Экол.основы природопользования

Арустамов, Э. А.

            Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Э. А. Арустамов. - М. : Дашков и К., 2003. - 280 с.

Аннотация: Учебник написан в соответствии с программой, утвержденной Управлением учебных заведений  профессионального образования Министерства образования РФ. В нем рассмотрены проблемы окружающей среды, основные виды загрязнений, дана классификация природных ресурсов и основные принципы их рационального использования. Рассматриваются правовые вопросы экологической безопасности окружающей среды. Учебник дополнен практикумом, включающим задачи, упражнения и тесты. Для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений экономических и социально-гуманитарных специальностей практических работников, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами экологии.

  

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День соборності України

2020-01-22

День Соборності України - свято народної єдності, що встановлено на честь дня проголошення в 1919 році Акту возз’єднання УНР і ЗУНР в єдину українську державу

Книга тижня

2020-01-20

 Бакум, Микола Васильович. Проектування сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. профілю. Ч. 1. Кн. 2. Машини для обробітку грунту / М. В. Бакум ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2019.– 436 с. 

Шановні науковці!

2020-01-15

Нагадуємо, що ХНТУСГ має доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science. На початку року університет також отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка