04-поступления


 

65.8я73

З-78

            Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичніта практичні аспекти[Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. О. Козловський, Г. М. Заболотний[та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПpес, 2012. - 352 с. - Бібліогр.: с. 350-351. - ISBN 978-966-2143-77-5 : 80.00 гр.

 

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44).

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка