Інженерна екологія

 

Інженерна екологія сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Скобло, В. Г. Цапко, Д. І. Мазоренко [и др.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, В. Г. Цапка. - К. : Основа, 2007. - 390 с. - Бібліогр.: с. 389-390. - ISBN 978-966-699-259-1.

Анотація:Перевага цього навчального посібника в тому, що головну увагу автори зосереджують на технічних засобах як інструменті для зменшення негативних наслідків, заподіяних довкіллю в процесі сільськогосподарського виробництва, що потребує застосування новітніх технологій з урахуванням сучасного стану екології. Проаналізовано особливості впливу технічних засобів на довкілля з урахуванням кліматичних умов, атмосферного повітря, геосфери, гідросфери тощо. Особливу увагу приділено характеристиці негативних явищ, які є наслідком науково-технічної, соціальної, політичної діяльності людини, а також процесу урбанізації. Наведено практичні поради щодо захисту довкілля шляхом ефективного використання енергетичних та природних ресурсів. Проаналізовано систему управління і правові аспекти природоохоронних заходів. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка