математика-6

 Виленкин, И. В.

            Высшая математика: интегралы по мере; дифференциальные уравнения; ряды [Текст] : учеб. пособие / И. В. Виленкин, В. М. Гробер, О. В. Гробер. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 302 с. - (Высш. обpазование). - Библиогр.: с. 300. - ISBN 978-5-222-15976-7.

Аннотация:Учебное пособие призвано помочь студентам освоить основные вопросы следующих важнейших разделов математики: интегралы по мере, дифференциальные уравнения и ряды. Большое число детально разработанных задач будут полезны для изучения основных методов и идей решения примеров. Пособие снабжено достаточным количеством задач для самостоятельной работы, составления различных тестов и контрольных работ. Пособие предназначено, прежде всего, для студентов экономических, технических, естественно-научных специальностей. Тем не менее, студенты, углубленно изучающие математику, могут использовать книгу в качестве «стартового материала». Пособие также может быть использовано преподавателями вузов как задачник. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Час плине, а пам’ять залишається: книги, що увіковічили Майдан та його Героїв

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон

Відділ обслуговування користувачів:
+380 (57) 732-9963  kireeva_cn@ukr.net

Інформаційно-бібліографічний відділ:
+380 (57) 732-9963  sbo.hntusg@ukr.net

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення:
+380 (57) 732-9963  avt2.73@ukr.net

Відділ комплектування та наукової обробки документів:
+380 (57) 732-9963  komplhim17@gmail.com

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка