Надежность машин

Відкритий перегляд літератури "Надійність сільськогосподарської техніки"

      16 травня 2013 р. в рамках наукової конференції "Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва" науковою бібліотекою був проведений відкритий перегляд літератури "Надійність сільськогосподарської техніки". Учасники конференції з задоволенням знайомились з книгами та журнальними статтями що відображали відповідну наукову тематику.

 

Надійність сільськогосподарської техніки

І. Книги

621.81(06)

В 53             Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. [Текст], Вип. 8. "Підвищення надійності відновлюємих деталей машин". Т.1 / ХДТУСГ. - Х. : Б. в., 2001. - 374 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к(2), Г.к.(4), Арт.(1),

621.43(075)

А 16 Абрамчук, Федір Іванович.  Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т. 6. Надійність ДВЗ [Текст] : підруч. / Ф. І. Абрамчук, М. К. Рязанцев, А. Ф. Шеховцов. - Х. : Вид-во ХНАДУ, 2004. - 324 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1)

621.81(075)

П 12 Павлище, Володимир Теодорович. Основи конструювання та розрахунок деталей машин [Текст] : підруч. для вузів / В. Т. Павлище. - К. : Вища шк., 1993. - 558 с. : рис., табл.

Имеются экземпляры: Г.к.(71)

631.431-192(075)

К 48 Клевцов, Микола Миколайович. Ефективність та експлуатаційна надійність двигунів сільськогосподарськихмашин [Текст] : навч. посіб. / М. М. Клевцов, А. М. Божок, В. Ф. Понедiлок. - К. : Уpожай, 1995. - 192 с.

Имеются экземпляры: Арт.(2), Энг.(1), ч.з. Энг.(1), 50 лет ВЛКСМ(6), Гв. Шир.(6), Г.к.(90), ч.з.Г.к.(3)

62-192(075)

М 70             Міцність та надійність машин [Текст] : навч.посіб / О. С. Грінченко, В. В. Карабiн, В. Л. Литвиненко [и др.] ; за ред. В. Я. Анілович. - К. : Уpожай, 1996. - 288 с.

Имеются экземпляры: Г.к.(157), ч.з.Г.к.(3), Арт.(2), Энг.(1), ч.з. Энг.(1)

631.3-192(075)

Н 17             Надійність сільськогосподарської техніки [Текст] : підручник / С. Г. Гранкiн, В. С. Малахов, М. І. Черновол [та ін.]. - К. : Уpожай, 1998. - 204 с.

Имеются экземпляры: Г.к.(88), ч.з.Г.к(1), ч.з.Г.к.(2), Арт.(1), Энг.(1)

62-192(06)

В53             Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. [Текст] : зб. наук. пр., Вип.69. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва / М-во аграр. політики України. - наук. вид. - Х. : б.в., 2008. - 446 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(2), Г.к.(3), Арт.(2)

621.436

К 88 Кудряш, А. П.  Надежность и рабочий процесс транспортного дизеля [Текст] : моногр. / А. П. Кудряш. - К. : Наукова думка, 1981. - 136 с.

Имеются экземпляры: Г.к.(1)

631.3(06)

В 53             Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка [Текст], Вип. 76. Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні / ХНТУСГ. - Х. : [б. в.], 2009. - 418 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1)

631.171(06)

М 34             Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Молодь і технічний прогрес в АПК" [Текст] / ХНТУСГ. - Х. : б. в., 2011. - 208 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1)

621.81(075)

Д 38             Деталі машин [Текст] : підруч. / А. В. Міняйло, Л. М. Тіщенко, Д. І. Мазоренко [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2013. - 448 с. : il.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Г.к.(49), ч.з. ОИФ(1), ОИФ(19)

ІІ. Статті з часописів

            Зернозбиральні комбайні  від АМАКО // Зерно : всеукр. журн. совр. агропромышленника. - 2010. - N 5. -  С. 90-93

Кл.слова (ненормированные): Centora -- Activa -- надійність -- ТОВ СП "Нібулон" -- Fortia -- клавішні зернозбіральні комбайни -- технічні характеристики -- економічність -- зернозбіральні комбайни Challenger -- Massey Ferguson -- роторні зернозбіральні комбайни -- жатки

Имеются экземпляры в отделах: ОИФ (01.06.2010г. Экз. 1 - 35.30 гр.)

Куцій, І.  Надійність, безпека та економія  / І.  Куцій // Охорона праці : наук.-вироб. журн. - 2010. - N 2. -  С. 37

Кл.слова (ненормированные): безпека праці

Имеются экземпляры в отделах: Арт. (10.03.2010г. Экз. 1 - 42.00 гр.)

            "Джон Дір" - це беззаперечна надійність та ефективність! // Пропозиція : укр. журн. з питань агробізнесу. - 2010. - N 4. -  С. 106-110

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (21.04.2010г. Экз. 1 - 7.22 гр.)

Лебедев, А. Т.  Новый сегмент режущего аппарата / А. Т. Лебедев, Д. И. Макаренко // Сел. механизатор : науч.-попул. произв. журн. - 2011. - N9. -  С. 14. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0131-7393

                                 УДК 631.354.022-027.45

Кл.слова (ненормированные): сегмент -- режущий аппарат -- надежность -- уборочная техника -- ріжучий апарат -- надійність -- збиральна техніка

Аннотация: При эксплуатации уборочной техники на полеглых хлебах, низком срезе и неровных полевых участках в зону резания попадают посторонние предметы. Чтобы увеличить ресурс лезвия сегмента режущего аппарата, разработана новая конструкция, форма котрой определена в результате подбора оптимального соотношения прочности и степени влияния на режущую способность с использованием специального программного обеспечения АРМ Win Machine.

 Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (19.10.2011г. Экз. 1 - 72.35 гр.)

Коваль, В. Обприскування відцентровими розпилювачами РОса® / В.  Коваль, О.  Мележик // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2011. - № 11. -  С. 13-16. - Бібліогр. наприкінці ст.

                                 УДК 631.348

Кл.слова (ненормированные): розпилювач РОса® -- будова -- принцип дії -- надійність -- довговічність -- распылитель  РОса® -- строение -- принцип действия -- надежность -- долговечность

Аннотация: Епоха щілинних розпилювачів закінчується. Майбутнє хімічного захисту рослин - за відцентровими розпилювачами РОса® (Розпилення з Осаджуванням), створеними в Україні.  

Имеются экземпляры в отделах: Арт. (21.11.2011г. Экз. 1 - 18.15 гр.) ч.з.Г.к. (21.11.2011г. Экз. 1 - 18.15 гр.)

Антышев, Н. М.   Аспекты разработки системы критериев качества, надежности и экономической эффективности сельскохозяйственной техники / Н. М. Антышев, В. М. Бейлис, В. Г. Шевцов // Техника в сельском хозяйстве : науч.-теорет. журн. - 2010. - № 4. -  С. 22-25. - ISSN 0131-7105

                                УДК 631.3.06

Кл.слова (ненормированные): качество -- надежность -- эффективность -- техника -- исходные требования -- система -- показатели -- якість -- надійність -- ефективність -- техніка -- вихідні вимоги -- показники

Аннотация: Даны основные методические аспекты разработки системы критериев качества, надежности и экономической эффективности сельскохозяйственной техники и раскрыто ее практическое значение.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (25.10.2010г. Экз. 1 - 247.30 гр.)

Цема, Т. Засади впровадження міжнародних вимог для оцінки ранцевих обприскувачів вітчизняного виробництва / Т.  Цема, Л.  Козярук // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2011. - № 12. -  С. 32-35. - Бібліогр.: с. 34

                                 УДК 631.347.3:083.74.001.4083.74.001.4

Кл.слова (ненормированные): ранцеві обприскувачі -- вимоги міжнародних стандартів -- безпечність -- надійність -- ранцевые опрыскиватели -- требования международных стандартов -- безопасность -- надежность

Аннотация: Досліджено вимоги міжнародних стандартів до ранцевих обприскувачів та проведено порівняння з відповідними вимогами національних стандартів. Для дослідження використано стандарти: - ДСТУ ISO 19932-1:2009 (ISO 19932-1:2006, IDT) Устаткування для захисту рослин. Обприскувачі ранцеві. Частина 1. Технічні вимоги та методи випробування; - ДСТУ ISO 19932-2:2009 (ISO 19932-2:2006, IDT) Устаткування для захисту рослин. Обприскувачі ранцеві. Частина 2. Межі роботоздатності; - ДСТУ 2274-93 (ГОСТ 22999-93) Обприскувачі переносні з ручним приводом. Загальні технічні умови; Порівняльна оцінка проводилась за переліком показників, до яких установлені вимоги, та за змістом цих вимог.

 Опрыскиватели ранцевые. Часть 2. Границы работоспособности; - ДСТУ 2274-93 (ГОСТ 22999-93) Опрыскиватели переносные с ручным приводом. Общие технические условия; Сравнительная оценка проводилась по перечню показателей, к которым предъявляются требования, и по содержанию этих требований.

Имеются экземпляры в отделах: Арт. (12.12.2011г. Экз. 1 - 18.15 гр.), ч.з.Г.к. (12.12.2011г. Экз. 1 - 18.15 гр.)

Ломова, Т. И.  Восстановление головок блоков цилиндров / Т. И. Ломова // Сел. механизатор : науч.-попул. произв. журн. - 2011. - N11. -  С. 34-35. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0131-7393

                                 УДК 629.33.004.67

Кл.слова (ненормированные): металлические покрытия -- газодинамическое напыление -- температура -- восстановление -- надежность -- оборудование -- металеві покриття -- газодинамічне напилення -- відновлення -- надійність -- обладнання

Аннотация: Применение технологий нанесения защитных покрытий, среди которых газотермические процессы, занимает значительное место - один из путей увеличения срока эксплуатации деталей.

 Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (05.12.2011г. Экз. 1 - 72.35 гр.) 

Лебедев, А. Т.  Основные направления повышения эффективности технологических процессов / А. Т. Лебедев // Техника в сельском хозяйстве : науч.-теорет. журн. - 2011. - №  6. -  С. 3-5. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0131-7105

                                 УДК 631.17

Кл.слова (ненормированные): технические системы -- надежность -- ключевые процессы -- рабочие поверхности -- ресурс -- эффективность -- технічні системи -- надійність -- ключові процеси -- робочі поверхні -- ефективність

Аннотация: Предложена методика обеспечения надежности технических средств для эффективной реализации технологических процессов сельскохозяйственного производства.

 Запропоновано методику забезпечення надійності технічних засобів для ефективної реалізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (02.02.2012г. Экз. 1 - 194.60 гр.)

Орлянский, А. В.  Оценка ресурса безотказной работы кормоуборочного комбайна / А. В. Орлянский // Техника в сельском хозяйстве : науч.-теорет. журн. - 2011. - №  6. -  С. 5-7. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0131-7105

                                 УДК 631.352/.353-192

Кл.слова (ненормированные): кормоуборочный комбайн -- надежность -- ресурс -- закон распределения -- кормозбиральний комбайн -- надійність -- закон розподілу

Аннотация: Обоснован выбор теоретических законов распределения ресурса безотказной работы кормоуборочных комбайнов для оценки их надежности.

 Обгрунтовано вибір теоретичних законів розподілу ресурсу безвідмовної роботи кормозбиральних комбайнів для оцінки їх надійності.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (02.02.2012г. Экз. 1 - 194.60 гр.)

Пискарев, А. В. Оценка надежности функционирования сельскохозяйственных агрегатов / А. В. Пискарев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва : теорет. и науч.-практ. журн. - 2011. - N 11. -  С. 8-9. - Библиогр. в конце ст.

                                 УДК 613.3-192:633613.3-192633

Кл.слова (ненормированные): сельскохозяйственный агрегат -- надежность -- отказ -- работоспособное состояние -- сільськогосподарський агрегат -- надійність -- відмова -- працездатний стан

Аннотация: Рассмотрены два метода анализа и оценки надежности функционирования сельскохозяйственных агрегатов с учетом различных видов отказов. В качестве исходных данных используются параметры потоков отказов и восстановлений.

 Розглянуто два методи аналізу та оцінки надійності функціонування сільськогосподарських агрегатів з урахуванням різних видів відмов. Як вихідні дані використовуються параметри потоків відмов і відновлень.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (19.12.2011г. Экз. 1 - 155.70 гр.) 

Лебедев, А. Т. Сегменты режущего аппарата: отечественные и импортные / А. Т. Лебедев, Д. И. Макаренко, Б. В. Малюченко // Сел. механизатор : науч.-попул. произв. журн. - 2012. - N 4. -  С. 12-13, 27. - Библиогр. в конце ст. 27. - ISSN 0131-7393

                                 УДК 631.354.022-027.45

Кл.слова (ненормированные): сегмент -- режущий аппарат -- надежность -- лезвие -- ріжучий апарат -- надійність -- лезо

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (14.05.2012г. Экз. 1 - 78.12 гр.)

Табашников, А. Т.  Надежность сельскохозяйственной техники и показатели ресурсосбережения / А. Т. Табашников, Е. М. Самойленко // Техника и оборудование для села : информ. и науч.-произв. журн. - 2012. - N 3. -  С. 33-34. - Библиогр. в конце ст.

                                 УДК 631.3-192

Кл.слова (ненормированные): техника -- надежность -- эффективность -- ресурсосбережение -- техніка -- надійність -- ефективність -- ресурсозбереження

Аннотация: Рассмотрены зависимости показателей эффективности и ресурсосбережения от параметров надежности техники: наработки на отказ и коэффициента готовности.

 Розглянуто залежності показників ефективності та ресурсозбереження від параметрів надійності техніки: напрацювання на відмову і коефіцієнта готовності.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (19.04.2012г. Экз. 1 - 155.76 гр.) 

Євтушенко, В.  Ефективність плюс надійність / В.  Євтушенко// The ukrainian Farmer. - К. : ТОВ"АГПМедіа", 2012. - №  5. -  С. 104-105

Кл.слова (ненормированные): зернова сівалка Rapid400 C-- культиватор TopDownTD600 -- зерновая сеялка Rapid400 C

Аннотация: ВибірґрунтообробноїтапосівноїтехнікиVaderstad вагрофірмі"Колос" відбувавсязажорсткимикритеріямиспіввідношенняякості, надійностітапродуктивностіагрегатів.

 Выбор почвообрабатывающей и посевной техники Vaderstad в агрофирме "Колос" проходил по жестким критериям соотношение качества, надежности и производительности агрегатов.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (14.05.2012г. Экз. 1 - 43.45 гр.)

Коман, Р.             Основні характерні відмови напівпричіпних обприскувачів та причини їх виникнення / Р.  Коман // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2012. - №  6. -  С. 17-18. - Бібліогр. наприкінці ст.

                                 УДК 631.348.45.001.4

Кл.слова (ненормированные): обприскувач -- надійність -- відмова -- коефіцієнт готовності -- група складності -- опрыскиватель -- надежность -- отказ -- коэффициент готовности -- группа сложности

Аннотация: Наведено основні характерні відмови та причини їх виникнення за результатами випробувань напівпричіпних обприскувачів.

 Приведены основные типичные отказы и причины их возникновения по результатам испытаний полуприцепных опрыскивателей.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) Арт. (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) ОИФ (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) ч.з. ОИФ (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) Энг. (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) НИТИ (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.)

            Надійність штампозварних пальців / Н.  Легкодух [и др.]  // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2012. - №  6. -  С. 20-22. - Бібліогр. наприкінці ст.

                                 УДК 631.354.2

Кл.слова (ненормированные): надійність -- штампозварні пальці -- жниварка -- зернозбиральний комбайн -- ВАТ "Завод "Сімферопольсільмаш" -- надежность -- штампосварные пальцы -- жатка -- зерноуборочный комбайн -- ОАО "Завод "Симферопольсельмаш"

Аннотация: Наведено результати випробувань штампозварних пальців виробництва ВАТ "Завод "Сімферопольсільмаш" АР Крими та розглянуто їх переваги перед цільнолитими пальцями.

 Приведены результаты испытаний штампосварных пальцев производства ОАО "Завод "Симферопольсельмаш" (АР Крым), и рассмотрены их преимущества перед цельнолитыми пальцами.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) Арт. (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) ОИФ (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) ч.з. ОИФ (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) Энг. (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.) НИТИ (07.06.2012г. Экз. 1 - 18.16 гр.)

Опалко, В. Надійність обприскувачів - запорука ефективності та якості хімічного захисту рослин / В.  Опалко, М.  Гузь // Новини агротехніки : виробничо-практичний журнал. - 2011. - N 5/6. -  С. 26-28

                                 УДК 631.348.45

Кл.слова (ненормированные): насоси -- розпилювачі -- типи -- характеристики -- принцип дії -- кут розпилу -- робоча рідина -- розмір краплин -- насосы -- распылители -- принцип работы -- угол распыления -- рабочая жидкость -- размер капель

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (07.05.2012г. Экз. 1 - 27.40 гр.)

Сырых, Н. Н. Методика построения номограмм для определения параметров системы обслуживания электрооборудования / Н. Н. Сырых, А. А. Некрасов // Техника и оборудование для села : информ. и науч.-произв. журн. - 2012. - N 9. -  С. 20-23. - Библиогр. в конце ст.

                                 УДК 621.31

Кл.слова (ненормированные): методика -- эксплуатация -- электрооборудование -- техническое обслуживание -- затраты -- надежность -- методика -- експлуатація -- електрообладнання -- технічне обслуговування -- витрати -- надійність

Аннотация: Предложена методика построения номограмм для определения оптимальной периодичности и затрат для планово-предупредительных стратегий обслуживания электрооборудования.

 Запропоновано методику побудови номограм для визначення оптимальної періодичності та витрат для планово-попереджувальних стратегій обслуговування електроустаткування.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (23.10.2012г. Экз. 1 - 155.76 гр.) 

Ерохин, Г. Н. Оценка уровня надежности работы зерноуборочных комбайнов в сельхозпредприятии / Г. Н. Ерохин, А. С. Решетов // Техника в сельском хозяйстве : науч.-теорет. журн. - 2012. - №  6. -  С. 10-12. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0131-7105

                                 УДК 631.354

Кл.слова (ненормированные): зерноуборочный  комбайн -- надежность -- коэффициент готовности -- отказ -- зернозбиральний комбайн -- надійність -- коефіцієнт готовності -- відмова

Аннотация: Предложен метод оценки коєффициента готовности зерноуборочных комбайнов по итогам работы в сельхозпредприятии. Эффективность предложенного метода оценки продемонстрирована на конкретном примере.

 Запропоновано метод оцінки коефіцієнту готовності зернозбиральних комбайнів за підсумками роботи в сільгосппідприємстві. Ефективність запропонованого методу оцінки продемонстрована на конкретному прикладі.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.Г.к. (29.01.2013г. Экз. 1 - 251.20 гр.)

 

 

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка