НБУВ-2012.10.30

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.org.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 29.10.2012 до 04.11.2012   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         Табачник Д.В./ВА1981 Денисюк В. Т. За покликом душі [Текст] : (нариси з історії Рожищен. зоовет. технікуму) / Володимир Денисюк. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. - 146 с. : табл., фотогр.

2.         ВА757123 Вовченко Ю. В. Гірчиця: біологія формування врожаю та насіннєутворення [Текст] : монографія / Ю. В. Вовченко ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. Г. К. Фурсової ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : Форт, 2012. - 129 с. : рис., табл.

3.         ВА757193 Жук Н. І доля стала сяйвом "Маяка" [Текст] : [про життя і діяльн. Героя України М. Васильченка] / Ніна Жук. - Черкаси : Чабаненко Ю. [вид.], 2011. - 289 с. : фотогр.

4.         ВА757238 Сборник докладов Международной научно-технической интернет конференции "Задачи земледельческой механики в ХХІ веке" (2-10 ноября 2010 г.) [Текст] / Междунар. гражд. орг. Укр. междунар. ин-т агропром. инжиниринга, Укр. науч.-исслед. ин-т прогнозирования и испытания техники и технологий для с.-х. пр-ва им. Л. Погорелого, Тавр. гос. агротехнол. ун-т. - Мелитополь ; Дослидницкое : [б. и.], 2011. - 292 с. : рис., табл.

5.         ВА757077 Марков І. Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології [Текст] : навч. посіб. для підготов. фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090105 "Захист рослин" у вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / І. Л. Марков ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 526, [36] с. : кольор. іл.

6.         РА392781 Заболотна А. В. Фізіологічні процеси і продуктивність пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С у Правобережному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.12 / Заболотна Альона Вадимівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань, 2012. - 24 с. : рис., табл.

7.         РА392810 Петровський О. Є. Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки свійських собаки, свині, бика [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Петровський Олексій Євдокимович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 22 с.

8.         РА392813 Палюх Т. А. Порушення мінерального обміну в норок коричневої переяславської породи (діагностика, лікування і профілактика) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.01 / Палюх Тетяна Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 22 с.

9.         РА392822 Моргун Л. М. Кровоносні судини клоакальної сумки курей, гусей та качок [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Моргун Людмила Макарівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 22 с.

10.       РА392738 Ковальов С. В. Підвищення ефективності подрібнювача коренеплодів і обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів його робочих органів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Ковальов Сергій Володимирович ; Луган. нац. аграр. ун-т . - Луганськ, 2012. - 20 с.

11.       РА392745 Тонська Т. Г. Розробка імуногенних препаратів та системи їх використання для профілактики лейкозу великої рогатої худоби (експериментальні дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Тонська Тетяна Геннадіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 22 с.

12.       РА392751 Сідєлєва І. А. Метод експрес-оцінки толерантних до водного дефіциту форм цукрових буряків з використанням культури in vitro [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Сідєлєва Інна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. - К., 2012. - 20 с.

13.       РА392714 Баєр Г. Я. Введення в культуру in vitro пальчастого проса та отримання його ліній зі стійкістю до динітроанілінових гербіцидів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Баєр Галина Ярославівна ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології і геноміки НАН України". - К., 2012. - 20 с.

14.       РА392647 Горщар О. А. Збудники пліснявіння зерна ярого ячменю та обґрунтування заходів обмеження їх розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Горщар Олена Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 20 с. : рис., табл.

15.       РА392729 Колодка І. Л. Діяльність В. С. Крамарова (1906-1986) в контексті розвитку сільськогосподарського машинознавства України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.04.01 / Колодка Ігор Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. - К., 2012. - 19 с.

16.       РА392670 Кошляк Л. В. Урожайність і якість зерна пшениці ярої залежно від способів внесення добрив у східній частині Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Кошляк Лариса Валентинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. В. Юр'єва. - Х., 2012. - 19 с.

17.       РА392672 Кречківська Г. В. Екосистеми відвалів Бориславського озокеритового родовища: характеристика, біота, рекультивація [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Кречківська Галина Володимирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Д., 2012. - 20 с.

18.       РА392680 Луц П. М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Луц Павло Михайлович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2012. - 20 с.

 

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка