04-поступления


 

65.8я73

З-78

            Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичніта практичні аспекти[Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. О. Козловський, Г. М. Заболотний[та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПpес, 2012. - 352 с. - Бібліогр.: с. 350-351. - ISBN 978-966-2143-77-5 : 80.00 гр.

 

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44).

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка