математика-3

 Нарисна геометрія[Текст] : підручник / В. Є. Федоренко, А. В. Шотіков, А. Г. Груколенко [та ін.]; за ред. В. Є. Федоренка, А. В. Шотікова; ХНТУСГ. - Х. : Кроссроуд, 2008. - 324 с. - Бібліогр.: с. 319. - ISBN 978-966-8759-51-2 .

Анотація:Підручник складається з двадцяти глав і містить теоретичні положення з усіх розділів курсу нарисної геометрії. В підручнику викладені основні побудови зображень геометричних образців, розглядаються рішення позиційних та метричних задач. Видання включає розділ, в якому розглянуті основи геометричних побудов та окрему главу, присвячену використанню системи Auto CAD для графічного рішення задач. Видання розраховано на студентів вищих навчальних технічних закладів зі спеціальностей напряму "Інженерна механіка". 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка