НБУВ-КНИГИ-20140729

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 28.07 до 03.08 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

Природничі науки в цілому

 

1.  ВА780307 Грущинская И. В.  Тетрадь друга природы. 3 класс : [учеб. пособие] / Ирина Грущинская. - Киев : Освіта, 2014. - 64 с. : ил. - (По новой программе)

 

2.  ВА780388 Грущинська І. В.  Зошит друга природи. 3 клас : [навч. посіб.] / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2014. - 64 с. : іл. - (За новою програмою)

 

3.  ВА780389 Жаркова И.  .  Я и Украина. Гражданское образование. Природоведение : тетр. [для] 3 кл. / [И. И. Жаркова, Л. А. Мечник]. - Тернополь : Підручники і посібники, 2013. - 111 с. : рис.

 

4.  ВА780469 Мечник Л. А.  Природознавство. 5 клас : роб. зошит / Лариса Мечник, Ірина Жаркова, Марія Жук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 79. - (Нова програма)

 

5.  СО32840 Оксенов А.  Чудеса природы шести континентов / [Алексей Оксенов ; ил. Турбанист Д. С.]. - Донецк : БАО, 2013. - 95 с. : цв.ил.

 

 

Загальні роботи по техніці

 

6.  ВА780562 "Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2014)", міжнародна науково-практична конференція(7 ; 2014 ; Київ).Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2014). Сьома міжнародна науково-практична конференція, 19-20 травня 2014 р., Київ, Україна : зб. тез / Нац. авіац. ун-т, Ін-т інформ.-діагност. систем, Каф. комп'ютериз. електротехн. систем та технологій ; [відп. ред.: Любченко В. В., Шелуха О. О.]. - Київ : НАУ, 2014. - 382 с. : рис., табл.

 

7.  ВА780565 "Актуальные проблемы прочности", международная конференция(55 ; 2014 ; Харьков).Материалы 55-й Международной конференции "Актуальные проблемы прочности", 9-13 июня 2014 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины [и др.] ; [редкол.: В. И. Бетехтин и др.]. - Харьков : ННЦ  ХФТИ, 2014. - 254 с. : рис., табл.

 

8.  ВС57486 "Будущее сильной России - в высоких технологиях", всероссийские научные чтения(2 ; 2008 ; Санкт-Петербург).Труды Вторых Всероссийских научных чтений "Будущее сильной России - в высоких технологиях", 27-29 февраля 2008 года, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных / Ком. по образованию Правительства СПб., Ком. экон. развития, пром. политики и торговли Правительства СПб., ОАО "Науч.-произв. предприятие "Радар ммс". - СПб. : Логос, 2008. - 289 с. : рис., табл.

Енергетика. Радіоелектроніка

 

9.  ВА780365 Безменов М. І.  Вступ до інформатики : [навч. посіб.] / М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 167 с. : рис., табл.

 

10.  В355127/1 Блакова, Ольга Анатолівна  Різні способи візуалізації функціональних залежностей засобами ІКТ. Ч. 1. - 2014. - 71 с. : мал.

 

11.  ВА780523 Загребельный С. Л.  Основы системного анализа : пособие для студентов спец. "Системы и методы принятия решений" / С. Л. Загребельный, Л. В. Белевцов ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2014. - 156 с. : рис., табл.

 

12.  ВС57440 Караванова Т. П.  Методика розв'язування алгоритмічних задач. Основи алгоритмізації та програмування : навч.-метод. посіб. для вчителів / Т. П. Караванова. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. - 459 с.

 

13.  ВА780471 Коршунова О. В.  Інформатика. 7 клас : робочий зошит / О. В. Коршунова. - Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. - 75 с. : іл. - (За програмою з інформатики "Шукачі скарбів. II рівень")

 

14.  ВА780306 Ломаковская А. В.  Ступеньки к информатике. Рабочая тетрадь. 3 класс : [учеб. пособие] / А. В. Ломаковская, Г. А. Проценко, И. Я. Ривкинд. - Київ : Освіта, 2014. - 63 с. : рис. - (По новой программе)

 

15.  ВА780386 Ломаковська Г. В.  Сходинки до інформатики. 3 клас : роб. зошит : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд. - Київ : Освіта, 2014. - 63 с. : рис. - (За новою програмою)

 

16.  ВА780351 Мацевитый Ю. М.  Геометрические обратные задачи теплообмена : [монография] / Ю. М. Мацевитый, А. О. Костиков ; под ред. акад. НАН Украины Ю. М. Мацевитого ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. - Киев : Наукова думка, 2014. - 222, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")

 

17.  ВА780534 Методи та алгоритми ущільнення мультимедійних даних  : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп'ютерна інженерія" / С. В. Машталір [та ін.] ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2014. - 147 с. : рис., табл.

 

18.  ІВ219333 Brinkmann K.-H.  Wörterbuch der Daten- und Kommunikationstechnik : Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch / Karl-Heinz Brinkmann, Herbert F. Blaha ; hrsg. von K.-H. Brinkmann und E. Tanke. - Wiesbaden : Oscar Brandstetter Verlag, 1997. - 533 S.

 

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

19.  ВА780359 Возможности метода дифракции обратнорассеянных электронов для анализа структуры деформированных материалов : [монография] / В. Н. Варюхин [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Донец. физ.-техн. ин-т им. А. А. Галкина. - Киев : Наукова думка, 2014. - 101, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")

 

20.  ВА780381 Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф., 30 сент. - 4 окт. 2013 г. / Ассоц. литейщиков Украины [и др.] ; [под общ. ред. А. Н. Фесенко]. - Краматорск : ДГМА, 2013. - 263 с. : рис., табл.

 

21.  ВА780410 Степанов Г. В.  Влияние импульсного электрического тока высокой плотности на прочность металлических материалов и напряженно-деформированное состояние элементов конструкций : [монография] / Г. В. Степанов, А. И. Бабуцкий ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности им. Г. С. Писаренко. - Киев : Наукова думка, 2014. - 276, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")

 

22.  ВА780424 Тарельник В. Б.  Триботехнічне матеріалознавство та триботехнологія в задачах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Б. Тарельник. - Суми : Університетська книга, 2014. - 191 с. : рис., табл.

 

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

23.  ВС57429 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація "Кулінарія". 11 клас / [авт.-упоряд. : І. О. Ткачук, С. В. Сліпкань, С. Л. Мухіна]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 67 с. : рис. - (ДПА, 2014)

 

24.  ВС57428 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація "Кухар". 11 клас / [авт.-упоряд. : І. О. Ткачук, С. В. Сліпкань, С. Л. Мухіна]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 87 с. : рис. - (ДПА, 2014)

 

25.  ВА780334 Найдич Ю. В.  Адгезия и контактное взаимодействие металлических расплавов с титанатом бария и другими перовскитными материалами / Ю. В. Найдич, Т. В. Сидоренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича. - Киев : Наукова думка, 2013. - 154, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")

 

 

Технологія деревини, легка промисловість, поліграфія, фотокінотехніка

 

26.  ВА780507 Фитцджеральд Д.  Чудесные цветы, букеты и композиции из бисера : [более 30 новых проектов] / Диана Фитцджеральд ; [ил.: Сара Бур]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 126 с. : цв. ил.

 

 

Транспорт

 

27.  ВА780327 Все о портах Украины. 2012 : [справочник] / [А. Гордиенко и др. ; под ред. К. Ильницкого]. - Одесса : Порты Украины, 2012. - 633 с. : ил., табл.

 

28.  ВА780370 Горожанкін С. А.  Технічні характеристики сучасних автотракторних двигунів внутрішнього згоряння : довідник / С. А. Горожанкін, А. В. Чухаркін. - Макіївка : ДонНАБА, 2014. - 260 с. : табл.

 

29.  ВС57426 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Напрям: Водій автотранспортних засобів категорії "С1", "С". 11 клас / [авт.-упоряд. : Л. Л. Шестаковський, В. А. Гречуха, В. В. Гріненко]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 99 с. : рис. - (ДПА, 2014)

 

30.  ВС57427 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація "Водій автотранспортних засобів категорії "В"". 11 клас / [авт.-упоряд. : В. Б. Покришова, В. А. Гречуха, В. М. Ткаченко]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 67 с. : рис. - (ДПА, 2014)

 

31.  ВС57431 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація "Слюсар з ремонту автомобілів". 11 клас / [авт.-упоряд. : І. Б. Бурмус та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 99 с. : рис. - (ДПА, 2014)

 

32.  ВС57432 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація "Тракторист-машиніст категорії "А1", Тракторист 2 розряду". 11 клас / [авт.-упоряд. : В. М. Ткаченко та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 67 с. : рис. - (ДПА, 2014)

 

 

Сільське та лісове господарство

 

33.  АО272219 Гриби. Кишеньковий довідник : [фотокаталог]. - Київ : Глорія, [20--]. - [160] с. : фото. кольор.

 

34.  ВА780522 Клименко Ю. О.  Комплексна оцінка паркових насаджень : (метод. підходи і рек.) / Ю. О. Клименко, С. І. Кузнецов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ : [б. в.], 2014. - 66 с. : рис., табл.

 

35.  ВА780414 Ловейкін В. С.  Обгрунтування параметрів і режимів вібрації плуга : монографія / В. С. Ловейкін, Л. А. Дяченко, Ю. В. Човнюк. - Київ : Компринт, 2014. - 232 с. : рис., табл.

 

36.  ВС57438 Серикова Г. А.  Современный ландшафтный дизайн сада. Планы. Обустройство. Виды растений. Советы / Г. А. Серикова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 141, [2] с. : цв.ил.

 

37.  ВА780384 Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (22-23 трав. 2014 р.) / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони" ; [редкол.: А. В. Черенков (голов. ред.) та ін.]. - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 99 с. : табл.

 

38.  ВА780429 Технічні культури : навч. посіб. / [Жатов О. Г. та ін.] ; за ред. д. с.-г. н., проф. О. Г. Жатова, д. с.-г. н., проф. С. М. Каленської. - Суми : Університетська книга, 2013. - 358 с. : рис., табл.

 

 

Соціологія. Демографія

 

39.  ВА780434 Банківська статистика : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавр з напряму підгот. "Фінанси і кредит" / [уклад. І. В. Бєлова]. - Суми : Університетська книга, 2014. - 430 с. : рис., табл.

 

40.  ВА780503 Конфликтология для государственных служащих : учеб. пособие для студентов вузов и послевуз. системы образования / Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Северо-Запад. акад. гос. службы" ; [под ред. В. А. Волкова, В. А. Семенова]. - СПб. : Изд-во СЗАГС, 2010. - 495 с. : рис., табл.

 

41.  ВА780301 Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 квіт. 2014 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [та ін.]. - Дніпропетровськ : Грані, 2014. - 172 с. : рис.

 

 

Економіка. Економічні науки

 

42.  ВА780515 Акимова Е. В.  Формирование механизма управления человеческим капиталом в системе стратегического развития промышленного предприятия : монография / Е. В. Акимова, О. А. Каменская ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А. Л. Еськова ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2013. - 179 с. : рис., табл.

 

43.  ВА780377 Актуальні проблеми товарознавства, торгівлі, експертизи та маркетингу : зб. наук. ст. магістрів ф-ту товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ за результатами наук. дослідж. 2013-2014 навч. року / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; [редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 122, [1] с. : рис., табл.

 

44.  ВА780402 Андрющенко К. А.  Розвиток виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці: науково-теоретичні засади, методологічні основи, механізми економічного регулювання : монографія / Андрющенко К. А. - Київ : ДКС Центр, 2014. - 419 с. : рис., табл.

 

45.  ВА780554 Антикризисное управление предприятиями малого и среднего бизнеса на основе управленческого консультирования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и др. экон. специальностям / [Кулапина Г. М. и др.] ; Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Поволж. гос. ун-т сервиса" (ПВГУС)". - Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. - 455 с.

 

46.  ВА780337 Басюркіна Н. Й.  Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки : монографія / Басюркіна Н. Й. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. - 440 с. : рис., табл.

 

47.  В355131/1 Від ефективного управління до ефективної економіки. Ч. 1. - 2014. - 193, [1] с.

 

48.  В355131/2 Від ефективного управління до ефективної економіки. Ч. 2. - 2014. - 153, [1] с.

 

49.  ВА780422 Вовчак О. Д.  Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації : монографія / Вовчак О. Д., Пірог В. В. ; Хмельниц. коопер. торг.-екон. ін-т. - Хмельницький ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 239 с. : рис., табл.

 

50.  ВА780510 Гитис Т. П.  Интеллектуальные методы управления персоналом предприятия : монография / Т. П. Гитис, В. Б. Гитис ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2014. - 140 с. : рис., табл.

 

51.  ВА780339 Дем'янченко А. Г.  Концепція ефективного управління розвитком морської портової галузі України в ринкових умовах : монографія / А. Г. Дем'янченко ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь : Новий світ, 2014. - 358 с. : рис., табл.

 

52.  ВА780283 Дема Д. І.  Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Шевчук ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Д. І. Деми. - Житомир : ЖНАЕУ, 2014. - 323 с. : рис., табл.

 

53.  ВА780421 Дорощук Н. Б.  Рабочая книга супервайзера / Николай Дорощук. - Одесса : Астропринт, 2013. - 176 с. : ил.

 

54.  ВА780561 Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн : матеріали міжнар. наук. конф., 20 листоп. 2013 р. / Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Royal Holloway, university of London (London, England) ; [редкол.: В. Я. Швець та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2013. - 252 с. : рис., табл.

 

55.  ВА780520 Єрфорт І. Ю.  Економіка промислового підприємства : навч. посіб. для студентів техн. спец. / І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2013. - 219 с. : рис., табл.

 

56.  ВА780343 Колосова В. П.  Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка : [монографія] / В. П. Колосова ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ "Акад. фінанс. упр.", 2013. - 254 с.

 

57.  ВА780423 Конопліна Ю. С.  Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Ю. С. Конопліна. - Суми : Університетська книга, 2013. - 263 с.

 

58.  ВА780533 Костін Д. Ю.  Енергетика: мотивація персоналу : монографія / Д. Ю. Костін ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : Компанія СМІТ, 2014. - 260 с. : рис., табл.

 

59.  ВА780407 Маловичко П. М.  Шахтарські нагороди і відзнаки України : [іст.-пізнав. нарис] / П. М. Маловичко. - Макіївка : Поліпрес, 2012. - 336 с. : фото. кольор.

 

60.  ВА780442 "Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення", всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(2014 ; Львів).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення", 15-16 травня 2014 р., м. Львів / Укр. акад. друкарства [та ін.] ; [упоряд. А. М. Штангрет ; редкол.: О. І. Амоша та ін.]. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2014. - 149 с.

 

61.  ВА780364 Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України : монографія / [Артьомов І. В. та ін.] ; за ред. канд. іст. наук І. В. Артьомова, канд. юрид. наук О. М. Ващук, д-ра наук з держ. упр. О. М. Руденко ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж. - Ужгород : Ґражда, 2013. - 610 с. : рис., табл. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 21)

 

62.  ВА780443 Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених та студентів (Харків, 13-14 берез. 2014 р.) / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця та ін. - Харків : Лідер, 2014. - 289   : рис., табл.

 

63.  ВА780338 Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій : колектив. монографія / [Алєксєєва К. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук С. В. Захаріна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 329 с. : табл.

 

64.  ВА780498 Овчаренко Н. А.  Методология создания и развития конкурентной среды в промышленности : [монография] / Н. А. Овчаренко ; Кубан. гос. ун-т. - Краснодар : Парабеллум : Кубан. гос. ун-т, 2011. - 406 с. : рис., табл.

 

65.  ВА780436 Петрушенко М. М.  Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродні й економічні протиріччя : монографія / М. М. Петрушенко. - Суми : Університетська книга, 2013. - 335 с. : рис., табл.

 

66.  ВА780328 Притула М. М.  Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів : навч.-метод. посіб. / М. М. Притула ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 250 с. : рис., табл.

 

67.  ВА780376 Проблеми та перспективи енергетичного менеджменту підприємств : монографія / О. В. Мороз [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 155 с. : рис., табл.

 

68.  ВА780433 Сисоєва Л. Ю.  Гроші і кредит: у схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з галузі знань "Економіка та підприємництво" / Л. Ю. Сисоєва, К. Ф. Черкашина. - Суми : Університетська книга, 2014. - 245 с. : схеми, табл.

 

69.  ВА780379 Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України : [монографія] / [Борщевський В. В. та ін. ; за ред. В. В. Борщевського, Т. Г. Васильціва] ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. в м. Львові, ЛМГО "Акцент". - Львів : Аверс, 2014. - 176 с. : рис., табл.

 

70.  В355142/1 Тютюнник, Юрій Михайлович  Фінансовий аналіз. Ч. 1. - 2014. - 358 с. : рис., табл.

 

71.  ВА780363 Фінансова санація. Теоретичні та прикладні аспекти / [С. С. Гасанов та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр. - Київ : ДННУ "Акад. фінанс. упр.", 2013. - 308 с. : рис., табл.

 

72.  ІВ219343 Institut für Marketing & Dienstleistungsforschung (Rostock).  15 Jahre Institut für Marketing & Dienstleistungsforschung : (1992-2007) : ein Tätigkeitsbericht / Inst. für Marketing & Dienstleistungsforschung, Univ. Rostock. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fak. ; Hrsg.: Prof. Martin Benkenstein ; Red.: Dan Künstner. - Rostock : Universität Rostock, 2007. - 61 S. : Fot.

 

73.  ІВ219337 Managing sustainability - the European perspective and experiences : abstracts submitted to the conf. / University of Rostock, Fachhochschule Hamburg, Wuppertal institute for climate, environment, and energy ; ed.: Jörg Köhn [et al.]. - Rostock : University of Rostock, 1997. - 225 p. : fig.

 

74.  ВА780485 Општествено-економскиот развој на Република Македонија со посебен осврт врз регионалната компонента и пазарот на труд : зб. на трудови по повод 100 години од раѓањето на акад. Кирил Миљовски (1912-1983) / Макед. акад. на науките и уметностите, Унив. "Св. Кирил и Методиј"- Скопjе, Екон. фак. ; уред. акад. Таки Фити. - Скопје : [s. n.], 2012. - 222 с. : таб.

 

 

Культура. Наука. Освіта

 

75.  ІВ780630 Багдонавичюс В.  Видунас в западноевропейском культурном контексте: между национальным и глобальным / Вацловас Багдонавичюс, Аушра Мартишюте ; пер. с лит. Римантаса Сидеравичюса. - Вильнюс : Институт литовской литературы и фольклора, 2013. - 218 с. : 11 л. фот.

 

76.  ВА780426 Безносюк О. О.  Технології соціально-педагогічних досліджень : навч.- метод. посіб. / Безносюк О. О., Плахотнік О. В. ; Кременец. обл. гуманітар.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка. - Кременець ; Київ : Інфодрук, 2014. - 267 с. : рис., табл.

 

77.  ВА780521 Бекас О. О.  Judo. Фізична підготовка юних спортсменів : навч.-метод. посіб. / О. О. Бекас, Ю. Г. Паламарчук ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : Т. П. Барановська [вид.], 2014. - 151 с. : рис., табл.

 

78.  ВС57460 Бровченко А. В.  Трудове навчання : альб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. В. Бровченко ; за заг. ред. В. П. Тименка. - Київ : Генеза, 2012. - 64 с. : кольор. іл. - (Веселкова школа)

 

79.  ВА780417 Василишин І. П.  Важка атлетика Львівщини, 1912 - 2012 : [довідник] / Іван Василишин, Володимир Науменко. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 167, [24] с. : фот.

 

80.  ВА780291 Гнезділова К. М.  Корпоративна культура викладача вищої школи : навч.-метод. посіб. / К. М. Гнезділова. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. - 124 с.

 

81.  ВА780288 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа : [метод. посіб.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. Н. Г. Конджарян ; наук. ред. Г. М. Голиш]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. - 112 с.

 

82.  ВС57430 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація "Секретар керівника (організації, підприємства, установи)". 11 клас / [авт.-упоряд. : Т. Д. Ольховик, Л. О. Романенко, Д. І. Сакір]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 68 с. - (ДПА, 2014)

 

83.  ВА780535 Калуська Л. В.  Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" / Любомира Калуська. - Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 144 с. : табл.

 

84.  ВА780536 Калуська Л. В.  Навчально-методичний посібник "Соняшник" до комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" / Любомира Калуська. - Т. : Мандрівець, 2014. - 199 с. : табл.

 

85.  В355139/1 Калуська, Любомира Василівна  Вибрані педагогічні твори. Т. 1: Загальні питання педагогіки. - 2014. - 695 с.

 

86.  В355139/2 Калуська, Любомира Василівна  Вибрані педагогічні твори. Т. 2: Авторські програми. - 2014. - 715 с.

 

87.  В355139/3 Калуська, Любомира Василівна  Вибрані педагогічні твори. Т. 3: Навчально-методичне забезпечення розвитку і виховання дітей дошкільного віку. - 2014. - 739, [1] с.

 

88.  ВС57456 Ковтун Н. І.  Відпочивай та пізнавай. Ти закінчив 2 клас! / [Ковтун Н. І.]. - Харків : Весна : Співак В. Л., 2013. - 127 с. : рис. - (Літні канікули)

 

89.  В355143/1 Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2013/2014 навчальному році. Ч. 1. - 2013. - 240 с.

 

90.  В349931/2 Михеева, Галина Васильевна  История русской библиографии (февраль 1917 - 1921 гг.). Ч. 2. - 2012. - 622, [1] с.

 

91.  ВС57457 Плотникова О. М.  Відпочивай та пізнавай. Ти закінчив 1 клас! / [Плотникова О. М.]. - Харків : Весна : Співак В. Л., 2013. - 103 с. : рис. - (Літні канікули)

 

92.  ВА780395 Пометун О. І.  Уроки для сталого розвитку : метод. посіб. для вчителя з курсу за вибором для 8-го кл. / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2013. - 99 с. - (На допомогу вчителю сталого розвитку)

 

93.  ВА780383 Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Україна, Харків, 11-12 черв. 2014 р.) : зб. наук. ст. / Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [редкол.: Колбіна Т. В. (голова) та ін.]. - Харків : ХОГОКЗ, 2014. - 377 с. : рис., табл.

 

94.  ВА780441 Роль молодіжних студентських громадських самоврядних організацій в побудові громадянського суспільства в Україні : зб. тез і ст. Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / Запоріз. держ. інж. акад. ; [редкол.: В. С. Калюжний (відп. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 130 с.

 

95.  ВА780340 Ромін А. В.  Механізми державного управління вищими навчальними закладами у сфері ДСНС України : [моногр. дослідж.] / Ромін Андрій Вячеславович ; Нац. ун-т цив. захисту України. - Харків : Оберіг, 2013. - 198 с. : рис., табл.

 

96.  ВА780290 Тучинська Т. А.  Волейбол : навч.-метод. посіб. / Т. А. Тучинська, Є. В. Руденко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 75 с. : рис.

 

97.  ВА780285 Усатова І. А.  Сучасні фітнес-технології, як засіб виконання завдань з фізичного виховання для студентів з порушенням у стані здоров'я : навч.-метод. посіб. / І. А. Усатова, С. В. Цаподой ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Ін-т фіз. культури, спорту і здоров'я, Каф. фіз. виховання. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 88 с. : іл.

 

98.  ВА780372 Фребельпедагогіка. Хрестоматія. Практикум : [навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл., навч. закл. системи післядиплом. освіти] / [уклад.]: Л. Є. Петухова, О. Е. Анісімова. - Херсон : Айлант, 2014. - 275 с. : рис.

 

99.  ІВ219339 Cornwell J.  Hitler's scientists : science, war and the devil's pact / John Cornwell. - London : Penguin books, 2004. - XIV, 535 p.

 

 

Філософські науки. Психологія

 

100.  ВА780518 Баумейстер А. О.  Буття і благо : монографія / Андрій Баумейстер. - Вінниця : Т. П. Барановська [вид.], 2014. - 417, [1] с.

 

101.  ВА780375 Вєдров О.  Науки про суспільство та соціальний прогрес. Епістемологічні та етичні засади соціальних наук з погляду філософії комунікації : [монографія] / Олексій Вєдров. - Київ : Стилос, 2014. - 338 с.

 

102.  ВА780431 Гнатюк Л. В.  "Место обитания твоего...". К вопросу о реальных уровнях бытия в онтологии Николая Гартмана : монография / Л. В. Гнатюк. - Сумы : Университетская книга, 2014. - 155 с.

 

103.  ВА780432 Гончарук Н. М.  Методика організації роботи практичного психолога: навчально-методичний комплекс дисципліни : [навч. посіб.] / Гончарук Н. М. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 347 с.

 

104.  ВА780525 Дзяна О. С.  Формування конфліктологічної культури фахівців сфери обслуговування : монографія / О. С. Дзяна, Ю. І. Стадницький ; Хмельниц. коопер. торг.-екон. ін-т. - Хмельницький ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 223 с. : рис., табл.

 

105.  ВА780427 Карамушка Л. М.  Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. М. Карамушка, О. С. Толков ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. організац. психології, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. психології освіти, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. - Київ ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 253 с. : рис., табл.

 

106.  ВА780342 Сасько Н. Ф.  Основы универсальной теории систем. Новый взгляд на мир / Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А. - Киев : Информавтодор, 2014. - 223 с. : рис.

 

107.  ВА780399 Стейнберг Д.  Філософія для життя / Делія Стейнберг ; з ісп. пер. В'ячеслав Сахно. - Київ : Новий Акрополь, 2014. - 167, [1] с.

 

108.  В352862/2 Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців. Т. 2/ [Т. О. Афанасьєва та ін.]. - 2013. - 315 с.

 

109.  ІВ219342 Beer W.  Biopolitik im Diskurs. Argumente. Fragen. Perspektiven / Wolfgang Beer, Edith Droste. - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2006. - 212 S. : Ill.

Література універсального змісту

 

110.  АО272238 Деловые люди : афоризмы. - Харьков : Фолио, 2014. - 126 с.

 

111.  АО272230 К пиву. - Харьков : Фолио, 2014. - 62 с.

 

112.  АО272227 Кума. - Харьков : Фолио, 2014. - 62 с.

 

113.  АО272231 Курильщику. - Харьков : Фолио, 2014. - 61, [1] с.

 

114.  АО272233 Любимой бабушке. - Харьков : Фолио, 2014. - 61, [1] с.

 

115.  АО272228 Любимому дедушке. - Харьков : Фолио, 2014. - 61, [1] с.

 

116.  АО272236 Любимому папе. - Харьков : Фолио, 2014. - 62 с.

 

117.  АО272229 Мужчина и женщина. - Харьков : Фолио, 2014. - 126 с.

 

118.  АО272232 О дружбе. - Харьков : Фолио, 2014. - 126 с.

 

119.  АО272234 О сексе. - Харьков : Фолио, 2014. - 126 с.

 

120.  АО272243 С днем рождения!. - Харьков : Фолио, 2014. - 126 с.

 

121.  АО272226 Трудоголику. - Харьков : Фолио, 2014. - 62 с.

 

122.  АО272225 Ума палата : афоризмы. - Харьков : Фолио, 2014. - 126 с.

 

123.  АО272235 Черчилль. - Харьков : Фолио, 2014. - 126 с.

 

124.  В277401/1 Handbuch der Handschriftenbestände in der Bundesrepublik Deutschland. T.1: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin (West), Bremen , Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein / bearb. von Tilo Brandis und Ingo Nöther. - 1992. - XVIII, 653 S.

//-->

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка