019 р. взяла участь у  XIV Всеукраїнській конференції молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні" з доповіддю "Розвиток інформаційно-галузевого ресурсу для фахівців сільськогосподарської галузі"

Зустріч з директором Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»

2019-05-15

15 травня в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулася зустріч з директором Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» – М. І. Сенченком, яка була присвячена 100-літтю створення закладу. На зустрічі були присутні провідні фахівці бібліотек ЗВО м. Харкова, у тому числі директор НБ ХНТУСГ Ніколаєнко  Н. М. та заступник директора НБ Наугольнова Н. Г.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка