мапенич1

 

   

ББК 65.052.2я73

М25 Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях[Текст]: навч. посіб. для студентів напряму підготовки  «Облік і аудит» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» в 2-х ч. Ч.1. – Х.: Міськдрук, 2011 – 190 с.

В першій частині навчального посібника розкриваються питання загальної теорії бухгалтерського обліку: поняття, сутність, предмет і метод бухгалтерського обліку; бухгалтерський баланс; рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис; документація й інвентаризація; оцінка і калькуляція; план рахунків бухгалтерського обліку; форми бухгалтерського обліку; основи організації звітності та бухгалтерського обліку.

Навчальний посібник покликаний допомогти його користувачам швидко засвоїти великий обсяг матеріалу. Для студентів напряму підготовки «Облік і аудит», а також «Економіка підприємства», у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

 

Місце зберігання: б. п .№3( вул. Артема, 44). 

     

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка