63.3(4УКР-4ХАР)

М 23

Манагаров, И. М.

            В сражении за Харьков [Текст] : мемуары / И. М. Манагаров. - 3-е изд. - Х. : Пpапоp, 1983. - 264 с. : ил.

Аннотация: Центральное место в книге бывшего командующего 53-й армией Героя Советского Союза И. М. Манагарова занимает рассказ о боях, которые вела армия за освобождение Харькова от фашистских захватчиков. Немало волнующих страниц посвящено героическому ратному труду воинов, громивших врага на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии. Внимание читателя, несомненно, привлекут и страницы, где автор говорит о своих встречах с выдающимися советскими полководцами Г. К. Жуковым, И. С. Коневым, Р. Я. Малиновским.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка