малый1

    

ББК 65.290-93я73

М19 Малій О.Г. Практикум з фінансів підприємств[Текст]: навч посіб./ О.Г. Малій. – Х.:Міськдрук, 2011. – 136 с.

Навчальний посібник містить завдання для практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств».

Призначений як для проведення аудиторних практичних занять, так і для самостійної роботи студентів.

Місце зберігання: б. п. №3(вул.Артема, 44)

             

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка