21 жовтня ‒ Міжнародний день академічної доброчесності

Одним з основних завдань Закону України «Про освіту» є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи впродовж життя; удосконалення нормативно-правової бази освіти.

Якість освіти залежить від багатьох факторів, серед яких – як доброчесно ставляться учасники освітнього процесу до своїх обов’язків. Тобто, одним із критеріїв якості освіти є «академічна доброчесність».

Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Україна вперше долучилася до відзначення цього Дня у 2020 році. Українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів.

Останні роки питання академічної доброчесності є дуже актуальним для колективу нашого університету. Дотримання засад академічної доброчесності є двостороннім процесом, в який включені викладачі та здобувачі вищої освіти. Саме викладачі є прикладом та взірцем для наслідування молодого покоління. Втілення в життя ідеалів доброчесності та високого професіоналізму надихає молодь розвиватися, створювати власні проєкти та досягати нових вершин в освіті та науці на принципах академічної доброчесності.

Академічна доброчесність – це мотивоване та відповідальне навчання і викладання, основа якісної освіти та шлях до формування свідомого громадянського суспільства. Категорія академічної доброчесності є всеохоплюючою. Вона стосується не лише загальної корпоративної культури університету, внутрішньої культури студента, а також включає в себе духовні засади, етичні і моральні принципи.

Наукова бібліотека як осередок доступу до інформаційних потоків розповсюджує та популяризує серед студентів і усіх користувачів правила та чесноти академічної доброчесності та спонукає дотримуватися їх.

У рамках «Місячника першокурсника», Наукова бібліотека приділяла значну увагу питанням академічної доброчесності. Для студентів першокурсників були проведені години спілкування «Академічна доброчесність як основа успіху», мета яких – наголосити на цінностях та цілісності університетської освіти, створити своєрідний місток між шкільним досвідом та новим етапом навчання в університеті.

Отже, питання академічної доброчесності сьогодні має дуже велике значення в освітньому процесі. Кожен, хто має відношення до освітнього закладу, повинен пам’ятати про моральні норми та доброчесність.

Академічна доброчесність, мотивоване та відповідальне ставлення до навчання та викладання – основа якісної освіти та шлях до формування свідомого громадянського суспільства. Давайте разом продемонструємо небайдужість до якісної освіти в Україні, – нас таких багато!

Шановні користувачі! Запрошуємо переглянути презентацію «Культура академічної доброчесності» та інформацію на сайті НБ .

Наукова бібліотека запрошує ознайомитися з літературою на дану тематику, яка є у фондах книгозбірні:

  • Вступ до фаху та академічна доброчесність [Текст] : метод. вказ. до провед. навч. практики для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец. 242 Туризм / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. В. М. Нагаєв. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 25 с.
  • Вступ до фаху та академічна доброчесність [Текст] : метод. вказ. до провед. навч. практики для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец. 071 Облік і оподаткування / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. В. М. Нагаєв. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 24 с.
  • Інформаційний пошук та академічна доброчесність в освіті [Текст] : метод. вказ. до самост. вивч. дисц. студ. перш. (бакалавр.) рівня вищої освіти ден. і заоч. форм навч., спец. 133 Галузеве машинобудування / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Н. М. Ніколаєнко. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 26 с.
  • Універсальний навчальний посібник з академічної доброчесності для вчителів [Текст] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Інформ.-ресурс. центр "Вікно в Америку" центр. Наук. б-ки ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; уклад. О. С. Ройбу ; заг. ред. О. О. Гужва. - 2-ге вид., випр. та доп. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 32 с.
  • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності [Текст] / Проект сприяння акад. доброчесності ; упоряд.: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв. - Київ : [б. в.], 2018. - 41 с.
  • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету [Текст] : колектив. моногр. / за ред.: Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. - Київ : Таксон, 2016. - 234 с.

Для пошуку інших видань радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка