21 жовтня ‒ Міжнародний день академічної доброчесності

Одним з основних завдань Закону України «Про освіту» є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи впродовж життя; удосконалення нормативно-правової бази освіти.

Якість освіти залежить від багатьох факторів, серед яких – як доброчесно ставляться учасники освітнього процесу до своїх обов’язків. Тобто, одним із критеріїв якості освіти є «академічна доброчесність».

Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів.

Останні роки питання академічної доброчесності є дуже актуальним для колективу ХНТУСГ ім. П. Василенка. Дотримання засад академічної доброчесності є двостороннім процесом, в який включені викладачі та здобувачі вищої освіти. Саме викладачі університету є прикладом та взірцем для наслідування молодого покоління. Втілення в життя ідеалів доброчесності та високого професіоналізму надихає молодь розвиватися, створювати власні проєкти та досягати нових вершин в освіті та науці на принципах академічної доброчесності.

У рамках «Місячника першокурсника», Наукова бібліотека приділяла значну увагу питанням академічної доброчесності. Для студентів першокурсників були проведені години спілкування «Академічна доброчесність як основа успіху», мета яких – наголосити на цінностях та цілісності університетської освіти, створити своєрідний місток між шкільним досвідом та новим етапом навчання в університеті.

Отже, питання академічної доброчесності сьогодні має дуже велике значення в освітньому процесі. Кожен, хто має відношення до освітнього закладу, повинен пам’ятати про моральні норми та доброчесність.

Академічна доброчесність, мотивоване та відповідальне ставлення до навчання та викладання – основа якісної освіти та шлях до формування свідомого громадянського суспільства. Давайте разом продемонструємо небайдужість до якісної освіти в Україні, – нас таких багато!

Шановні користувачі! Запрошуємо переглянути презентацію «Культура академічної доброчесності».

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-30

Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 204 с.

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка