Матмтика-8

 

Прикладний адаптивний пошук[Текст] : навч. посіб. / Г. А. Шелудько, О. М. Шупiков, Н. В. Сметанкiна [и др.]; Iн-т пpоблем машинобудування iм. А. М. Пiдгоpного. - Х. : Око, 2001. - 188 с.

Анотація:Книга присвячена адаптивно керованим чисельним методам та їх застосуванню до деяких інженерних задач.Запропоновано якісно новий підхід побудови покращених модифікацій ітераційних процедур з різних розділів обчислювальної математики і оптимального проектування, який базується на параметричній та структурній адаптації, що дало змогу одержувати мало затратні алгоритми з наперед заданою точністю і достатньою надійністю. Численні модельні приклади застосовного характеру ілюструють загальність і ефективність підходу. Для студентів і аспірантів технічних університетів. Може бути використана науковими та інженерно-технічними співробітниками, які займаються створенням і вдосконаленням чисельних засобів. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка