Книга тижня

Пропонуємо познайомитися з новими науковими, навчальними і навчально-методичними виданнями, що надійшли до фонду НБ.

##

Книга тижня

Маренич, Тетяна Григорівна. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : підруч. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / Т. Г. Маренич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. –  Харків : Міська друкарня, 2021. – 623 с.

Книга тижня

Кириченко, Віктор Васильович.Фітотоксичність гербіцидів групи сульфоніл сечовин та селекція соняшнику[Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириченко, Є. О. Лебеденко; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Бровін О. В.,2021. - 94 с.

Книга тижня

Грунтові ресурси України: збалансоване використання, прогноз та управління [Текст] : Всесвітньому Дню грунту присвячується / Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" ; за наук. ред.: С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка, Р. С. Трускавецького. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. - 452 с.

Книга тижня

Food Technology Using Structurants [Text] : Monograf. / F. Pertsevoy [et al.] ; ed.: Р. Gurskiy, F. Pertsevoy. – Sumy ; Kharkiv ; Kjiv ; Wroclaw : Dissa+, 2021.

Книга тижня

Динаміка імпульсно навантажених нелінійних осциляторів [Текст] : моногр. / В. П. Ольшанський [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Діса плюс, 2021. – 264 с.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів»

339.138(02.064)
М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Книга тижня

Автомобіль вантажний. Сучасні конструкції [Текст] : підруч. для здобувачів ступеня вищ. освіти ЗВО / А. Т. Лебедєв [та ін.] ; за ред. А. Т. Лебедєва ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-прінт, 2021. – 370 с.

Книга тижня

Охорона праці на підприємствах зберігання та переробки зерна [Текст] : навч. посіб. / О. В. Нанка [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2021. – 264 с.

Книга тижня

Гіржева, Ольга Миколаївна. Управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств: механізми, стратегії, інструменти [Текст] : моногр. / О. М. Гіржева ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Смугаста типографія, 2020. – 340 с.

Книга тижня

Мигаль, Василь Дмитрович. Експлуатаційні властивості та надійність тракторів [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти закл. вищ. освіти / В. Д. Мигаль, М. Л. Шуляк ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ФОП Мірошниченко О. А., 2021. - 262 с.

Підписка на Книга тижня

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка