Библиотеки-участницы

Перелік бібліотек-учасниць Проекту

1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

2. Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

3. Українська державна академія залізничного транспорту 

 

4. Харківський національний медичний університет 

 

5. Національний фармацевтичний університет  

 

6. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

7. Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

8. Українська інженерно-педагогічна академія 

 

9. Харківська гуманітарно-педагогічна академія

 

10. Харківський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі

 

11. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

 

12. Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва

 

13. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

14. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" 

 

15. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 

16. Харківська медична академія післядипломної освіти

 

17. Харківський національний економічний університет

 

18. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 

19. Національний університет цивільного захисту України

 

20. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

 

21. Національний аерокосмічний університет університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка