Інформаційно-бібліографічний проект  Літопис ХНТУСГ  започатковано Науковою бібліотекою у 2015 році до 85 річчя заснування університету . Він отримав відзнаку в номінації «За створення власних електронних інформаційних ресурсів» у зональному конкурсі «Бібліотекар року» серед бібліотек ЗВО  м. Харкова. Основною метою проекту є популяризація матеріалу з історії університету з дня його заснування по теперішній час і забезпечення інтерактивного доступу до інформації в межах хронології опублікованих матеріалів. Цей повнотекстовий електронний ресурс власної генерації відзначається високим науковим рівнем добору інформації та своєю неординарністю. Зручний пошуковий сервіс дозволяє працювати з електронним ресурсом просто і швидко, не витрачаючи часу на пошук інформації в друкованих виданнях.
«Літопис ХНТУСГ» – це жива історія, створена викладачами, студентами, науковцями з початку заснування ХНТУСГ, яка продовжується і сьогодні. Головною відмінністю ресурсу є можливість постійного оновлення та поповнення актуальною інформацією, а завданням проекту – представлення всіх публікацій з історії університету он-лайн.

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка