11 липня – Всесвітній день народонаселення

У 1989 році Рада Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй рекомендувала відзначати 11 липня як Всесвітній день народонаселення. Ведучи відлік від 11 липня 1987 року, коли чисельність населення світу перетнула позначку 5 мільярдів мешканців, цей День має на меті загострити увагу на невідкладності та важливості питань, пов'язаних із народонаселенням, зокрема, в контексті планів і програм загального розвитку та необхідності пошуків розв'язання цих проблем.

Фонд народонаселення ООН – одне із провідних агентств систем ООН, яке надає допомогу країнам, що розвиваються і країнам з перехідною економікою у сфері репродуктивного здоров’я та народонаселення. Фонд співпрацює з урядовим та неурядовими організаціями у більш, ніж 140 країнах світу. Поточне завдання фонду – успішне проведення країнами світу чергового десятирічного раунду переписів населення.

Кількість наявного населення України станом на 1.12.2019 – 37 млн. 289 тис. осіб. З них 17 млн. 280 тис. – чоловіки, 20 млн. 9 тис. – жінки. У Києві живе 3,7 млн. осіб. Кількість людей основного працездатного віку – 44,1% (люди віком від 25 до 54 років). У цих даних не враховуються жителі анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

За оцінками ООН, у 2050 році чисельність населення Землі становитиме майже 9 мільярдів осіб.

Однак український внесок у наведену цифру, як передбачають і вітчизняні, і зарубіжні демографи, матиме мінусову позначку. За їхніми розрахунками, кількість населення нашої держави не зросте, а, навпаки, зменшиться на 30-40 відсотків.

Невтішні прогнози, на жаль, мають під собою серйозне підґрунтя. У нас один з найвищих у Європі показник смертності. І, що особливо небезпечно, смертність є стабільно високою серед молоді. Наркоманія, алкоголізм, незбалансоване харчування породжують безліч супутніх їм хвороб. Українське суспільство ніяк не вибереться із затяжних соціальних та демографічних криз. Мільйони наших співвітчизників змушені виїжджати на заробітки за кордон. За таких умов розвалюються сім’ї, зазнає найтяжчих випробувань моральний стан цих людей. Молоді родини не хочуть або просто бояться народжувати більше однієї дитини.

XXI століття може стати викликом людству, якого ще не знала світова історія. Всі основні глобальні проблеми людства так чи інакше пов’язані зі зростанням населення планети небаченими раніше темпами. Це негативно позначається на земних ресурсах і навколишньому середовищі, часто зводячи нанівець зусилля, спрямовані на розвиток. Організація Об'єднаних Націй різними способами аналізує співвідношення між населенням і розвитком, роблячи останніми роками особливий акцент на правах жінок і важливості підвищення їхнього статусу, оскільки ця проблема має стати ключовою у досягненні прогресу в соціально-економічному розвитку.

Пропонуємо ознайомитися з літературою на дану тематику, яку ви можете отримати, звернувшись до Наукової бібліотеки:

  • Країнознавство: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 528 с.
  • Основы теории народонаселения [Текст] : учеб. пособие / под ред. Д. И. Валентея. - 3-е изд., перераб. и доп. - M. : Высш. шк., 1986. - 376 с.
  • Система знаний о народонаселении [Текст] : учеб. пособие / под ред. Д. И. Валентей. - М. : Высш. шк., 1991. - 255 с.
  • Демографія [Текст] : метод. вказ. з орг. самост. роботи студ. з навч. дисц. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. І. О. Данченко. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 10 с.
  • Демографія [Текст] : метод. рек. до провед. семінар. занять студ. з навч. дисц. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. І. О. Данченко. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 19 с.
  • Данченко, І. О. Демографія [Текст] : опорн. конспект лекцій з навч. дисц. / І. О. Данченко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 41 с.
  • Самхарадзе, Т. Г. О продолжительности жизни и народонаселении планеты / Т. Г. Самхарадзе // История науки и техники : науч. журн. - 2007. - N 5. - С. 64

Більше можна дізнатися, звернувшись до Електронного каталогу НБ

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

4 серпня – народився Антін Крушельницький

2020-08-04

Антін Крушельницький – відомий український письменник, есеїст, науковець, літературний критик, журналіст, педагог, міністр освіти УНР, редактор шкільних хрестоматій з української літератури, громадський та політичний діяч кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка