Нариси з історії Наукової бібліотеки Харківського  національного технічного університету сільського господарства імені  Петра Василенка

Історія бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка сягає далекого 1930 року, коли розпочав свою роботу наш університет (у минулому - Харківський інститут сільського господарства). Інститут було відкрито на базі існуючого тоді Інституту землеупорядкування і розташувався він у одному із кращих будинків нашого міста, збудованого ще у 1877 році за проектом архітектора Толкунова К. А. Головна бібліотека знаходиться тут і донині.

Для навчання студентів, а перший випуск складав всього 85 фахівців, були потрібні не тільки аудиторії та навчальні бази, а й бібліотека. Саме з вересня 1930 року починається біографія бібліотеки.

Перші фонди бібліотеки народжувалися із приватних колекцій викладачів. Гордістю бібліотеки також стали підручники та навчальні посібники з теорії машин, тракторів і комбайнів, авторами яких були безпосередньо співробітники інституту - професор Пономарьов Р. Д., професор Крамаренко Л. П., професор Константинов В. А. та інші.

В 1941 році, коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, інститут було евакуйовано в Узбекистан і сувора тиша порожніх аудиторій проводжала на фронт своїх студентів. В місті залишилися тільки навчальні майстерні та бібліотека. Нажаль, під час окупації фонди бібліотеки були практично втрачені. Після закінчення війни всього 20.000 книг уціліло від німецьких варварів, їх знайшли у напівзруйнованому корпусі в кочегарці, фашисти книгами опалювали приміщення.

Восени 1943 року починається друге життя інституту та бібліотеки. Рідне місто ще стояло у руїнах, не вистачало продуктів харчування, але в інститутських аудиторіях, як і у мирний час, розпочалися заняття на усіх п’яти курсах.

Залишки пограбованих фашистами книжкових фондів перенесли у нове приміщення, але не працювала система опалювання, не вистачало стелажів для упорядкування фондів. Бібліотекарі старалися понад своїх сил і за лічені місяці, у свій вільний час, їм довелося заново відроджувати бібліотеку. Бракувало найнеобхіднішого, але бібліотека вчасно відчинила двері для своїх читачів. Післявоєнний випуск налічував всього 80 студентів і всі вони були читачами бібліотеки, серед них найбільш активні  -  Сітто П., Турчак Є., Губарєв Г.

Бібліотека завжди відчувала увагу з боку керівництва інституту, тому з кожним післявоєнним роком активно поповнюються її фонди. У 1946 році було створено Бібліотечну раду, яка  на протязі багатьох років допомагала колективу бібліотеки вирішувати нагальні проблеми. До її складу увійшли викладачі, провідні фахівці інституту, а очолив  Раду один із активніших читачів бібліотеки - завідуючий кафедрою землеробства та рослинництва  Ковальов Н. Д. (автор 79 наукових праць та навчальних посібників).

У 50-ті роки минулого сторіччя  інститут у новому статусі – Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) - зміцнів, виріс з невеликої кількості кафедр і лабораторій у сучасний, з новим обладнанням науковий та навчальний заклад. Ці роки були плідними й у роботі бібліотеки: виріс її штат, зміцніла матеріальна база.  У 1954 році було відкрито першу факультетську бібліотеку (на факультеті Електрифікації сільського господарства, вул. Енгельса, 19). Відтепер студенти могли працювати з літературою безпосередньо за місцем навчання, тут же поряд знаходився і їхній гуртожиток.

У 60-70 роки темпи розвитку науки й техніки у колишньому  Радянському Союзі характеризувалися широким впровадженням механізації та електрифікації в усі виробничі та технологічні процеси сільського господарства Ці роки для ХІМЕСГ пройшли під знаком підвищення його наукового рівня. Вчені інституту створюють нові машини, розробляють нові технології, які зводять до мінімуму ручну працю у сільському господарстві, за що отримують більш ніж 240 авторських свідоцтв.

Сама ж бібліотека в цей період активно запроваджує кращий досвід роботи інших бібліотек колишнього СРСР. В практику її діяльності входять такі форми роботи, як індивідуальне розповсюдження інформації (ІРІ), Дні інформації, Дні дипломника тощо. Серед загалу читачів бібліотеки осередком найактивніших стають провідні викладачі, вчені, заслужені діячі науки та заслужені працівники Вищої школи: Заїка П. М., Куварзін І. Н., Анілович В. Я., Рожавський С. М., Медведєв К. Ф., Ксензенко Н. І., Мазоренко Д. І. та багато інших.

У 1980 році інститут зустрічав свій напівстолітній ювілей зміцнілим і значно вирісшим. Бібліотека в ці роки також починає набирати нових обертів. Запорукою цього стало призначення у 1983 році на посаду керівника бібліотеки  молодого та амбітного співробітника бібліотеки - Новікової Тетяни Вікторівни. Директором бібліотеки вона працює і до наступного часу.

Заручившись підтримкою Мазоренка Дмитра Івановича, на той час проректора з учбової роботи, а наразі ректора ХНТУСГ, Тетяна Вікторівна, разом із колективом бібліотеки, розпочинає відновлювати та вдосконалювати роботу бібліотеки.

В 80-ті роки в бібліотеці вперше було запроваджено груповий метод обслуговування читачів (без запису у читацькому формулярі), що надало змогу звільнити час на оперативне обслуговування студентів І курсу. Книжковий фонд бібліотеки стрімко зростає до 300000 примірників. 1985 рік – рік створення нового бібліотечного пункту  для студентів І-ІІ курсів (вул. Мироносицька, 92), а наприкінці 80-х років бібліотечні пункти були вже відкриті на усіх факультетах інституту. 1989 рік - бібліотека однією із перших у м. Харкові запроваджує інноваційний метод роботи – за бригадним підрядом, що зробило можливим започаткувати принцип матеріального заохочування серед бібліотечних працівників.

У 90-ті роки відбулися глибокі зміни  в країні.  Україна стала самостійною і незалежною державою. Перехід економіки до ринкових відносин, міжнародна інтеграція зробили також неминучими зміни в системі підготовки кадрів у вищих навчальних закладах. У квітні 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України на базі ХІМЕСГ створено Харківський державний технічний університет сільського господарства (ХДТУСГ). Акредитація інституту в новій якості, поряд з іншими новаціями, висунули цілу низку вимог і до бібліотеки.

Наприкінці 90-х у бібліотеці було створено автоматизовану бібліотечну систему та власні бази даних. Бібліотека приймає активну участь у роботі Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (м. Харків).  У 1999 році провідного бібліотекаря Соколовську Т.Б., яка безпосередньо відповідала за організацію та впровадження автоматизованої системи у бібліотечні процеси, було нагороджено Почесною грамотою Міської Ради за високі досягнення у цьому напрямку.

У ХХІ сторіччя бібліотека університету увійшла з новими вимірами, свідомо розуміючи необхідність серйозної її перебудови, впровадженням та використанням у роботі інформаційних комунікативних технологій, поєднанням традиційних та електронних фондів, появою інноваційних форм роботита нових форм обслуговування.  

У 2005 році ХДТУСГ отримує статус національного, відтепер це - Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ). З цього часу бібліотека набуває нових завдань, головним з яких – мати сучасний імідж, гідний вищого навчального закладу такого рівня.

Бібліотека бере активну участь у виконанні  «Програми сталого розвитку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка», а останніми роками її діяльність базується на основних засадах власної «Концепції розвитку бібліотеки ХНТУСГ», яка є одночасно і концепцією маркетингового управління, в якій визначені основні напрями розвитку бібліотеки, а також підготовлено план заходів з її реалізації на певний проміжок часу.

Рік від року збільшуються фондибібліотеки.Комплектування фондів базується на серйозному аналізі навчальних планів, програм, тематики  наукових досліджень кафедр університету. Стало доброю традицією, коли фонди бібліотеки поповнюються за рахунок подарунків від читачів, кафедр нашого університету та благодійного фонду ХНТУСГ «Інженерні кадри села».

Особливо бібліотека  вдячна тим читачам, які постійно дарують книги у її фонди, серед них: ректор ХНТУСГ – акад. Мазоренко Д.І., І проректор ХНТУСГ - проф. Тіщенко Л. М., а також викладачі університету: Ковтун Ю. І., Сергієва І. В., Веретельнік Н. І., Лупандіна А. П., Бабан Т. О., Пірєєва Г. І. Особлива подяка  зав. кафедрою технологічних систем ремонтного виробництва - Сідошенко О. І. за отримані підручники для наших студентів. Також бібліотека вдячна викладачам кафедри ЮНЕСКО за значний вклад для поповнення фондів бібліотеки: Москальову  Б. Г., Москальовій Н. П., Дениско Л. М., Тараненко Л. І., Сухіх Л. О.

Наприкінці 2007 року стартувала безстрокова акція «Подаруй бібліотеці  книгу». Бібліотека отримує у подарунок багато корисної літератури від кураторів, від студентських груп та інших користувачів бібліотеки. Проведення таких заходів сприяє розвитку у читачів бережливого ставлення до книг та вихованню поваги до рідної бібліотеки.

Бібліотека ХНТУСГ активно проводить наукову роботу:  бере участь в нарадах, науково-практичних конференціях, налагоджує координаційні зв’язки з іншими провідними бібліотеками України та м. Харкова, у т.ч. сільськогосподарського профілю. Уже традиційними для нашої бібліотеки  стали організація та проведення конференцій, семінарів, зустрічей для методичного об'єднання сільськогосподарських бібліотек Харківського регіону, на яких обговорюються проблеми, пов’язані з розвитком стратегії діяльності бібліотечних закладів в умовах переходу до інформаційного суспільства, удосконаленням інноваційної діяльності бібліотек. Бібліотека ХНТУСГ є активним учасником міжнародної науково-практичної конференції в межах Великого проекту «Григорій Сковорода – 300», яка щорічно проводиться на базі нашого університету і присвячена просвітницькій діяльності Г. С. Сковороди.

В сучасній бібліотеці недостатньо мати інформацію, а й потрібно організувати доступ до неї в зручний  для читача формі. Найбільш сміливіші бібліотечні проекти впроваджують співробітники відділу автоматизації інформаційно-бібліотечних технологій, створеного у 2001 році. А наставником  і автором багатьох  інновацій багато років є провідний спеціаліст відділу – Соколовська Тетяна Борисівна, яка  є автором багатьох  інновацій та власних розробок в програмному та лінгвістичному забезпеченні автоматизованих бібліотечних систем  і неодноразово відзначалася нагородами, грамотами від керівників міста, Асоціації інформаційно-бібліотечних технологій (АСІБТ) м. Харкова.

Бібліотека постійно шукає нові привабливі форми роботи та послуги. Велику увагу бібліотека приділяє автоматизації бібліотечних процесів, активно запроваджується автоматизована бібліотечна система ІРБІС.

Вимоги часу, приєднання вищої освіти України до Болонського процесу та розбудови інформаційного суспільства, постійно змушують вносити зміни у традиційне життя бібліотеки. Наразі навчання стає особисто орієнтованим, змінюються освітні цілі, які значною мірою спрямовані на формування і розвиток здібностей студентів до самостійного пошуку, аналізу й використання інформації. З цією метою на базі бібліотеки (вул. Артема, 44) у 2009 році відкрито Медіатеку (мультимедійний комп’ютерний клас).

Інформаційна та бібліографічна робота бібліотеки спрямована на допомогу розвитку навчально-виховного процесу університету: сприянню успішного засвоювання навчальних програм та самоосвіти студентів, здійснення інформування викладачів кафедр університету, вихованню у користувачів інформаційної культури тощо.

Бібліотека має власні методично-бібліографічні видання. За багаторічну діяльність працівниками бібліотеки було підготовлено та надруковано серію бібліографічних покажчиків. Серед них: «Праці співробітників ХНТУСГ», «Виховання еліти держави у вищих навчальних закладах».  Підготовлено практикум «Документально-комунікаційні аспекти форми роботи бібліотеки вищого навчального закладу», навчально-методичні матеріали для підвищення кваліфікації фахівців сільськогосподарських бібліотек «Бібліотека ВНЗ: стратегічні орієнтири розвитку», а також збірку матеріалів науково-практичної конференції «Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави» та багато інших. У комплексі інформаційно-бібліографічної діяльності одне з провідних місць займає підготовка біобібліографічних покажчиків серії  «Біобібліографія вчених ХНТУСГ».

В нашій бібліотеці ніколи не знижується інтелектуально-інформаційний потенціал, і поряд із застосуванням нових технологій, комп’ютерної техніки багато часу приділяється розширенню можливостей і потреб людини в саморозвитку та самовдосконаленні. Одне з головних призначень бібліотеки ХНТУСГ - через книгу сприяти комплексному вирішенню завдань гармонійного розвитку молоді, бути осередком духовного спілкування, творчої та інтелектуальної діяльності і дозвілля  студентів. У бібліотеці протягом багатьох років активно ведеться культурно-просвітницька робота, яка наразі представлена широким розмаїттям форм: літературно-музичні вітальні, вечори, літературні години, конкурсні програми, рольові ігри, читацькі конференції, зустрічі із харківськими письменниками та поетами та інші заходи.

На базі бібліотеки працюють різноманітні читацькі об'єднання та клуби: студентський літературно-музичний театр «Джерело», творче об'єднання «Сузір'я», краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот», духовно-естетична школа «Гармонія». Успішно працюють клуби любителів книги та читацький дозвілєвий клуб «Слово».

 

Студентський літературно-музичний театр «Джерело», яким керує головний бібліограф та викладач кафедри культури нашого університету - Грабар Наталія Григорівна, працює з 1998 року. Це самодіяльний театр, його учасники у свій вільний час готують театралізовані заходи до знаменних подій, інсценівки за мотивами творів відомих українських та зарубіжних авторів. За роки існування театру його учасники провели велику кількість масових заходів: літературно-музичних вечорів, композицій, конкурсних програм, інсценівок літературних творів тощо.

Творче об'єднання «Сузір'я» створене на базі бібліотечного пункту №2 (Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв факультету, вул. Мироносицька, 92). Під керівництвом головного бібліографа Бездольної Любов Іванівни учасники «Сузір'я» систематично готують та проводять літературні, музичні та театралізовані шоу, приймають активну участь не тільки у заходах нашого університету, а й у заходах, які проводять творчі та мистецькі організації, спілки України та м. Харкова. Так, учасники «Сузір'я» приймали безпосередню участь в акції Година милосердя, яку організовував харківський обласний з’їзд волонтерів, відвідували із концертами дитячі будинки, також не перший рік є активними учасниками Всеукраїнського фестивалю «Софіївські зорі». Так,  році за участь у Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі» учасники «Сузір’я» були нагороджені дипломом 1-го ступеня (2009 р., 2010р.). Неодноразово нагороджувалися Почесними Грамотами та Подяками від Міністерства аграрної політики України, від керівництва ХНТУСГ.

     

            

Одна із інноваційних форм роботи нашої бібліотеки є створення  краєзнавчо-туристичного клубу «Патріот» (2004 р.), який очолює зав. сектором культурно-просвітницької роботи - Кірєєва Світлана Миколаївна. Учасники клубу - співробітники та студенти університету, здійснили туристичні подорожі за багатьма цікавими та пізнавальними маршрутами, які сприяють знайомству із історією України, рідного краю, народними звичаями та традиціями. В рамках проекту «Перлини Слобожанщини» учасники клубу відвідали всі відомі історичні та пам’ятні місця Слобожанщини. Наразі клуб приймає активну участь в реалізації Всеукраїнських програм «Сім чудес України» та «Сім природних чудес України». У 2009-2010 н.р. організовані та  здійснені цікаві пізнавальні екскурсійні тури: «Чарівні куточки Поділля», «Мальовнича Волинь», «Відродження національних традицій» (Дніпропетровськ – Петриківка), «Сорочинський ярмарок», «Історія великої танкової битви: до  65 – річчя  Великої Перемоги» (Бєлгород – Прохорівка). Розроблено програму подорожей  «Дивовижна Україна – все, що варто побачити на власні очі».

Після подорожей та екскурсій читачі збираються разом у бібліотеці, щоб обговорити побачене, діляться враженнями та думками, передивляються фотографії та фільми. В бібліотеці вже оформлено декілька яскравих фотоальбомів, які стали своєрідним літописом про діяльність клубу. Про діяльність клубу «Патріот» підготовлено електронну презентацію. Позитивним моментом можна вважати, що чисельність учасників клубу постійно зростає, а бібліотека може таким чином  залучати молодь до співпраці.

Останніми роками бібліотека запровадила у практику роботи проведення таких ефективних комплексних заходів, як «Свято книги», «Місячник першокурсника».  Ці заходи пов’язані з популяризацією книги, а також і самої бібліотеки. Під час проведення цих заходів користувачі можуть відвідати усі відділи та підрозділи бібліотеки та ознайомитися з їх роботою, оглянути нові надходження, поспілкуватися із бібліотечними працівниками тощо.

Треба додати, що завдяки наполегливості, ініціативності та вмінню працювати з молоддю культурно-просвітницька робота бібліотеки посідає гідне місце у виховному процесі нашого університету.

Залученню користувачів до відвідування нашої бібліотеки також сприяє естетичне оформлення книжкових фондів, виставок, полиць, стендів тощо. В бібліотеці на допомогу навчальному процесу запроваджено цикл  персональних виставок – «Наші знані освітяни», з метою популяризації наукових праць, публікацій провідних вчених, викладачів, освітян та науковців нашого університету.

Бібліотека ніколи не буде «Бібліотекою» з великої літери, якщо  в ній не буде користувачів. За роки існування користувачі бібліотеки є найбільш цінною складовою. Бібліотека завжди шанує своїх читачів, які активно допомагають та підтримують в її починаннях. Серед них керівництво університету  – акад. Мазоренко Д. І., І проректор - проф. Тіщенко Л. М., проректор з НПР - Жила В. І., а також викладачі та співробітники університету: Ковтун Ю. І., Сергієва І. В., Веретельнік Н. І., Лупандіна А. П., Бабан Т. О., Пірєєва Г. І. Бакум В. В., Богомолов О. В., Веретельник Н. І.,  Зайцев А. С.,  Мазнєв Г. Є., Пірєєва Г. І., Пипіна Т. Є., Моісєва Н. І., Сафонова О. М., Трунова І. М., Хандола Ю. М., Бабан Т. О., Калініченко С. М., Мірошнік О. О. та багато інших.

Не треба забувати, що запорукою успішної роботи бібліотеки є її працівники – бібліотекарі, саме  вони своєю повсякденною працею творять історію не тільки бібліотеки, а й університету. В бібліотеці ХНТУСГ працюють досвідчені фахівці.

У тих, хто постійно користується бібліотекою нашого університету, після її відвідування виникає знайоме відчуття чогось рідного і вартісного, що впливає не тільки на рівень знань, а й на стан душі. Бо саме в нашій бібліотеці ви зможете зустріти не тільки ерудованого бібліотекаря-професіонала, а й завжди зможете поспілкуватися з бібліотекарем-людиною, котрий може дати пораду. До таких трудівників – невтомних творців бібліотечної справи належать, зокрема: головний бібліограф Бездольна Любов Іванівна, яка відповідає за роботу бібліотечного пункту №1 (Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв , вул. Мироносицька, 92). Головний бібліотекар Бородіна Лариса Олексіївна багато років працює в нашій бібліотеці, розкриваючи читачам дивовижний світ мистецтва, прекрасних книг - вона є відповідальною за роботу бібліотечного пункту №3 (Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту, вул. Артема, 44), та й ще є завідувачкою бібліотеки художньої літератури. Понад 25 років відповідає за роботу бібліотечного пункту №4 (Навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій, вул. Енгельса, 19) – головний бібліотекар Завгородня Людмила Іванівна. Більш ніж 20 років своєї професійної діяльності віддала відділу обслуговування Наугольнова Неля Генадіївна, наразі вона – заступник директора бібліотеки.

     

Робота бібліотеки завжди спрямована на якісне забезпечення потреб користувачів і надання їм допомоги у пошуку необхідних документів.  Сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що всі ці роки її працівники не шкодували сил для становлення бібліотеки. Праця  колективу бібліотеки  і бажання не зупинятися на досягнутому зробили свою добру справу.  Неодноразово колектив бібліотеки за свою успішну діяльність нагороджувався заохочувальними грамотами, свідоцтвами, подяками не тільки від керівництва університету, а й Міністерства аграрної політики України, громадських організацій нашого міста. Так, у  2005 році директор бібліотеки Новікова Тетяна Вікторівна отримала звання «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня, а у 2009 році – Кірєєва Світлана Миколаївна (на той момент заступник директора бібліотеки) отримала звання «Відмінник освіти України».

 

За наведеними цифрами та фактами стоїть колектив бібліотеки та діяльна натура її директора – Тетяни Вікторівни Новікової.  Бібліотека ХНТУСГ ввійшла в життя Тетяни Вікторівни у 25 років з посади старшого бібліографаі ось вже понад 30 років це не просто місце її роботи, а й сенс життя. Як умілий організатор, висококваліфікований спеціаліст,вимогливий до себе і до підлеглих – вона багато зробила для поліпшення діяльності бібліотеки. Тетяні Вікторівні вдалося створити не просто повноцінний штат працівників,а колектив однодумців, який є душею бібліотеки. Керівництво університетузавжди підтримує її прагнення до оновлення бібліотеки, бажання створити сприятливі умови для роботи користувачів.

Бібліотека ХНТУСГ у 2010 році святкувала  свій 80-річний ювілей. За часи свого існування бібліотека перетворилася на один із провідних підрозділів ХНТУСГ, що вирішує масштабні завдання інформаційного забезпечення наукового й навчального процесів, підвищення культурного рівня студентів, просвітництва. Щорічно бібліотека зростає не тільки в кількості своїх книжкових фондів (наразі їх налічується понад 400000 прим.) та кількості читачів (біля 11000), а й зростає в духовному та матеріальному плані, з'являються нові структурні підрозділи, розширюється репертуар запропонованих користувачам послуг. На сьогодні бібліотека має розширену структуру і налічує: 7 абонементів, 8 читальних зали (з них 3 суспільні бібліотеки у студентських гуртожитках), відкрито Медіатеку, що зумовлює доступ користувачів до оперативного та ефективного користування базами даних бібліотеки та до мережі Інтернет.

Багаторічна і багатогранна робота бібліотеки допомагає читачам розвивати культуру читання, прилучати їх до духовних і культурних надбань, сприяє формуванню професійної та національної свідомості. Попереду у бібліотеки – втілення багатьох задумів, які сприятимуть оновленню іміджу бібліотеки та вдосконаленню її діяльності. А у керівництва університету достатньо енергії та наполегливості, щоб зробити нашу бібліотеку ще біль привабливішою та сучаснішою.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка