Методички нмц

        

631.361(073)

М 38

          Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. О. В. Богомолов [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 16 с.

Имеются экземпляры: ОИФ(1) 

                                                                                                             

   

621.311.2(073)

О-75

          Основи поектування енергетичних об'єктів АПК [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Л. Є. Никифорова, В. Ф. Яковлєв, М. Л. Лисиченко. - К. : Аграр. наука, 2011. - 14 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Энг.(2) 

   

65.052.232я7

О-64

          Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "спеціаліст" і "магістр" спец. 7.03050901 і 8.03050901 "Облік і аудит" у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. В. К. Савчук, М. В. Дубініна, Н. В. Лагодієнко. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 20 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Арт.(3) 

   

65.052.226я7

Ф 59

          Фінансовий облік ІІ [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.030509 "Облік і аудит" у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. В. К. Савчук [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 20 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Арт.(3) 

   

621.753(073)

В 40

          Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. І. С. Сірий [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 22 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1) 

   

620.17(072)

М 54

          Методика розрахунку механічних систем за динамічних незрівноважених процесів (для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, конструкторів, які займаються проектуванням, розробкою та випробуванням сучасної сільськогосподарської техніки) [Текст] : метод. рек. / М. Г. Чаусов, Д. Г. Войтюк, А. П. Пилипенко  [та ін.] ; НМЦ аграр. освіти. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 16 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1)

  

   

620.873(073)

Р 64

          Розробка мехатронних систем керування рухом кранового механізму з гнучким підвісом монтажу (для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, конструкторів, які займаються проектуванням, розробкою та випробуванням сучасної сільськогосподарської техніки) [Текст] : метод. рек. / В. С. Ловейкін, Д. Г. Войтюк, Ю. О. Ромасевич [та ін.] ; НМЦ аграр. освіти. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 28 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1) 

     

636.002.5(072)

О-94

          Очищення стоків тваринницьких комплексів методом електроерозійної коагуляції (для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, конструкторів, які займаються проектуванням, розробкою та випробуванням сучасних установок для очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод) [Текст] : метод. рек. / М. Г. Чаусов, Д. Г. Войтюк, В. Г. Каплуненко [та ін.] ; НМЦ аграр. освіти. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 24 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1) 

                                                                                                            

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-01-20

 Бакум, Микола Васильович. Проектування сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. профілю. Ч. 1. Кн. 2. Машини для обробітку грунту / М. В. Бакум ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2019.– 436 с. 

Шановні науковці!

2020-01-15

Нагадуємо, що ХНТУСГ має доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science. На початку року університет також отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link

Від Маланки до Водохреща

2020-01-14

Новорічні свята тривають! Наукова бібліотека пропонує вам з 13 по 19 січня взяти участь у жартівливому дозвіллєвому вебквесті "Веселих новорічних свят"!

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка