Читацький літературно-дозвіллєвий клуб «Слово»

Читацький літературно-дозвіллєвий клуб «Слово» відкрив свої двері в 2008 році для  всіх, хто цікавиться культурним життям міста, країни, світу, має власні творчі здібності і прагне  ними поділитися. За роки існування членами клубу стали більше 300 студентів і викладачів.

Гостями клубу в різні роки були: Лауреат Шевченківської премії поет Степан Сапеляк, письменниця Валентина Овод, поетеси Лілія Собко, Алла Солодовник та інші цікаві особистості.

Учасники клубу відвідали творчі зустрічі з Оксаною Забужко, Василем Шклярем, Павлом Мовчаном, Ольгою Герасимюк, Костянтином Стогнієм, Адою Роговцевою, Анатолієм Паламаренко, Ніною Супруненко, Ніною Виноградською та багато інших. 

У практиці роботи клубу – спільне відвідування театрів, музеїв, різноманітних виставок в галереях «Бузок», «Єрмілов-центр» та інші. Члени клубу брали активну участь  у проведенні акції «Ніч музеїв» (2010),  конкурсів «Молода Слобожанщина» (2010-2014), «Читання на драбині» (2009-2019). 

Запрошуємо всіх, хто прагне творчого спілкування, любить поезію і літературу до співпраці за адресою: вул. Різдвяна, 19; 4-й поверх, бібліотека.

Керівник: Сьомак Тетяна Іванівна, бібліотекарка І категорії, (конт. тел.: 099-446-77-34)

Підписка на Читацький літературно-дозвіллєвий клуб «Слово»

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-30

Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 204 с.

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка