«Люди прекрасні, земля мов казка»

11.02.10. «Люди прекрасні, земля мов казка» – засідання клубу, присвячене творчості українського поета і журналіста, шістдесятника Василя Симоненка (читальний зал №2, вул. Мироносицька, 92. Присутні 20 членів клубу).

Учасники засідання знайомилися з творчим та життєвим шляхом В. Симоненка, який належить до тих людей, чиї біографії треба вивчати як частку історії України, бо він – перший паросток хрущовської відлиги та перша жертва системи, яка панічно боялася мислячих людей. Його поезія зрозуміла всім, не тільки витонченим поетичним гурманам! Вона часто звучить на заходах клубу «Слово»!

     

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка