17 липня - День етнографа України

7 липня в нашій країні вважається професійним свят етнографів. Ця дата була обрана на честь дня народження великого етнографа і мандрівника Миколи Миклухи-Маклая.

Вперше це свято відзначили у кінці 70-х років 20 століття з ініціативи Рудольфа Итса, завідуючого кафедрою етнографії Державного університету в Санкт-Петербурзі. Вдало обраний час, середина літа, додало популярності цьому дню. Адже саме влітку організовується найбільша кількість етнографічних експедицій і заходів.

Варто сказати, що День етнографа досить різноманітне свято. У кожній організації існують свої традиції відзначення цього дня. Етнографічні музеї проводять безкоштовні виставки та екскурсії. Дитячі організації влаштовують заходи для підростаючого покоління, тим самим залучаючи і зацікавлюючи їх унікальною дисципліною – етнографією. Навчальні заклади, які спеціалізуються в цій галузі, запрошують знаменитих гостей, проводять семінари, майстер-класи. Етнографічні експедиції часто стартують саме в цей день з розрахунком на неодмінний успіх. У безлічі варіантів святкувань незмінними залишаються теплі слова пам'яті в адресу Миколи Миклухо-Маклая, великого вченого і практика, без праць якого, можливо, сучасний світ і не мав би науки етнографії, розвиненої на такому високому рівні.

Пропонуємо ознайомитися з літературою на дану тематику, яку ви можете отримати, звернувшись до Наукової бібліотеки:

  • Етнографія України [Текст] : навч. посіб / С. А. Макарчук [та ін.] ; за ред. С. А. Макарчука. - Львiв : Освiта, 1994. - 520 с.
  • Міфи України [Текст] : За кн. Георгія Булашева "Укр. народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях" / пер. з рос. Ю. Буряка. - Київ : Довipа, 2003. - 382 с.
  • Українські традиції [Текст] / упоряд. О. В. Ковалевський. - Харків : Фоліо, 2004. - 571 с.
  • Булашев, Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях [Текст] : космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев ; пер. з рос. Г. О. Буряка. - Київ : Довipа, 1993. - 414 с.
  • Українські приказки, прислів'я, і таке інше [Текст] : зб. О. В. Марковича та ін. / уклад. М. Номис ; упоряд., приміт. та всуп. ст. М. М. Пазяка. - Київ : Либiдь, 1993. - 766 с.
  • Пономарьов, А. П. Українська етнографія [Текст] : курс лекцій : навч. посібник / А. П. Пономарьов ; гол. ред. С. Головко. - Київ : Либiдь, 1994. - 318 с.
  • Енциклопедія українознавства: загальна частина [Текст]. Т. 1 / Iн-т укp. археографiї акад. наук Укpаїни, Наук. тов-во iм. Т. Шевченка у Саpселi, Фундацiя енцiклопедiї Укpаїни в Тоpонто. - перевид. в Україні, репринт відтвор. вид. 1949 р. - Київ : Вiпол, 1994. - 400 с.
  • Етнонаціональна історія України в документах та матеріалах [Текст]. Вип. 1 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Нац. акад. наук України ; упоряд.: В. Ф. Панібудьласка, І. О. Кресіна, О. В. Кресін. - Київ : [б. в.], 1997. - 166 с.
  • Українське народознавство [Текст] : навч. посібник / за ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. - Львiв : Фенiкс, 1997. - 608 с.
  • Сумцов, М. Ф. Слобожане [Текст] : Іст.-етногр. розвідка / М. Ф. Сумцов ; ред., авт. вст. сл., авт. приміт. Л. В. Ушкалов. - Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. - 255 с.

Для пошуку інших видань радимо звернутися до Електронного каталогу НБ.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

До Дня науки в Україні

2021-05-10

Шановні викладачі, аспіранти,студенти! Запрошуємо на  відкриту онлайн лекцію "Культура академічної доброчесності", яка відбудеться 14.05.2021р. о 8-45

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка