Матмтика-8

 

Прикладний адаптивний пошук[Текст] : навч. посіб. / Г. А. Шелудько, О. М. Шупiков, Н. В. Сметанкiна [и др.]; Iн-т пpоблем машинобудування iм. А. М. Пiдгоpного. - Х. : Око, 2001. - 188 с.

Анотація:Книга присвячена адаптивно керованим чисельним методам та їх застосуванню до деяких інженерних задач.Запропоновано якісно новий підхід побудови покращених модифікацій ітераційних процедур з різних розділів обчислювальної математики і оптимального проектування, який базується на параметричній та структурній адаптації, що дало змогу одержувати мало затратні алгоритми з наперед заданою точністю і достатньою надійністю. Численні модельні приклади застосовного характеру ілюструють загальність і ефективність підходу. Для студентів і аспірантів технічних університетів. Може бути використана науковими та інженерно-технічними співробітниками, які займаються створенням і вдосконаленням чисельних засобів. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-10-27

Теоретические и экспериментальные основы прогнозирования структурообразования, свойств высокоуглеродных легированных сплавов [Текст] : монография / Т. С. Скобло [и др.] ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. – Харьков : Діса плюс, 2019. – 278 с.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка