Бази даних наукової інформації Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Springer Link, Wiley

Scopus (безкоштовний доступ з комп’ютерів в мережі ХНТУСГ)

Навчальні посібники по роботі зі Scopus

 

Web of Science (безкоштовний доступ з комп’ютерів в мережі ХНТУСГ)

Рекомендації по використанню ресурсів: (Clarivate Analytics українською)

 

ScienceDirect (безкоштовний доступ з комп’ютерів в мережі ХНТУСГ)

Вебинар "Эффективный поиск в Scopus и ScienceDirect: основные принципы и новые возможности" 

Springer Link (безкоштовний доступ з комп’ютерів в мережі ХНТУСГ)

Welcome to SpringerLink

Wiley. (тріал-доступ з 01.02.2020 - 30. 04. 2020 р. з комп’ютерів в мережі ХНТУСГ)

Презентаційний відеоматеріал:

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка