НБУВ-290714-периодика

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про періодичні видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 28.07 до 03.08(третій поверх головного корпусу, кімната 308).

 

 

 

 

 

1.

Ж71797/2013/29

 

Інтелігенція і влада: громад.-політ. наук. зб. / Одес. нац. політехн. ун-т. - О. : Астропринт

Вип. 29: Історія. - Одеса : Астропринт, 2013. - 220 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж71797/2013/29)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

2.

Ж70309/2013/10

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2013г. № 10. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2013/10)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

3.

Ж70309/2013/11

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2013г. № 11. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2013/11)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

4.

Ж70309/2013/12

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2013г. № 12. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2013/12)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

5.

Ж70309/2013/7-8

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2013г. № 7-8. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2013/7-8)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

6.

Ж70309/2013/9

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2013г. № 9. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2013/9)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

7.

Ж70309/2014/1

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2014г. № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2014/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

8.

Ж70309/2014/2

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2014г. № 2. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2014/2)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

9.

Ж70309/2014/3

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2014г. № 3. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2014/3)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

10.

Ж70309/2014/4

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2014г. № 4. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2014/4)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

11.

Ж70309/2014/5

 

Інформаційно-методичний збірник/ Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів- 2014г. № 5. - [s. l.]. (Шифр Ж70309/2014/5)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

12.

Ж29376/2014/80

 

Будівельні конструкції: міжвідом. наук.- техн. зб. / Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій". - К. : ДП НДІБК : Сталь. - 1965

Вип. 80: Енергоефективність у будівництві. - Київ : ДП НДІБК, 2014. - 235 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж29376/2014/80)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

13.

Ж29376/2014/81

 

Будівельні конструкції: міжвідом. наук.- техн. зб. / Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій". - К. : ДП НДІБК : Сталь. - 1965

Вип. 81: Будівельна наука в системі забезпечення ефективності роботи будівельної галузі. - Київ : ДП НДІБК, 2014. - 332 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  150 экз. (Шифр Ж29376/2014/81)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

14.

Ж68524/2014/1

 

Бюлетень законодавства іюридичної практики України : загальнодерж. період. вид. / ТОВ "Юрінком Інтер". - К. : Юрінком Інтер. - 1992

№ 1: Судова практика Вищого господарського суду України. Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України / упоряд. І. В. Гуменюк . - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 375 с  2760 экз. (Шифр Ж68524/2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

15.

Ж68524/2014/2-3

 

Бюлетень законодавства іюридичної практики України : загальнодерж. період. вид. / ТОВ "Юрінком Інтер". - К. : Юрінком Інтер. - 1992

№ 2-3: Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства / уклад. А. О. Потьомкін. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 760 с  3000 экз. (Шифр Ж68524/2014/2-3)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

16.

Ж68524/2014/4

 

Бюлетень законодавства іюридичної практики України : загальнодерж. період. вид. / ТОВ "Юрінком Інтер". - К. : Юрінком Інтер. - 1992

№ 4: Вибори Президента України. Конституція України. Законодавство. Коментар. Судова практика / уклад. та комент. В. С. Ковальський. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 336 с  2800 экз. (Шифр Ж68524/2014/4)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

17.

Ж69316/2013/4(74); Т.1

 

Вісник аграрної наукиПричорномор'я/ Миколаїв. держ. аграр. ін-т. Виходить щоквартально- 2013г. Вип. 4(74); Т.1. - [s. l.]. (Шифр Ж69316/2013/4(74); Т.1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

18.

Ж68774:Св.екон./2014/10/2; Т.22; Вип.6

 

Вісник Дніпропетровського університету/ Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара- 2014г. № 10/2; Т.22; Вип.6. - [s. l.]. (Шифр Ж68774:Св.екон./2014/10/2; Т.22; Вип.6)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

19.

Ж68774:Мов./2014/11/22; Вип.20(1)

 

Вісник Дніпропетровського університету/ Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара- 2014г. № 11 Т. 22; Вип.20(1). - [s. l.]. (Шифр Ж68774:Мов./2014/11/22; Вип.20(1))

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

20.

Ж68774:Мов./2014/11/22; Вип.20(2)

 

Вісник Дніпропетровського університету/ Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара- 2014г. № 11 Т. 22; Вип.20(2). - [s. l.]. (Шифр Ж68774:Мов./2014/11/22; Вип.20(2))

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

21.

Ж68774:Ек./2014/22/10/1; Вип.8(2)

 

Вісник Дніпропетровського університету/ Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара- 2014г. Т. 22 № 10/1; Вип.8(2). - [s. l.]. (Шифр Ж68774:Ек./2014/22/10/1; Вип.8(2))

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

22.

Ж73535:Психол.н./2013/5

 

Вісник Кам'янець-Подільського національногоуніверситету ім. Івана Огієнка/ Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка- 2013г. Вип. 5. - [s. l.]. (Шифр Ж73535:Психол.н./2013/5)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

23.

Ж71583:Екон./2014/1

 

Вісник Кременчуцького національногоуніверситету імені Михайла Остроградського/ Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського- 2014г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж71583:Екон./2014/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

24.

Ж29126:Рад.тех./2013/55

 

Вісник Національного технічногоуніверситету України "Київський політехнічний інститут"/ Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"   - 2013г. Вип. 55. - [s. l.]. (Шифр Ж29126:Рад.тех./2013/55)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

25.

Ж69512:Ек.АПК/2013/7

 

Вісник Харківського національногоаграрного університету імені В. В. Докучаєва/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва- 2013г. № 7. - [s. l.]. (Шифр Ж69512:Ек.АПК/2013/7)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

26.

Ж69512:Ек.АПК/2013/8

 

Вісник Харківського національногоаграрного університету імені В. В. Докучаєва/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва- 2013г. № 8. - [s. l.]. (Шифр Ж69512:Ек.АПК/2013/8)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

27.

Ж69512:Рослин./2013/9

 

Вісник Харківського національногоаграрного університету імені В. В. Докучаєва/ Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва- 2013г. № 9. - [s. l.]. (Шифр Ж69512:Рослин./2013/9)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

28.

Ж69872/2014/1

 

Вісник Харківського національногоуніверситету внутрішніх справ/ Харк. нац. ун-т внутр. справ. Виходить щоквартально- 2014г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж69872/2014/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

29.

Ж73731/2014/1

 

Державне управління тамісцеве самоврядування/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. упр. Виходить щоквартально- 2014г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж73731/2014/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

30.

Ж74397:Геогр./2012/1

 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем'янчука.  Вісник Інституту педагогічної освіти / Міжнар. економіко-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука, Ін-т пед. освіти. - Рівне : Червінко А. В. - 2012

Вип.1: "Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях", міжнародна науково-практична конференція (4 ; 2012 ; Рівне). Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях", 29-30 березня 2012 року. - Рівне : Червінко А. В., 2012. - 340 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж74397:Геогр./2012/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

31.

Ж69267/2014/2013; 4 кв.

 

Література про Черкаськуобласть/ Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін., Комунал. закл. "Обл. універсал. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка". Виходить щоквартально- 2014г. за 2013; 4 кв. - [s. l.]. (Шифр Ж69267/2014/2013; 4 кв.)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

32.

Ж72931/2014/15-17

 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія/ Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах- 2014г. Вип. 15-17. - [s. l.]. (Шифр Ж72931/2014/15-17)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

33.

Ж69861/2014/51

 

Містобудування та територіальнепланування/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Спілка урбаністів України- 2014г. Вип. 51. - [s. l.]. (Шифр Ж69861/2014/51)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

34.

Ж72335/2010/9

 

Матеріали до українськоїетнології/ Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т.Рильського, Асоц. етнологів. Виходить щорічно- 2010г. Вип. 9. - [s. l.]. (Шифр Ж72335/2010/9)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

35.

Ж74375/2014/2

 

Гуманітарний корпус: зб. наук. ст. з актуал. проблем філософії, психології, педагогіки та історії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філософ. освіти і науки, Ін-т педагогіки і психології, Громад. орг. "Акад. розвитку психолог. науки і практики". - К. : Фенікс. - 2014

Вип. 2: "Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики", міжнародна науково-практична заочна конференція (1 ; 2014 ; Київ). Матеріали I Міжнародної науково-практичної заочної конференції "Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики" (14 квітня 2014 року) / упоряд.: Є. В. Кучеренко, С. С. Русаков. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 168 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж74375/2014/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

36.

Ж72223/2014/1

 

Наукові праці МАУП/ Міжрегіон. акад. упр. персоналом- 2014г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж72223/2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

37.

Ж62509/екон.н./2013/1(6); Т.3

 

Наукові праці Полтавськоїдержавної аграрної академії/ Полтав. держ. аграр. акад.- 2013г. Вип. 1(6); Т.3. - [s. l.]. (Шифр Ж62509/екон.н./2013/1(6); Т.3)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

38.

Ж62509/екон.н./2013/2(7); Т.1

 

Наукові праці Полтавськоїдержавної аграрної академії/ Полтав. держ. аграр. акад.- 2013г. Вип. 2(7); Т.1. - [s. l.]. (Шифр Ж62509/екон.н./2013/2(7); Т.1)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

39.

Ж62509/екон.н./2013/Спец. вип.

 

Наукові праці Полтавськоїдержавної аграрної академії/ Полтав. держ. аграр. акад.- 2013г. Вип. Спец. вип. - [s. l.]. (Шифр Ж62509/екон.н./2013/Спец. вип.)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

40.

Ж62509/екон.н./2014/1(8); Т.1

 

Наукові праці Полтавськоїдержавної аграрної академії/ Полтав. держ. аграр. акад.- 2014г. Вип. 1(8); Т.1. - [s. l.]. (Шифр Ж62509/екон.н./2014/1(8); Т.1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

41.

Ж69382/2014/2

 

Науковий вісник будівництва/ Акад. буд-ва України, обл. територ. від-ня, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури- 2014г. Вип. 2. - [s. l.]. (Шифр Ж69382/2014/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

42.

Ж68985/2014/24.4

 

Науковий вісник НЛТУУкраїни/ Нац. лісотехн. ун-т України- 2014г. Вип. 24.4. - [s. l.]. (Шифр Ж68985/2014/24.4)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

43.

Ж68850:Пр./2014/25

 

Науковий вісник Ужгородськогонаціонального університету/ Ужгород. нац. ун-т- 2014г. № 25. - [s. l.]. (Шифр Ж68850:Пр./2014/25)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

44.

Ж72786:С.22/2014/Спец. вип.

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. - 2009

Спец. вип.: Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 2-3 квіт. 2014 р. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 533 с. - Бібліогр. в кінці ст.  300 экз. (Шифр Ж72786:С.22/2014/Спец. вип.)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

45.

Ж72786:С.16/2013/20(30); Спец. вип.

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.  Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. - 2004

Вип. 20(30): Актуалітети філологічної освіти та науки : спец. вип. / редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 223 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.  300 экз. (Шифр Ж72786:С.16/2013/20(30); Спец. вип.)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

46.

Ж69659/2012/17/1/2(16/17)

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 17, Вип. 1/2(16/17): Правознавство / редкол. сер.: А. С. Васильев (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. - 215 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2012/17/1/2(16/17))

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

47.

Ж69659/2013/18/1 (17)

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 1 (17): Математика і механіка / редкол. сер.: В. Є. Круглов (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 144 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2013/18/1 (17))

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

48.

Ж69659/2013/18/1(18)

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 1(18): Правознавство / редкол. сер.: А. С. Васильєв (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 117 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2013/18/1(18))

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

49.

Ж69659/2013/18/2(18); Ч.1

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 2(18); Ч.1: Соціологія і політичні науки / редкол. сер.: І. М. Коваль (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 412 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2013/18/2(18); Ч.1)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

50.

Ж69659/2013/18/2(18); Ч.2

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 2(18); Ч.2: Соціологія і політичні науки / редкол. сер.: І. М. Коваль (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 404 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2013/18/2(18); Ч.2)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

51.

Ж69659/2013/18/2(18); Ч.3

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 2(18); Ч.3: Соціологія і політичні науки / редкол. сер.: І. М. Коваль (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 199 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст. (Шифр Ж69659/2013/18/2(18); Ч.3)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

52.

Ж69659/2013/18/23

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 23: Психологія / редкол. сер.: Т. П. Вісковатова (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 342 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2013/18/23)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

53.

Ж69659/2013/18/3 (19)

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 3 (19): Соціологія і політичні науки / редкол. сер.: І. М. Коваль (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 186 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2013/18/3 (19))

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

54.

Ж69659/2013/18/3

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. - ISSN 2304-1447

Т. 18, Вип. 3(19): Математика і механіка / редкол. сер.: В. Є. Круглов (наук. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. - 111 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69659/2013/18/3)

 Экземпляры: всего:2 - АХ(1), ФХ(1)

 

 

55.

Ж68601/2014/5; Кн.2

 

Промислова власність/ М-во освіти і науки, Держ. департамент інтелект. власності- 2014г. № 5; Кн.2. - [s. l.]. (Шифр Ж68601/2014/5; Кн.2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

56.

Ж68601/2014/6; Кн.1

 

Промислова власність/ М-во освіти і науки, Держ. департамент інтелект. власності- 2014г. № 6; Кн.1. - [s. l.]. (Шифр Ж68601/2014/6; Кн.1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

57.

Ж68601/2014/6; Кн.2

 

Промислова власність/ М-во освіти і науки, Держ. департамент інтелект. власності- 2014г. № 6; Кн.2. - [s. l.]. (Шифр Ж68601/2014/6; Кн.2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

58.

Ж73437/2014/1-2

 

Релігія та соціум/ Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича- 2014г. № 1-2. - [s. l.]. (Шифр Ж73437/2014/1-2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

59.

Ж74398/2013/1

 

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.  Філологічні студії Далівського університету : зб. наук. пр. / Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (Луганськ). - Луцьк : Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2013

Вип. 1: Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації / відп. ред. М. М. Літвінова . - Луцьк : Вид-во Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2013. - 220 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж74398/2013/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

60.

Ж70707/2013/40

 

Теорії мікро-макроекономіки/ за ред.проф.  О. Ю. Оболенського. Виходить двічі на рік- 2013г. Вип. 40. - [s. l.]. (Шифр Ж70707/2013/40)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

61.

Ж71613/2014/2

 

Теоретичні і прикладніпроблеми психології/ Східноукр. нац. ун-т- 2014г. № 2. - [s. l.]. (Шифр Ж71613/2014/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

62.

Ж69079/2013/10

 

Українська біографістика/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]- 2013г. Вип. 10. - [s. l.]. (Шифр Ж69079/2013/10)

 Экземпляры: всего:9 - ФХ(2), ФД(1), ФГ(1), ФБ(1), ФР(1), ФЗ(1), ХБ(1), АХ(1)

 

 

63.

Ж71955/2014/1

 

Управління розвитком/ Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. Виходить щомісяця- 2014г. № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж71955/2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

64.

Ж71955/2014/2

 

Управління розвитком/ Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. Виходить щомісяця- 2014г. № 2. - [s. l.]. (Шифр Ж71955/2014/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

65.

Ж61599/2014/150

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харк. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка. - Х. : ХНТУСГ

Вип. 150: Економічні науки / редкол.: Л. М. Тищенко (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2014. - 329 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  300 экз. (Шифр Ж61599/2014/150)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

66.

Ж29137/2013/1087; Вип.47

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 1965

№ 1087; Вип.47: Історія / редкол.: С. І. Посохов (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 380 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж29137/2013/1087; Вип.47)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

67.

Ж29210/2014/15

 

"Харьковский политехнический институт", Национальный технический университет.  Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сб. науч. тр. / Нац. техн. ун-т  "ХПИ". - Х. : НТУ "ХПИ". - 1984

№ 15(1058): Автоматика та приладобудування / редкол. сер.: П. О. Качанов (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 168 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  300 экз. (Шифр Ж29210/2014/15)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

68.

Ж29210/2014/21

 

"Харьковский политехнический институт", Национальный технический университет.  Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сб. науч. тр. / Нац. техн. ун-т  "ХПИ". - Х. : НТУ "ХПИ". - 1984

№ 21(1064): Техніка та електрофізика високих напруг / редкол.: В. І. Кравченко (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 189 с. : портр., рис. - Бібліогр. в кінці ст.  300 экз. (Шифр Ж29210/2014/21)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

69.

Ж67865/2013/3

 

Бібліотечка журналу "Іноземнімови" : дод. до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К. : Ленвіт. - 1996

Вип. 3(75): Шевелько К. О. Навчання перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови : посібник / К. О. Шевелько, М. Л. Писанко. - Київ : Ленвіт, 2013. - 64 с. : іл.  300 экз. (Шифр Ж67865/2013/3)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

 

//-->

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка