Наука  ХНТУСГ в метриках

Освітньо-науковий проект "Наука  ХНТУСГ в метриках" покликаний висвітлювати діяльність Бібліотеки з моніторингу та підтримки публікаційної активності  ХНТУСГ, формує нові затребувані функції НБ по задоволенню потреб наукової спільноти, що визначає роль бібліотеки як експертного співтовариства університету. В рамках проекту бібліотека здійснює:

корегування єдиного профілю університету в БД WoS та  Scopus, моніторинг публікацій і цитувань авторів університету;

складання та надання  ректорату довідок щодо наукометричних та бібліометричних показників науковців вузу в БД WoS та Scopus;

 надання довідок-підтвердження про наявність наукових праць, які опубліковані у періодичних виданнях, включених  до WoS та  Scopus при розгляді вченою радою питань присвоєння вчених звань (відповідальність за точність даних вимагає чітко вказувати джерело інформації та час її отримання);

 консультативно-практична допомога у створенні і редагуванні профілів учених (ID Scopus (за наявності), Researcher ID (WoS), а також ORCID, Google Scholar );

 підтримка в актуальному стані  облікових записів  АФ ІА , а саме - редагування закладки "Наукометрія"(відстеження url всіх паспортів науковців і статистичних показників);

 формування списку українських  журналів, індексованих в зарубіжних БД Scopus, Web of Science, а також списку іноземних журналів за тематикою досліджень університету, представлених в цих базах;

поширення наукових робіт викладачів, аспірантів, науковців університету з метою  впливу на підвищення індексування  робіт наукометричною системою Google Scholar   в інтернет-середовищі через постійну участь у проектах “Наукова періодика України”, “Україніка наукова”, архівів наукових видань університету на платформі OJS , в університетському репозиторії;

 створення і моніторинг профілю університету,  профілів наукових видань університету, відстеження профілів науковців в Google Scholar з  відображенням їх в  інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки”;

проведення спільних засідань кафедр  і бібліотеки, з проведенням  навчальних занять по роботі з зарубіжними БД  щодо поліпшення показників публікаційної активності  авторів, якісного відображення наукового доробку в профілях Google Scholar, ORCID

Наука  ХНТУСГ в метриках

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка