информационное письмо на конференцию билиотеки

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

        Наукова бібліотека

 

          Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

  науково-практичної конференції

      «Бібліотека ВНЗ: складові успішної діяльності»

                                                                              30 жовтня 2013 року 

                                                                               початок роботи о 10.00                   

  Робочі питання конференції:  

1. Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ: традиції та інновації.

 • Роль університетської бібліотеки в інноваційному розвитку вишу.
 • Сучасні форми і методи бібліотечного менеджменту та маркетингу.
 • Нові реалії і підходи в організації діяльності бібліотек. Грантова діяльність бібліотек.
 • Бібліотека-користувач в системі менеджменту якості.
 • Формування інформаційної грамотності та компетенції в процесі підготовки фахівців: роль вузівської бібліотеки.

2. Сучасні iнформаційні технології та ресурсне забезпечення бібліотеки ВНЗ.

 • Інтеграція ресурсів – стратегічний розвиток бібліотек вищої школи.
 • Електронно-бібліотечні системи: проблеми та перспективи.
 • Веб-сайт бібліотеки в системі інформаційного забезпечення користувачів
 • Створення електронних архівів бібліотеки вишу.

3. Технології інтеграції та корпоративної взаємодії бібліотек ВНЗ.

4. Культурно-просвітницький потенціал  бібліотеки вищого навчального закладу.

 • Методико-технологічні інновації в культурно-виховній роботі.
 • Виховні традиції та культурно-просвітницька робота університетської бібліотеки.
 • Бібліотека як місце спілкування та позитивної самореалізації молоді.
 • Співпраця архівів, бібліотек, музеїв у розвитку краєзнавства. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська.

 

Планується випуск збірника матеріалів конференції. Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Наукової бібліотеки ХНТУСГ: http://library.khntusg.com.ua 

Вам надається можливість підвищити свою кваліфікацію, обмінятися досвідом з колегами, взяти участь у культурних заходах. 

Для участі у роботі конференції необхідно надати:

Дані  слід направляти на електронну адресу: avt2.73@mail.ru

за вказаними нижче формами до  10 жовтня 2013 року. 

Вимоги до оформлення матеріалів:

До 1 жовтня надіслати матеріали доповідей (обсягом до 6 сторінок у форматі А5) набрані в редакторі Word for Windows (інтервал 1; поля: зверху, знизу, справа - 1,5 см., зліва - 2,5 см., шрифт Times New Roman, 12 пт) за електронною адресою:     avt2.73@mail.ru

Назва доповіді– по центру, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, прописними літерами.

Пропуск 3 одинарних міжрядкових інтервала.

Автори доповіді- прізвище, ініціали, вчена ступінь, посада, вчене звання кожного автора з абзацу шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирним шрифтом.

Пропуск одинарний міжрядковий інтервал.

Назва  установи з абзацу – шрифт Times New Roman, 12 пт.

Пропуск 2 одинарних міжрядкових інтервала далі текст тез доповіді.

Використана література- шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирним шрифтом. З абзацу, нумерований перелік літератури, одинарний міжрядковий інтервал.

Скановані (частково або повністю) тексти  до розгляду не приймаються.

У випадку повного або часткового невиконання вимог до оформлення матеріалів оргкомітет лишає за собою право не приймати їх до розгляду. 

Участь у конференції безкоштовна. Витрати на відрядження (проїзд, харчування, проживання) за рахунок направляючої сторони.

 

Місце проведення:       61002, м. Харків, вул. Артема, 44

                                           ХНТУСГ, конференцзала  (2 поверх)

Контакти організаційного комітету:

 

Тел.:   (057) 732-99-63

 

Факс:  700-39-14

 

e-mail:   agrouniverbib@ukr.net

директор наукової бібліотеки

Новікова   Тетяна Вікторівна 

(моб.0639440400)

заступник директора

Наугольнова Неля Генадіївна

(моб.0937357665)     

методист,  провідний бібліограф   Лупіка Людмила Іванівна (моб.0676962347)      

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка