БІОБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

 Артьомов Микола Прокопович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1966-2015 роки / уклад. Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова, Т. О. Рудич, Л. О. Кучерявенко ; Наукова б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2018. – 108 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» ; вип. 10).

  Сідашенко Олександр Іванович [Текст] : біобібліогр. покажчик праць за 1974-2018 роки / уклад. : Е. М. Щетініна, Л. О. Кучерявенко, Т. Б. Богданова; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2018. – 176 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 9).

  Фурман Ілля Олександрович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1966-2015 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; Наукова б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2016. – 102 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» ; вип. 8).

  Лінецький Леонід Михайлович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1974-2015 роки (до 70-річчя з дня народження) / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х., 2015. – 96 с. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» ; вип. 6).  

  Савченко Петро Ілліч [Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1968-2015 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; Наукова б-ка ХНТУСГ. – Х., 2015. – 152с. –(Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 7).

  Лебедєв Анатолій Тихонович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1964-2014 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Х., 2014. – 176 с. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 5).

  Скобло Тамара Семенівна [Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1962-2013 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х., 2013. – 202 с. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 4). 

  Тіщенко Леонід Миколайович [Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1975-2012 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Н. Є. Артюх, Л. І. Лупіка, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 158 с., портр. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 3). 

  Дмитро Іванович Мазоренко[Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1969-2011 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. «Міськдрук» – Х., 2011. - 100 с. (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 2). 

  МАЗОРЕНКО Дмитро Іванович [Текст]: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2011 роки / НААН, ДНСГБ, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна (ДНСГБ), Л. М. Тіщенко, В. І. Жила, В. А. Войтов (Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка); наук. ред. В. А. Вергунов; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий. –Х. : Міськдрук, 2011. – 120 с.; : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кореспонденти Нац. акад. аграр. наук України»).

  Заїка Петро Митрофанович [Текст]: біобібліогр. покажч. до 80-річчя ХНТУСГ/ уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. «Міськдрук» – Х., 2010. - 187 с. (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 1).

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Час плине, а пам’ять залишається: книги, що увіковічили Майдан та його Героїв

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон

Відділ обслуговування користувачів:
+380 (57) 732-9963  kireeva_cn@ukr.net

Інформаційно-бібліографічний відділ:
+380 (57) 732-9963  sbo.hntusg@ukr.net

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення:
+380 (57) 732-9963  avt2.73@ukr.net

Відділ комплектування та наукової обробки документів:
+380 (57) 732-9963  komplhim17@gmail.com

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка