матем-2

 

Завгородній, О. І.

            Практикум з лінейної алгебри і аналітичної геометрії [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів / О. І. Завгородній, Г. Г. Мазнєва; ХНТУСГ. - Х. : [б. в.], 2011. - 64 с. - Бібліогр.: с. 64.  

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка