книга недели4

656.96(075)

Т 65     Транспортно-експедиторська діяльність [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Є. В. Нагорний, Д. В. Ломотько, Н. Ю. Шраменко [та ін.] ; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 329-344. - ISBN 978-966-303-493-5 : 30.00 гр. Предм. покажч.: с. 326-328. Додаток: с. 345-347

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-7, б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1, б.п. №5 (НИТИ)-1

 

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка