Мазоренко

 

  Дмитро Іванович Мазоренко[Текст]: біобібліограф. покажч. праць за 1969-2011 роки / М-во аграр. політики та продовольства України; ХНТУСГ; Наук. б-ка; сост.: Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова. - Х.: КП "Міс. друк.", 2011. - 98 с. - ("Біобібліогр. вчених ХНТУСГ; Вип. 2"). - ISBN 978-617-619-027-1.     

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка