малый

   

ББК 65.290-93я73

М19 Малій О.Г.Фінанси підприємств. Курс лекцій[Текст]: навч. посіб./О.Г. Малій. - 2-е вид., перероб та допов. – Х.: Міськдрук, 2011. -  160 с.

Розглянуто сутність та функції фінансів підприємства , готівкові і безготівкові розрахунки, грошові надходження підприємств, утворення і розподіл прибутку , формування основних та оборотних активів, кредитування підприємств, основи фінансового планування, аналіз фінансового стану, діагностику банкрутства та фінансову санацію підприємств.

Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, практичних працівників у сфері фінансів.

Місце зберігання: б. п .№3( вул. Артема, 44). 

 

         

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-10-27

Теоретические и экспериментальные основы прогнозирования структурообразования, свойств высокоуглеродных легированных сплавов [Текст] : монография / Т. С. Скобло [и др.] ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. – Харьков : Діса плюс, 2019. – 278 с.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка