кремень

 

   

 

ББК 87.6

Ф56 Філософія спілкування[Текст]: монографія/ В.Г. Кремень,  Д.І.Мазоренко, С.О. Завєтний[и др]. – Х.: ХНТУСГ, 2011. – 440 с. – рос.мовою.

      Проаналізовано сутність феномену людського спілкування як об’єкта філософського аналізу. Розглянуто історію, предмет, проблематику і перспективи філософії спілкування. Розкрито онтологічний, гносеологічний, аксіологічний, телеологічний та управлінський аспекти спілкування. Наведено результати дослідження спілкування в системі філософського осмислення сучасності, в т.ч. комунікативних аспектів філософії культури і проблем ділового спілкування в системі культури управління, філософії та логіки ділового спілкування. Для фахівців з соціальної комунікації, студентів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін і дослідників проблем людського спілкування.

      Проанализирована сущность феномена человеческого общения как объекта философского анализа. Рассмотрены история, предмет, проблематика и перспективы философии общения. Раскрыты онтологический, гносеологический, аксиологический, телеологический и управленческий аспекты общения. Приведены результаты исследования общения в системе философского осмысления современности, в т.ч. коммуникативных аспектов философии культуры и проблем делового общения в системе культуры управления, философии и логики делового общения.Для специалистов по социальной коммуникации, студентов, аспирантов и преподавателей философских дисциплин,  исследователей проблем человеческого общения.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул. Артема, 44)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка