«Козацькому роду – не буде переводу»

14.10.13. «Козацькому роду – не буде переводу»  –  засідання клубу, присвячене Дню українського козацтва та його традиціям (читальний зал №2, вул. Мироносицька, 92. Присутні 10 осіб). Ініціатором засідань клубу на історичні теми став студент другого курсу ННІ ТС Олександр Спесивцев, який раніше навчався на історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Запропонована ним тема – знайомство з історичними творами відомих письменників Володимира Малика та Романа Іваничука, які розповідають про різні періоди історії України та обговорити нагальні питання сьогодення: як люди долучаються до історії свого народу і стають частиною нації? Як формується патріотизм і гордість за свою державу? Учасники засідання шукали відповідь у вчинках героїв історичних романів В. Малика та Р. Іваничука, в найскладніших та найсуперечливіших сторінках минулого країни.

  

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка