НБУВ-периодика-2014.0707

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про періодичні видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 07.07до 13.07(третій поверх головного корпусу, кімната 308).

 

 

 

 

 

1.

Ж40731/2003/426

 

Bundeszentrale für politische Bildung.  Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung : Arbeitschilfen für die politische Bildung / Bundeszentrale für politische Bildung. - Bonn : Spiegel. - ISSN 0435-7604

Bd. 426: Afrika - Mythos und Zukunft / Hrsg.: K. Böhler, J. Hoeren. - Bonn : Spiegel, 2003. - 207 S. (ШифрЖ40731/2003/426)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

2.

Ж43460:L.6ser./2013/1/2091

 

Académie royale de Belgique. Classe des Lettres.  Publication de la Classe des Lettres : Collection in-4°, 3e série / Académie royale de Belgique. Classe des Lettres. - Bruxelles : [s. n.]. - 2013. - ISSN 0775-325X

T. 1, № 2091: Claisse, Stéphanie. Du soldat inconnu : aux monuments commémoratifs Belges de la Guerre 14-18 / Stéphanie Claisse. - Bruxelles : [s. n.], 2013. - 301 p. : fig. - Бібліогр.: с. 287-291. (Шифр Ж43460:L.6ser./2013/1/2091)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

3.

Ж42247/2013/444

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : PK. - ISSN 0860-097X

№ 444: Egner, Halina. Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materialów dyssypatywnych / Halina Egner. - Kraków : PK, 2013. - 159 s. : rys., tab. - Бібліогр.: с. 145-156. (Шифр Ж42247/2013/444)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

4.

Ж36664/2013/3532

 

Wrocław. Uniwersytet.  Acta Universitatis Wratislaviensis / Wroclaw. Universitatis Wratislaviensis. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego. - 1962. - ISSN 0239-6661

№ 3532: Grabowiec, Piotr. Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej / Piotr Grabowiec. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2013. - 390 s. : rys. - Бібліогр.: с. 363-379. (ШифрЖ36664/2013/3532)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

5.

Ж42247/2013/438

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : PK. - ISSN 0860-097X

№ 438: Gyurkovich, Mateusz. Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim / Mateusz Gyurkovich. - Kraków : PK, 2013. - 214 s. : ryc., tab. (Шифр Ж42247/2013/438)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

6.

Ж36604:M/2013/132/2

 

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.  Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematish-naturwissenschaftliche Klasse / Sächsische Akad. der Wiss. zu Leipzig. Math.-naturwiss. Kl.asse. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel. - ISSN 0371-327X

Bd. 132, H. 2: Holze, Rudolf. Elektrochemie: Von spektroskopischen Sonden zu Energiespeichern / Rudolf Holze. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel, 2013. - 16 S. : Bild. - Бібліогр.: с. 15-16. (Шифр Ж36604:M/2013/132/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

7.

Ж36664/2013/3531

 

Wrocław. Uniwersytet.  Acta Universitatis Wratislaviensis / Wroclaw. Universitatis Wratislaviensis. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego. - 1962. - ISSN 0239-6661

№ 3531: Jastrzębski, Bartosz. Innego piekła nie ma : Rozmowy o religii / Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2013. - 148 s. - Бібліогр. вкінціст. (ШифрЖ36664/2013/3531)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

8.

Ж42247/2013/432

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : PK. - ISSN 0860-097X

№ 432: Kędziora, Piotr. Optymalne projektowanie struktur kompozytowych z warsrwami piezoelektrycznymi / Piotr Kędziora. - Kraków : PK, 2013. - 137 s. : rys., tab. - Бібліогр.: с. 126-134. (Шифр Ж42247/2013/432)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

9.

Ж42247/2013/427

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : PK. - ISSN 0860-097X

№ 427: Nering, Konrad. Mobilny system informacji hydrologicznej on-line z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu CASC2D i technologii klient-serwer / Konrad Nering. - Kraków : PK, 2013. - 98 s. : rys., tab. - Бібліогр.: с. 89-96. (Шифр Ж42247/2013/427)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

10.

Ж37218:M/2013/65/6

 

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch- naturwissenschaftliche Klasse.  Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse / Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch- naturwissenschaftliche Klasse. - Berlin : Hirzel. - ISSN 0365-6470

Bd. 65, H. 6: Paufler, Peter. Gustav Ernst Robert Schulze: Metallphysiker, Kristallchemiker, Hochschullehrer :  Leben und Werk 1911-1974 / P. Paufler. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel, 2013. - 67 S. : Abb., Tab. - Бібліогр. вкінціст. (Шифр Ж37218:M/2013/65/6)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

11.

Ж36604:M/2014/132/4

 

S&¨chsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.  Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematish-naturwissenschaftliche Klasse / Sächsische Akad. der Wiss. zu Leipzig. Math.-naturwiss. Kl.asse. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel. - ISSN 0371-327X

Bd. 132, H. 4: Peschke, Elmar. Die Augenentwicklung - ein Geniestreich der Natur / Elmar Peschke. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel, 2014. - 25 S. : Abb., Tab. - Бібліогр. вкінціст. (Шифр Ж36604:M/2014/132/4)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

12.

Ж42807/2014/5386-5387

 

Les études dela documentation française / Direction de l'information légale et administrative. - Paris : dF. - ISSN 1763-6191

№ 5386-5387: Petit, Franck. Droits syndicaux dans l'entreprise et liberté syndicale / Franck Petit. - Paris : dF, 2014. - 304 p. (ШифрЖ42807/2014/5386-5387)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

13.

Ж42247/2013/443

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : PK. - ISSN 0860-097X

№ 443: Podhalański, Bogusław M.Integrowanie przestrzeni metropolitalnych / Bogusław M. Podhalański. - Kraków : PK, 2013. - 215 s. : ryc., tab. - Бібліогр.: с. 183-200. (Шифр Ж42247/2013/443)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

14.

Ж43824/2013/85

 

Senri ethnological studies: occasional series / Nat. Museum of Ethnology. - Osaka : [s. n.]. - 1978. - ISSN 0387-6004

№ 85: Research on paper and papermaking :  Proc. of an Intern. Workshop / ed. by N. Sonoda [et al.]. - Osaka : [s. n.], 2013. - 132 p. : fig. - Бібліогр. вкінціст. (Шифр Ж43824/2013/85)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

15.

Ж42247/2013/433

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : PK. - ISSN 0860-097X

№ 433: Szybiński, Bogdan. Zagadnienia koncentracji naprężeń w płytach i powłokach - modelowanie i optymalizacja / Bogdan Szybiński. - Kraków : PK, 2013. - 159 s. : rys., tab. - Бібліогр.: с. 145-155. (Шифр Ж42247/2013/433)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

16.

Ж37218:M/2013/65/5

 

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch- naturwissenschaftliche Klasse.  Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse / Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch- naturwissenschaftliche Klasse. - Berlin : Hirzel. - ISSN 0365-6470

Bd. 65, H. 5: Forschung für eine integrale und nachhaltige Bewirtschaftung der Land- und Wasserressourcen im Erzgebirge / Hrsg. von I. Röske, L. Zerling. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel, 2013. - 56 S. : Bild. - Бібліогр. вкінціст. (Шифр Ж37218:M/2013/65/5)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

17.

Ж42247/2013/437

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : PK. - ISSN 0860-097X

№ 437: Taler, Dawid. Modele matematyczne rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła i ich zastosowanie do regulacji temperatury wylotowej czynnika / Dawid Taler, Adam Sury. - Kraków : PK, 2013. - 136 s. : rys., tab. - Бібліогр.: с. 130-133. (Шифр Ж42247/2013/437)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

18.

Ж36604:M/2013/132/3

 

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.  Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematish-naturwissenschaftliche Klasse / Sächsische Akad. der Wiss. zu Leipzig. Math.-naturwiss. Kl.asse. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel. - ISSN 0371-327X

Bd. 132, H. 3: Wendisch, Manfred. Amplified climate changes in the arctic: role of clouds and atmospheric radiation  / Manfred Wendisch, Ping Yang, André Ehrlich. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel, 2013. - 34 p. : fig., tab. - Бібліогр.: с. 30-34. (Шифр Ж36604:M/2013/132/3)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

19.

Ж36604:T/2014/4/1

 

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Klasse.  Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Klasse / Sächsische Akad. der Wiss. zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Klasse. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel. - 1999. - ISSN 1437-9716

Bd. 4, H. 1: Wiesmeth, Hans. Integrierte Umweltpolitik - Möglichkeiten und Grenzen / Hans Wiesmeth, Dennis Häckl. - Stuttgart ; Leipzig : Hirzel, 2014. - 17 S. - Бібліогр.: с. 16-17. (Шифр Ж36604:T/2014/4/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

20.

Ж36664/2013/3522

 

Wrocław. Uniwersytet.  Acta Universitatis Wratislaviensis / Wroclaw. Universitatis Wratislaviensis. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego. - 1962. - ISSN 0239-6661

№ 3522: Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem. № 35, Nr. 2 / pod red. M. Maciejewskiego, T. Schefflera. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2013. - 127 s. - (Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem, ISSN 0137-1126 ; № 35, Nr.2). - Бібліогр. вкінціст. (Шифр Ж36664/2013/3522)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

21.

Ж73520/2008/4

 

В защиту науки/ Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч. исслед.- 2008г. № 4. - [s. l.]. (Шифр Ж73520/2008/4)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

22.

Ж73556/2007/5

 

Киевский альбом/ Киев. науч.-метод. центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий   - 2007г. Вып. 5. - [s. l.]. (Шифр Ж73556/2007/5)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

23.

Ж73556/2009/6

 

Киевский альбом/ Киев. науч.-метод. центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий   - 2009г. Вып. 6. - [s. l.]. (Шифр Ж73556/2009/6)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

24.

Ж72465/2010/23

 

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка.  Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Л. : Сполом

Вип. 23 : Musica Humana : зб. наук. ст. каф. муз. медієвістики та україністики / упоряд.: У. Гриб, Н. Сиротинська. - Львів : [б. в.], 2010. - 205 с. : табл., муз. пр. (Шифр Ж72465/2010/23)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

25.

Ж72465/2003/8

 

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка.  Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Л. : Сполом

Вип. 8 : Musica Humana : зб. ст. каф. муз. україністики / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : [б. в.], 2003. - 358 с. : рис., муз. пр. - (Історія української музики : дослідження ; 10). (Шифр Ж72465/2003/8)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

26.

Ж70445/2005/43; Кн.2

 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.  Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - К. : НМАУ. - 1999

Вип. 43; Кн.2 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд : зб. ст. / ред.-упоряд. М. Д. Копиця. - Київ : НМАУ, 2005. - 256 с. - Бібліогр. в кінці ст.  400 экз. (Шифр Ж70445/2005/43; Кн.2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

 

//-->

 

¨

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

13 вересня - День пам’яті жертв фашизму

2020-09-13

Це День пам’яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні: мільйонів солдатів та ще більше – мирних жителів, які загинули внаслідок бомбардувань, у концтаборах, від хвороб та від голоду, який відзначається щорічно у другу неділю вересня.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка