книги - 1 квартал 2015 г.

 
 

 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( І квартал 2015 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

 91.9:3(4Укр)

Л 33     Лебедєв Анатолій Тихонович [Текст] : біобібліограф. покажч. пр. за 1964 - 2014 р. (до 80 річчя від дня народження) / Наук. б-ка ХНТУСГ ; уклад. Л. О. Кучерявенко [и др.]. - Х. : б.в., 2014. - 176 с. : фото. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ; ; вып. 5 ). - Бібліогр.: с. 152. - ISBN 978-617-619-160-5 : 65.10 гр. Предмет. - тематич. покажч. С. 159 – 160

Місце зберігання: Аб. №1 (пр. Московський, 45)-1, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-1, ІБВ (пр. Московський, 45)-4, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1, Аб. №4 (вул. Енгельса, 19)-1

 65.052.232я73

П 50     Поливана, Людмила Анатоліївна. Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" [Текст] : спец. 8.03050901 "Облік і аудит" освіт.-кваліф. рівень "Магістр" / Л. А. Поливана ; ХНТУСГ. - Х. : [б. в.], 2014. - 60 с. - Бібліогр.: с. 36-47. - 11.50 гр. Додатки: с. 48-58

Місце зберігання: Ч.з. N1 (пр. Московський, 45) , Аб. №3 (вул. Артема, 44)-17

 

 

 631.3.004.67(075)

Р 38          Ремонт машин та обладнання [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. І. Сідашенко, О. А. Науменко, Т. С. Скобло [та ін.] ; за ред. О. І. Сідашенка, О. А. Науменка ; ХНТУСГ. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Міськдрук, 2014. - 740 с. - Бібліогр.: с. 736 - 737. - ISBN 978-617-619-159-9 : 100.00 гр.

Місце зберігання: Аб. №1 (пр. Московський, 45)-78, Ч.з. N1 (пр. Московський, 45)-2

 

 

 

 88

М 23     Маноха, Ірина Петрівна. Психологія потаємного "Я" [Текст] : [моногр.] / І. П. Маноха. - К. : Поліграфкнига, 2001. - 448 с. - Бібліогр.: с. 424-446. - ISBN 966-530-070-9 : 20.00 гр.

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

 

 

 87.4я73

К 55     Кобелєва, Даля Леонідівна. Практикум по логике [Текст] : навч. посіб. / Д. Л. Кобелєва, С. М. Пазиніч, П. П. Резніков. - Х. : б. в., 2014. - 248 с. - Бібліогр.: с. 247-248. - 65.00 гр.

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

 

 87.6

С 69          Соціальне пізнання [Текст] : моногр. / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч [та ін.] ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. - Х. : б. в., 2014. - 320 с. - Бібліогр.: с. 292-306. - ISBN 978-966-695-316-5 : 50.00 гр. предм. покажч.: с. 307-312

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

 87.3(4Укр-4Хар)

А 13     Абашник, Владимир Алексеевич. Харьковская университетская философия (1804-1920 [Текст] : моногр., Т. 1. 1804-1850 гг. / В. А. Абашник. - Х. : БУРУН и К, 2014. - 750 с. : рис. - Библиогр.: с. 635-712. - ISBN 978-966-8391-44-6 : 70.00,

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-2

 

 

 83.3(4Укр)

Р 69     Романенко, Ганна Олександрівна. Еволюція художніх і літературних об'єднань України: історико-культурологічний вимір [Текст] : моногр. / Г. О. Романенко, В. М. Шейко ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. - К. : б. в., 2008. - 208 с. : il. - Бібліогр.: с. 167-191. - ISBN 978-966-2241-01-3 : 80.00 гр.

Місце зберігання: №3 (вул. Артема, 44)-1

 71.1(4Укр)

Ш 39     Шейко, Василь Миколайович. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації [Текст] : моногр. / В. М. Шейко ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. - Х. : б. в., 2009. - 312 с. - Бібліогр.: с. 271-311. - ISBN 978-966-2241-10-5 : 80.00 гр.  

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 71(4Укр)

К 90     Шейко, Василь Миколайович. Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історіко-методологічні аспекти) [Текст] : моногр. / В. М. Шейко ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - К. : б. в., 2011. - 624 с. - Бібліогр.: с. 485-623. - ISBN 978-966-2241-24-2 : 150.00 гр.

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 65.011(4Укр)

Г 14     Гайдуцький, Павло Іванович. НеЗалежна економіка України [Текст] / П. І. Гайдуцький. - К. : Інформаційні системи, 2014. - 528 с. - ISBN 978-617-7141-03-06 : 45.00 гр.

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 621.431.004.5

Н 12          На допомогу фермерам. Практичні поради сервісу двигунів сільсьгосптехніки [Текст] / Л. М. Тіщенко, А. Т. Лебедєв, О. І. Сідашенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Тіщенка ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2014. - 24 с. : il. - ISBN 978-617-619-160-5 : 70.00 гр.

Місце зберігання: Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 5

   

 631.3.004(075)

Е 45         Експлуатація машин і обладнання. Методика вивчення дисципліни та приклади розв'язування задач [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кіяшко, О. В. Тіхонов, С. О. Харченко [та ін.] ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2014. - 200 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 172. - ISBN 978-617-619-157-5 : 45.00 гр. Додаток: с. 173-196

Місце зберігання: Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 5

 

 

 

 

 

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка