АПК-2

Науково-практичні видання для фахівців АПК 


 

631.5

І 67   Інноваційні агротехнології[Текст]: моногр./ за ред. Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Б. в.,2007. – 385 с.

У монографії викладено наукові основи інноваційних агротехнологій. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур для варіантів забезпечення високопродуктивною новітньою технікою вітчизняного виробництва та технікою виробництва провідних фірм світу.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

Золота медаль і Диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2007 року» в номінації «Наука».

633.1

Е 90   Ефективність технологій вирощування ярих зернових культур при різному ресурсному забезпеченні[Текст]: наук. вид./ За ред. Д.І.Мазоренка,

Г.Є Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Б. в.,2007. – 134 с.

 

Викладено особливості проектування технологій вирощування ярих зернових культур та виконана оцінка ефективності виробництва та збуту зернової продукції. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур та результати оцінки ефективності їх застосування для різних варіантів ресурсного забезпечення виробничої діяльності аграрних підприємств.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань і студентів.

Місце зберігання: б.п.№3 (вул. Артема, 44) .

633.1

Е 90    Ефективність технологій вирощування  озимих зернових при різному ресурсному забезпеченні[Текст]: наук. вид./ За ред. Д.І.Мазоренка, Г.Є. Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Б. в., 2007. – 315 с.

У книзі викладено особливості проектування технологій вирощування озимих зернових культур та виконана оцінка ефективності виробництва та збуту зернової продукції. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур для різних варіантів ресурсного забезпечення виробничої діяльності аграрних підприємств.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

 

633.1

Е90          Ефективність технологій вирощування круп’яних  та олійних культур [Текст]: наук. вид./За ред.. Д.І.Мазоренка, Г.Є. Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Б. в., 2007. – 223 с.

В книзі наведена методика та результати оцінки ефективності виробництва та збуту круп’яних  та олійних культур, а також систематизовані особливості проектування технологій вирощування. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування круп’яних та олійних культур для різних варіантів ресурсного забезпечення виробничої діяльності аграрних підприємств.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань.

 

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

633.4

Т 38    Технології вирощування сої для умов різного фінансового стану товаровиробників[Текст]: наук. вид. / За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Майдан, 2008. –  146 с.

У книзі наведено сучасні технології вирощування сої. Технології адаптовані до умов різного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників фінансовими ресурсами, а також визначені показники нормативних виробничих витрат при  реалізації запропонованих технологічних процесів. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування сої для різних варіантів фінансового стану аграрних підприємств.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

Золота медаль і Диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2008 року» в номінації «Наука»

633.8

І 66    Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку [Текст]: наук. вид./ За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Майдан, 2008. – 143 с.

У книзі наведено сучасні технології вирощування  ріпаку, адаптовані до умов різного забезпечення сільськогосподарських підприємств ресурсами для здійснення виробничих процесів. Визначені показники нормативних виробничих витрат при реалізації запропонованих технологій. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування ріпаку для різних груп аграрних підприємств, класифікованих за рівнем їх ресурсного забезпечення.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

Золота медаль і Диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2008 року» в номінації «Наука»

633/635.001.6

П78    Проектування технологій та розрахунок витратна вирощування сільськогосподарських культур[Текст]: навч. посіб./за ред. Г.Є. Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2009. - 257 с.

В навчальному посібнику наведено сучасні технології вирощування основних сільськогосподарських культур. Викладено наукові основи розробки технологій вирощування з використанням сучасних техніко-технологічних рішень. Розкрито методологічні та методичні основи нормування та економічного обґрунтування технологій в рослинництві. Наведено технологічні карти та нормативи витрат при виробництві основних товарних культур.

Розраховано на студентів ВНЗ аграрного профілю всіх спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

633/635

Т 38    Технологічні карти  та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням[Текст]: наук. вид./ За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Б. в., 2006. – 725 с.

У книзі наведено технологічні карти новітніх технологій вирощування зернових, зернобобових, круп’яних та технічних культур по різним попередникам. Технологічні карти адаптовано до умов різного ресурсного забезпечення від мінімально необхідного до повного забезпечення ресурсами високих інноваційних технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та зарубіжної техніки.

Розрахована на науковців, керівників та спеціалістів агроформувань різних форм власності, а також студентів

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

Золота медаль і Диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2006 року» в номінації «Наука»

633/635

Т38    Технології та нормативи витрат на вирощування кормових та зернофуражних культур[Текст]: наук. вид. / за ред. П.Т. Саблука,  Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 756 с.

У книзі розглянуто наукові основи технологій, наведено технологічні карти та нормативи витрат  на вирощування кормових та зернофуражних культур при різних рівнях ресурсного забезпечення агровиробництва.

Для керівників та спеціалістів агропідприємств різних організаційно-правових форм, науковців і студентів аграрних спеціальностей.

 

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

633

Т38    Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України [Текст]: наук. вид./ за ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – 2-е вид., доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 720 с.

У книзі розглянуто наукові основи технологій, наведено технологічні карти вирощування озимих та ярих зернових, круп’яних  та технічних сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України при різних рівнях ресурсного забезпечення агровиробництва.

Для керівників та спеціалістів агропідприємств різних організаційно-правових форм, науковців і студентів аграрних спеціальностей.

 

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

633.3

П 78   Прогресивні технології вирощування кормових культур[Текст]: наук. вид./ За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Майдан, 2008. – 333 с.

У книзі наведено сучасні технології вирощування кормових та зернофуражних культур. Викладено наукові основи розробки технологій вирощування зазначених сільськогосподарських культур. Наведено технологічні карти, адаптовані до умов повного забезпечення сільськогосподарського виробництва ресурсами, застосування інноваційних технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та зарубіжної техніки.

Розрахована на науковців, керівників та спеціалістів агроформувань різних форм власності, а також студентів.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

Золота медаль і Диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2008 року» в номінації «Наука»

633.3

Т 38    Технології вирощування кормових культур при різному ресурсозабезпеченні[Текст]: наук. вид./ За ред. Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва, ХНТУСГ. – Х.: Б.в.,2008. – 488 с.

В книзі наведено новітні технології вирощування кормових та зернофуражних культур. Технології адаптовано до умов різного ресурсного забезпечення від мінімально необхідного до повного забезпечення ресурсами високих інноваційних технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та зарубіжної техніки.

Розрахована на науковців, керівників та спеціалістів агроформувань різних форм власності, а також студентів.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

633.63

Е 90    Ефективність вирощування цукрових буряків при різному ресурсозабезпеченні[Текст]: наук. вид./ За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва; ХНТУСГ. – Х.: Б. в., 2007. – 70 с.

У книзі викладено особливості розробки технологій вирощування та збирання цукрових буряків, а також виконана оцінка ефективності виробництва та збуту цієї продукції рослинництва. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування цукрових буряків та результати оцінки ефективності їх застосування для різних варіантів ресурсного забезпечення виробничої діяльності аграрних підприємств.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів.

 Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

 

635.1/8

П78    Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки[Текст]: моногр./за ред. Д.І.Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2009. – 270 с.

У монографії наведено сучасні технології та нормативи витрат виробництва овочів для промислової переробки, розглянуто тенденції розвитку крапельного зрошення на півдні України, викладено методику розрахунку систем крапельного зрошення і технологічні особливості вирощування томатів в Каліфорнії.

Розрахована на керівників сільськогосподарських підприємств, науковців, викладачів, аспірантів, спеціалістів установ і організацій АПК.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

Золота медаль і Диплом переможця у Всеукраїнськоиу конкурсі «Кращий вітчизняний товар 2009 року» в номінації «Наука»

65.9(4 Укр)325.1

Т 38    Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур[Текст]: наук. вид./ За ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – 2-е вид. – Х.: Майдан, 2010. – 340 с.

У книзі розглянуто наукові основи технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування овочевих культур в умовах різного стану ресурсного забезпечення агровиробництва.

Для керівників та спеціалістів агропідприємств різних організаційно-правових форм, науковців і студентів аграрних спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44).

635.1/8

З 89    Зрошуване овочівництво: прогресивнітехнологіїта нормативи витрат[Текст]: навч. посіб. / за ред. Г.Є.Мазнєва. – Х.: Майдан, 2009. – 318 с.

У навчальному посібнику наведено сучасні технології вирощування овочевих культур. Викладено наукові основи розробки технологій вирощування з використанням сучасних прийомів крапельного зрошення. Розглянуто методичні основи проектування систем крапельного зрошення в овочівництві. Наведено технологічні карти та нормативи витрат для різних техніко-технологічних рішень при виробництві основних овочевих культур.

Розраховано на студентів ВНЗ аграрного профілю всіх спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

635.34

К 20    Капуста: прогресивні технології та нормативи витрат[Текст]: наук.-вироб. вид./ За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2011. – 36 с.

У виданні розглянуто наукові основи прогресивних технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування капусти. Технології розроблені співробітниками НДЛ «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» ХНТУСГ ім. П.Василенка спільно з фахівцями ЗАТ «Чумак» для умов Півдня України.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів аграрних спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

635.63

О 36    Огірки: прогресивні технології та нормативи витрат[Текст]: наук.-вироб. вид./ За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2011. – 32 с.

У виданні розглянуто наукові основи прогресивних технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування огірків. Технології розроблені співробітниками НДЛ «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» ХНТУСГ ім. П.Василенка спільно з фахівцями ЗАТ «Чумак» для умов Півдня України.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів аграрних спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

635.64

Т 56    Томати: прогресивні технології та нормативи витрат[Текст]: наук.-вироб. вид./ За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2011. – 51 с.  

У виданні розглянуто наукові основи прогресивних технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування томатів. Технології розроблені співробітниками НДЛ «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» ХНТУСГ ім. П.Василенка спільно з фахівцями ЗАТ «Чумак» для умов Півдня України та стосуються виробництва томатів для промислової переробки.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформиувань та студентів аграрних спеціальностей

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

 

635.13

М 79   Морква: прогресивні технології та нормативи витрат[Текст]: наук.-вироб. вид./За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2011. – 31 с.

У виданні розглянуто наукові основи прогресивних технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування моркви. Технології розроблені співробітниками НДЛ «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» ХНТУСГ ім. П.Василенка спільно з фахівцями ЗАТ «Чумак» для умов Півдня України.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів аграрних спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

 

635.25

Ц 56    Цибуля: прогресивні технології та нормативи витрат[Текст]: наук.-вироб. вид./За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2011. – 29 с.

У виданні розглянуто наукові основи прогресивних технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування цибулі. Технології розроблені співробітниками НДЛ «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» ХНТУСГ ім. П.Василенка спільно з фахівцями ЗАТ «Чумак» для умов Півдня України.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів аграрних спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

 

635.11

С 81    Столові буряки: прогресивні технології та нормативи витрат[Текст]: наук.-вироб. вид./ За ред. Д.І.Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2011. – 28 с.

У виданні розглянуто наукові основи прогресивних технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування столових буряків. Технології розроблені співробітниками НДЛ «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» ХНТУСГ ім. П.Василенка спільно з фахівцями ЗАТ «Чумак» для умов Півдня України.

Для науковців, керівників і спеціалістів агроформувань та студентів аграрних спеціальностей.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

22 жовтня ‒ 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника

2020-10-22

Український поет, перекладач, дійсний член НАН України, голова Українського фонду культури (1987-2017), Герой України (2005), почесний академік Академії мистецтв України Борис Ілліч Олійник народився 22 жовтня 1935 року

21 жовтня ‒ Міжнародний день академічної доброчесності

2020-10-21

21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка