2015.07.28-НБУВ-КНИГИ

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 27.07 до 02.08 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Природничі науки в цілому

 

1.  ВА791928 Безкоровайна О. В.  Природознавство. 3 клас : робочий зошит : до підруч. "Природознавство" І. В. Грущинської / О. В. Безкоровайна. - Харків : Весна, 2015. - 62 с. + вкладка 7, [1] с.

 

2.  ВА792061 Екологія : програма, метод. вказівки до проведення практ. занять, завдання для самост. роботи та тест. завдання для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" та напрямів підгот.: 6.030601 "Менеджмент", 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. нац. акад. ; [уклад.: Скоробогатий Я. П. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 63, [1] с.

 

3.  СО33685 Природознавство. Уроки. 4 клас : [посібник] / [упоряд.: В. Висторонський та ін.]. - Київ : Шкільний світ : Перше вересня, 2015. - 102, [1] с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Початкова освіта. Бібліотека)

 

4.  ВА791927 Хитра З. М.  Природознавство. 2 клас : робочий зошит : до підруч. "Природознавство" Т. Г. Гільберт, Т. В. Сак / З. М. Хитра, Л. В. Мальцева. - Харків : Весна, 2015. - 71. [1] с.

 

5.  ВА791931 Хитра З. М.  Природознавство. 3 клас : робочий зошит : до підруч. "Природознавство" Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак / З. М. Хитра, Л. В. Мальцева. - Харків : Весна, 2015. - 64 с.

 

 

Загальні роботи по техніці

 

6.  ВА792071 "Актуальні питання історії науки і техніки", всеукраїнська наукова конференція(12 ; 2013 ; Конотоп).Матеріали 12-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки", 3-5 жовтня 2013 року, м. Конотоп / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 390 с.

 

7.  ВА792075 "Львівська політехніка", національний університет.  Наукові та навчальні видання Національного університету "Львівська політехніка" за 2006-2013 роки : бібліогр. покажч. / за ред. О. В. Шишки, І. О. Бєлоус ; [уклад.: І. В. Гамола та. ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 279 с.

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

8.  ВА792072 Відновлювана енергетика XXI століття : матеріали 10-ї ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., АР Крим, смт. Миколаївка, 14-18 верес. 2009 р. - Київ : [б. в.], 2009. - 395, [1] с. : рис., табл.

 

9.  ВА791923 Зеленська О. І.  Інформатика. 2 клас : робочий зошит [до підруч. Г. В. Ломаковської [та ін.] "Сходинки до інформатики. 2 клас"] / [О. І. Зеленська] ; за заг. ред. О. В. Коршунової. - Харків : Весна, 2015. - 53, [2] с.

 

10.  ВА792065 Системний аналіз : тести, метод. вказівки до семінар., практ. занять та самост. роботи студентів спец. 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Іляш О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 75 с. : табл.

 

11.  ВА792143 Сінчук І.О.  Світлотехнічні установки та системи : курс лекцій : для студентів ден. та заоч. форм навчання за напрямом 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології" / Сінчук І. О., Бойко С. М. ; під. ред. проф. Сінчука О. М. ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2015. - 199 с. : рис., табл.

 

12.  ІВ220300"Computer aided design and manufacturing", internatioal conference(1 ; 2003 ; Šibenik).1st international conference on computer aided design and manufacturing : book of abstracts : September 30th - October 3rd 2003, Šibenik - Croatia / ed.: Boris Obsieger. - Ičići : Revelin, 2003. - XIV, 64 p. : fig.

 

13.  ІВ220327"Computer aided design and manufacturing", internatioal conference(2 ; 2004 ; Šibenik).2nd international conference on computer aided design and manufacturing : book of abstracts : September 28th - October 1st 2004, Šibenik - Croatia  / Univ. of Rijeka, Fac. of engineering ; ed.: Boris Obsieger . - Rijeka : Zigo, 2004. - X, 59 p. : fig.

 

14.  ІВ220326"Computer aided design and manufacturing", internatioal conference(4 ; 2006 ; Supetar).4th international conference on computer aided design and manufacturing : proc. : September 19th - September 23rd 2006, Supetar - Croatia  / Univ. of Rijeka, Fac. of engineering ; ed.: Boris Obsieger. - Rijeka : Zigo, 2006. - XII, 107 p. : fig.

 

 

Технологіяметалів. Машинобудування. Приладобудування

 

15.  ВС59214Основи теорії різання матеріалів: підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами підгот. "Інженерна механіка" та "Машинобудування" / М. П. Мазур [та ін.] ; [під заг. ред. М. П. Мазура]. - Львів : Новий Cвіт-2000, 2010. - 422 с. : рис., табл.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

16.  ВА792151 Семенова С. В.  Румяная выпечка. Вкуснейшие пироги и пирожки с начинкой, лакомые ватрушки, сытные запеканки / С. В. Семенова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 95 с. : цв.ил. - (155 рецептов наших бабушек) (Вкусно, как в детстве!)

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

17.  ВА792062 Товарознавство текстильно-одягових товарів : завдання  та метод. вказівки до лаб. занять і самост. роботи студентів ден. та заоч. форм навчання освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Полікарпов І. С. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 95, [1] с. : табл.

 

18.  ІВ220309 Идвореан-Стефановиħ Б.  Ткане структуре-преплетаjи ткања : на основу текстилних збирки музеја у Војводини / Братислава Идвореан-Стефановиħ. - Нови Сад : Музеј Војводине, 2013. - 224 с. : ил. - (Посебна издања ;  26)

 

 

Сільське та лісове господарство

 

19.  ВА792140 Ковбаса В. П.  Механіка сільськогосподарських матеріалів та середовищ : навч. посіб. для ВНЗ IV рівня акредитації / Ковбаса В. П., Швайко В. М., Гуцол О. П. ; за ред. проф. Ковбаси В. П. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 533 с. : рис.

 

20.  Р128289 Козырь В. С.  Мясное скотоводство в фермерском хозяйстве : рекомендации / [В. С. Козырь, С. А. Олейник, Т. В. Мовчан] ; Укр. акад. аграр. наук, Ин-т животноводства центр. р-нов. - Днепропетровск : [б. и.], 2002. - 18 с.

 

21.  ВА792198 Органічне виробництво і продовольча безпека : [матеріали III Міжнар. наук. практ. конф., м. Житомир, 23 квіт. 2015 р.] / Житомир. нац. агроекол. ун-т, Федерація орган. руху України, Поліс. центр орган. вир-ва "Полісся Органік" ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. - Житомир : Полісся, 2015. - 647 с. : рис., табл.

 

22.  ІВ220412 Machovec J.  Kvetiny v byte / Jaroslav Machovec, Zdeněk Čača, Eva Otrubová ; [fot.: J. Machovec, V. Otruba, Eva Otrubová]. - Bratislava : Príroda, 1974. - 384, [8] s. : il., fot., tab.

 

 

Соціологія. Демографія

 

23.  ВА791932 Безкоровайна О. В.  Я у світі. 3 клас : робочий зошит : [до підруч. Н. М. Бібік "Я у світі. 3 клас"] / О. В. Безкоровайна. - Харків : Весна, 2015. - 63, [1] с.

 

24.  ІВ220328Kleiner T.- M.  Vertrauen in Nationen durch kulturelle Nähe? :  Analyse eines sozialen Mechanismus / Tuuli-Marja Kleiner. - Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2014. - 278 S. : Abb. - (Research)

 

 

Економіка. Економічні науки

 

25.  ВА792040 Гаєвська Л.М.  Підприємництво та його оподаткування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. М. Гаєвська, О. І. Марченко, Т. В. Паєнтко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : НУДПСУ, 2014. - 316 с. : рис., табл.

 

26.  ВА792053 Економіка і планування в підприємствах галузі : метод. завдання та вказівки до виконання контрол. роботи для студентів напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Міценко Н. Г., Заярна Н. М., Дуда С. Т.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 103, [1] с. : табл.

 

27.  ВА792059 Економічна кібернетика : тести для поточ. і підсумк. контролю знань студентів усіх форм навчання напряму підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Белей О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 95 с.

 

28.  ВА792204 Зарєчнєв А. М.  Фінанси. Тести та задачі : навч. посіб. / А. М. Зарєчнєв, Т. В. Малаєва, Р. П. Русанова. - Київ : ЦУЛ, 2003. - 195 с. : табл.

 

29.  ВА792205 Иванов В. М.  Деньги и кредит : курс лекций / В. М. Иванов ; Межрегион. акад. упр. персоналом (МАУП). - Киев : МАУП, 2003. - 286, [1] с. : рис., табл.

 

30.  ВА792201 Іванченко Є. А.  Методика оцінювання компетентності економіста в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів : [навч.-метод. посіб. для студентів та викладачів ВНЗ] / Євгенія Іванченко ; Одес. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. - Одеса : Поліграф, 2008. - 130 с. : табл.

 

31.  ВА792060 Інформаційні системи в управлінні організацією : метод. вказівки та завдання до практ. і лаб. занять, самост. роботи та тести для студентів спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами екон. діяльності)" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Гудзовата О. О., Артищук І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 103 с. : рис., табл.

 

32.  ВА792050 Карп'юк О. П.  Регулювання інноваційних процесів в економіці : монографія / О. П. Карп'юк . - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2015. - 199 с. : рис., табл.

 

33.  ВА792152 Колодійчук В.А.  Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів : Український бестселер, 2015. - 573 с. : рис., табл.

 

34.  ВА792058 Математичні методи та моделі ринкової економіки : метод. вказівки та завдання для практ. і лаб. занять, самост. роботи та тести для студентів спец. 8.03050201 "Економічна кібернетика" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Белей О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 51, [1] с.

 

35.  ВА792145 Мельничук Д. П.  Людський капитал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія / Д. П. Мельничук ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Полісся, 2015. - 563 с. : рис., табл.

 

36.  ВА792052 Міжнародний маркетинг : матеріали до практ. і семінар. занять та самост. роботи над курсом (для студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" та спец. 8.03020301 "Міжнародні економічні відносини") / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Семак Б. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 55, [1] с.

 

37.  ВА792054 Моделі економічної динаміки : метод. вказівки та завдання до практ. і лаб. занять, самост. роботи та тести для студентів напряму підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Белей О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 103 с. : табл.

 

38.  ВА792057 Облік у зарубіжних країнах : тест. завдання з дисципліни для студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Воронко Р. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 139, [1] с.

 

39.  ВА792076 Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. Г. Г. Кірейцева (26 лют. 2015 р., м. Київ) / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" [та ін.] ; [редкол.: Жук В. М. та ін.]. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 631 с. : рис., табл.

 

40.  ВА792056 Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті : метод. вказівки та завдання для практ. і лаб. занять, самост. роботи, завдання для контрол. робіт та тести для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" спец. 7.03050901 "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ящук В. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 51, [1] с.

 

41.  Р128288 Фінансовий облік 1 : метод. вказівки до виконання курс. роботи для студентів ден. та заоч. форм навчання по спец. 7.050106 - облік і аудит / Одес. нац. політехн. ун-т ; [уклад. В. В. Кірсанова]. - Одеса : Наука і техніка, 2004. - 30 с.

 

42.  ВА792199 Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м. Ужгород) / Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В. І. та ін.]. - Ужгород : Закарпаття, 2015. - 632 с. : рис., табл.

 

43.  ВА792063 Ціни і ціноутворення : навч. завдання до практ. занять студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 1401 "Сфера обслуговування" та 0306 "Менеджмент і адміністрування" ден. і заоч. форм навчання / Центр. спілка спожив. т-в в Україні, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Вірт М. Я., Юсипович О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 67 с. : табл.

 

44.  ВА792142 Черниш І. В.  Формування антикризової політики держави у туризмі : монографія / Черниш Ірина Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : АСМІ, 2014. - 586 с. : рис., табл.

 

45.  ВА792051 Чухрай Н. І.  Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 497 с. : рис., табл.

 

46.  ІС14877Das Bestmögliche an Förderung und Betreuung : 40 Jahre Gold-Kraemer-Stiftung / Text & Red.: Martin Bock ; Bearb.: Lothar Schmitz. - [Frechen] : Gold-Kraemer-Stiftung, [20--?]. - 130 S. : Ill.

 

47.  ІВ220423Popović N.  Economic history and perspectives of Kosovo and Metohija / Nenad Popović ; transl. ed. and proofreading: Sinisa Hadzic. - Belgrade : Fund "Serbian economic center", 2009. - 500 p. : phot., tab.

 

48.  ІВ220374Raymond M.  Advertising that sells : a primer for product managers / by Miner Raymond. - Cincinnati, Ohio : Black Rose, 1989. - 151 p. : ill.

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

49.  В355724/1, вар.2 Будна, Наталя Олександрівна  Тематичні роботи. 3 клас. Вип. 1: Другий варіант. - 2015. - 95, [1] с.

 

50.  В355724/1, вар.1 Будна, Наталя Олександрівна  Тематичні роботи. 3 клас. Вип. 1: Перший варіант. - 2015. - 92, [1] с.

 

51.  В355724/2, вар.2 Будна, Наталя Олександрівна  Тематичні роботи. 3 клас. Вип. 2: Другий варіант. - 2015. - 86, [1] с.

 

52.  В355724/2, вар.1 Будна, Наталя Олександрівна  Тематичні роботи. 3 клас. Вип. 2: Перший варіант. - 2015. - 86, [1] с.

 

53.  СО33684 Захоплива англійська : літери і звуки, нові слова : [для дітей ст. дошк. віку] / [авт. проекту й упоряд. Н. Книжник]. - Київ : Буквиця, 2015. - 63 с. : іл. + стікери та плакат. - (Клуб "Академія Розумійка") (Навчатись цікаво!)

 

54.  ВА792038 Калита Н.І.  Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського : монографія / Наталія Калита ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. - 175 с.

 

55.  ВА792041 Пєтухова І. О.  Тестування в освіті України крізь призму розвитку психолого-педагогічної науки : монографія / Пєтухова Ірина Олексіївна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 168 с.

 

56.  В355733/1 Самодрин, Анатолій Петрович  Архітектоніка профільної освіти. Кн. 1. - 2015. - 291 с. : іл.

 

57.  СО33683 Уманська О. М.  Розуму і серцю маленької дитини - народне мистецтво рідної України! : навч.-метод. зб. / О. М. Уманська. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 103 с. : рис. - (На допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів)

 

58.  ВА791998 Якименко С. І.  Мандрівка курченятка Піка : авт. інтегр. технологія "Я і світ навколо мене" (баз. компонент, нова ред.) / С. І. Якименко. - Київ : Слово, 2014. - 51 с. : рис.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

59.  ВА792055 Бурова О.К.  Человек и вещь. Философское путешествие в поисках партнёрства : монография / О. К. Бурова. - Харьков : Право, 2015. - 327, [1] с.

 

60.  ВС59175 Готуємось до школи. Заняття психолога з дітьми / [Л. В. Стреж та ін. ; упоряд. Шаповал Т. А.]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 103, [3] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Психолог. Бібліотека)

 

61.  ВА792160 Мірошниченко О. А.  Основи психофізіологічних та психологічних досліджень операторів в екстремальних умовах діяльності : підручник / О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Нац. антаркт. наук. центр Держінформнауки України. - Житомир : Рута, 2015. - 293 с. : рис., табл.

 

62.  ВА792155 Ревнівцев Б. О.  Основи самореалізації особистості : метод. посіб. / Б. О. Ревнівцев. - Житомир : Полісся, 2014. - 117 с. : рис., табл.

 

63.  ВА792159 Токарева Н. М.  Моделювання особистісних конструктів підлітків у вимірах освітнього простору : [монографія] / Токарева Н. М. - Кривий Ріг : Інтерсервіс, 2015. - 446 с. : рис., табл.

 

64.  ІВ220381Du Bois-Reymond E.   Vorträge über Philosophie und Gesellschaft / Emil du Bois-Reymond ; eingel. und mit erklärenden Anm. hrsg. von Siegfried Wollgast:. - Berlin : Akademie-Verl., 1974. - LIX, 312 S. - (Philosophische Studientexte)

 

65.  ІВ220308Geier M.  Geistesblitze. Eine andere Geschichte der Philosophie / Manfred Geier. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2013. - 284 S.

 

66.  ІВ220333Krumpel H.  Lebensprozeß und Moral : theoriegeschichtliche Aspekte der Dialektik von moralischem Bewußtsein und materiellem Lebensprozeß / Heinz Krumpel. - Berlin : VEB Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1977. - 108 S. - (Weltanschauung heute ; Bd. 18)

 

67.  В277459/1Wąsik, Wiktor   Historia filozofii polskiej. T. 1: Scholastyka. Renesans. Oświecenie. - 1958. - 424 s.

 

68.  В277459/2Wąsik, Wiktor   Historia filozofii polskiej. T. 2: Romantyzm. - 1966. - 404 s.

 

 

Література універсального змісту

 

69.  ІА24521Campano ilustrado. Diccionario castellano enciclopedico / red. por Manuel Gonzalez de la Rosa ; ed. rev. y corriente por Miguel de Toro y Gisbert. - Buenos Aires : Biblioteca Nueva, [1946]. - 1173 p.

 

70.  В277450/2Catalogue of the Ethiopic manuscript imaging project. Vol. 2: Codices 106-200 and magic scrolls 135-284 / Veropnika Six [et al.]. - 2012. - XLIV, 477 p. - (Ethiopic manuscript imaging project ;  3)

 

71.  В277450/7Terefe K. M.  Catalogue of the Ethiopic manuscript imaging project. Vol. 7 : Codices 601-654: The Meseret Sebhat Le-Ab Collection of Mekane Yesus seminary, Addis Ababa / Kesis Melaku Terefe, Steve Delamarter, and Jeremy R. Brown ; forew. by Richard Pankhurst ; contrib. from Loren Bliese [et al.]. - 2012. - LXXIV, 250 p. - (Ethiopic manuscript imaging project ;  13)

 

72.  ІВ220411Mała encyklopedia powszechna PWN / [red. naczelny Henryk Bonecki]. - Warszawa : Państwowe wydaw. nauk., 1975. - 952, [16] s. : il., tab., m.

 

73.  ІВ220380Vilnius - European capital of culture 2009. Culture live : handbook / [phot. by Tomas Vyšniauskas, Vytautas Razma ; Ill. by Morta Girškevičiūtė ; transl. by Gražina Karpuvienė, Auksė Kuokštienė]. - Vilnius : Live, 2009. - 128 p. : ill., phot.

 

74.  ІС14918Warmińsko Mazurskie: granice Zjednoczonej Europy / [zdjęcia Mieczysław Wieliczko, Marek Czasnojć ; tł. Lucyna Tate]. - [Bydgoszcz] : [s. n.], [20--?]. - 50, [88] s. : fot.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка