Мазнев

 

                                                                                                                                      

ББК 65.050.214

Д44    Дипломне проектування з менеджменту[Текст]: навч. посіб./ За ред.. проф. Г.Є. Мазнєва. – Х.: Міськдрук, 2011. – 295 с.

В навчальному посібнику наведено основні вимоги та положення щодо виконання дипломних і магістерських робіт з менеджменту організацій. Запропоновано орієнтовну тематику та плани дипломних (магістерських) робіт із зазначенням рекомендованих джерел інформації, необхідних для їх написання. Надано методичні та прикладні поради щодо опрацювання окремих розділів дипломних (магістерських) робіт.

Видання містить рекомендації та вимоги стосовно опрацювання теоретичних і аналітичних узагальнень, а також представлення їх результатів в дипломних (магістерських) роботах.

Місце зберігання: б. п .№3( вул. Артема, 44).   

                  

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День соборності України

2020-01-22

День Соборності України - свято народної єдності, що встановлено на честь дня проголошення в 1919 році Акту возз’єднання УНР і ЗУНР в єдину українську державу

Книга тижня

2020-01-20

 Бакум, Микола Васильович. Проектування сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. профілю. Ч. 1. Кн. 2. Машини для обробітку грунту / М. В. Бакум ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2019.– 436 с. 

Шановні науковці!

2020-01-15

Нагадуємо, що ХНТУСГ має доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science. На початку року університет також отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка