Методички нмц

        

631.361(073)

М 38

          Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. О. В. Богомолов [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 16 с.

Имеются экземпляры: ОИФ(1) 

                                                                                                             

   

621.311.2(073)

О-75

          Основи поектування енергетичних об'єктів АПК [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Л. Є. Никифорова, В. Ф. Яковлєв, М. Л. Лисиченко. - К. : Аграр. наука, 2011. - 14 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Энг.(2) 

   

65.052.232я7

О-64

          Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "спеціаліст" і "магістр" спец. 7.03050901 і 8.03050901 "Облік і аудит" у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. В. К. Савчук, М. В. Дубініна, Н. В. Лагодієнко. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 20 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Арт.(3) 

   

65.052.226я7

Ф 59

          Фінансовий облік ІІ [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.030509 "Облік і аудит" у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. В. К. Савчук [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 20 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Арт.(3) 

   

621.753(073)

В 40

          Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. І. С. Сірий [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 22 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1) 

   

620.17(072)

М 54

          Методика розрахунку механічних систем за динамічних незрівноважених процесів (для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, конструкторів, які займаються проектуванням, розробкою та випробуванням сучасної сільськогосподарської техніки) [Текст] : метод. рек. / М. Г. Чаусов, Д. Г. Войтюк, А. П. Пилипенко  [та ін.] ; НМЦ аграр. освіти. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 16 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1)

  

   

620.873(073)

Р 64

          Розробка мехатронних систем керування рухом кранового механізму з гнучким підвісом монтажу (для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, конструкторів, які займаються проектуванням, розробкою та випробуванням сучасної сільськогосподарської техніки) [Текст] : метод. рек. / В. С. Ловейкін, Д. Г. Войтюк, Ю. О. Ромасевич [та ін.] ; НМЦ аграр. освіти. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 28 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1) 

     

636.002.5(072)

О-94

          Очищення стоків тваринницьких комплексів методом електроерозійної коагуляції (для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, конструкторів, які займаються проектуванням, розробкою та випробуванням сучасних установок для очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод) [Текст] : метод. рек. / М. Г. Чаусов, Д. Г. Войтюк, В. Г. Каплуненко [та ін.] ; НМЦ аграр. освіти. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 24 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1) 

                                                                                                            

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка