«Мальовнича проза Людмили Улицької»

15.04.13. «Мальовнича проза Людмили Улицької» - засідання клубу (читальний зал №2, вул. Мироносицька, 92. Присутні 12 осіб).

Чергове засідання клубу «Слово» було присвячене творчості сучасної російської письменниці Людмили Улицької. На засідання були запрошені: студенти, викладачі, співробітники – всі хто прочитав її книги. Обговорювали тематику її творів, художні засоби, життєву позицію її героїв. Твори Л. Улицької, з гендерної точки зору, присутні чоловіки сприймали особливо – назвали її чисто жіночою письменницею. Зацікавленість її творами прямо-пропорційна віку читачок: не цікава для першокурсниць, читабельна – для студенток 4-5 курсів, дуже цікава для читачок старшого віку. В обговоренні приймали участь студенти віком від 17 до 22 років та викладачі і співробітники університету – 23-78 років.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка