амбросов

                                                            

ББК 65.053

А61 Амбросов   В.Я. Відтворення та ефективне використання основних засобів[Текст]: монографія/ В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич, О.А. Луценко. – Х.: Міськдрук, 2011. – 231с.

Монографія присвячена пошуку  шляхів прискорення відтворення основних засобів у сільському господарстві та підвищення ефективності їх використання як основи інтенсифікації виробництва.

Для спеціалістів, аспірантів, студентів аграрних та інших вищих навчальних закладів.

 Місце зберігання: б. п .№3( вул. Артема, 44). 

           

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-10-27

Теоретические и экспериментальные основы прогнозирования структурообразования, свойств высокоуглеродных легированных сплавов [Текст] : монография / Т. С. Скобло [и др.] ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. – Харьков : Діса плюс, 2019. – 278 с.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка