Матмтика-8

 

Прикладний адаптивний пошук[Текст] : навч. посіб. / Г. А. Шелудько, О. М. Шупiков, Н. В. Сметанкiна [и др.]; Iн-т пpоблем машинобудування iм. А. М. Пiдгоpного. - Х. : Око, 2001. - 188 с.

Анотація:Книга присвячена адаптивно керованим чисельним методам та їх застосуванню до деяких інженерних задач.Запропоновано якісно новий підхід побудови покращених модифікацій ітераційних процедур з різних розділів обчислювальної математики і оптимального проектування, який базується на параметричній та структурній адаптації, що дало змогу одержувати мало затратні алгоритми з наперед заданою точністю і достатньою надійністю. Численні модельні приклади застосовного характеру ілюструють загальність і ефективність підходу. Для студентів і аспірантів технічних університетів. Може бути використана науковими та інженерно-технічними співробітниками, які займаються створенням і вдосконаленням чисельних засобів. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка