31 травня - День працівників хімічної галузі

«Хімія – це край чудес, де приховане людське щастя. І найвищі завоювання розуму будуть зроблені в цій галузі.»  Д. І. Менделєєв

Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості – День хіміка встановлений Указом Президента України № 219/941 від 07.05.1994 року і відзначається щорічно в останню неділю травня.

Звична для нас наука хімія має свій конкретний рік народження – 1661. Саме того року ірландський хімік Роберт Бойль (1627-1691 рр.) у книзі «Хімік-скептик» сміливо і переконливо, для того часу, сформулював предмет хімії. За його визначенням, хімія – це дослідження складу різних речовин та пошук нових хімічних елементів.

А на теренах сучасної України хімія почала розвиватися завдяки таким галузям, як металургія, кераміка, скловаріння, фармація і парфумерія, а також розвитку ринку барвників, техніки фарбування, використання біохімічних процесів, тобто ферментативного бродіння для одержання сиру, кефіру, вина, тіста, пива і тому подібного.

Першими професійними хіміками як у світі, так і в Україні були аптекарі-провізори та фармацевти. Адже вони проводили хімічні процеси, метою яких було приготування ліків. Перша аптека на території сучасної України була відкрита у Львові 1270 року, яка проіснувала до 1480 року. На жаль, ім'я першого працівника тієї аптеки невідомо. А публічну аптеку загального користування відкрили у Львові 1490 року, працював там провізор Василь Русин. Можливо, він і був першим хіміком в Україні. У Києві перша аптека відкрилася на Печерську 1709 року, а керував нею провізор Іван Чкалов.

Наукова бібліотека пропонує ознайомитися з літературою на дану тематику, яку Ви зможете отримати за бажанням після карантину:

 • Басов, В. П. Хімія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Басов, В. П. Басов, В. М. Родiонов,О. Г. Юрченко. – 2-е вид., пеpеpобл. i доп. – Львiв : Новий свiт, 2002. – 276 с.
 • Бойчук, І. Д. Органічна хімія [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Бойчук, Л. О. Зубрицька ; Харків. баз. фармацевт. коледж. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238 с.
 • Буря, О. І. Органічна хімія [Текст]: навч. посіб. для с.-г. вузів / О. І. Буря. – Днiпpопетpовськ : Сiч, 2001. – 173 с.
 • Буря, О. І. Загальна хімія [Текст] : навч.-метод. посіб. : метод. вказ. та контр. завдання для студ. / О. І. Буря, О. П. Чигвинець, М. Ф. Повхан ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Днiпpопетpовськ : Навч. кн., 2001. – 89 с.
 • Вдовенко, О. П. Загальна хімія [Текст] : навч. посіб. / О. П. Вдовенко. – Вінниця : Нова Кн., 2005. – 288 с.
 • Габ, А. І. Аналітична хімія. Якісний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. природн. та інж. спец. / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев ; Ун-т "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2017.
 • Глінка, М. Л. Загальна хімія [Текст] / М. Л. Глінка. – Київ : Вищ. шк., 1982. – 608 с.
 • Горічко, М. В. Органічна хімія. Загальний практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. хімічного ф-ту / М. В. Горічко, Д. С. Мілохов, О. В. Шабликіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2019. – 196 с.
 • Derkach, T. M. Inorganic Chemistry for Technologists [Text] : Tutorial / T. M. Derkach ; Kyiv National University of Technologies and Design. –  Kyiv : KNUTD, 2019. – 336 p.
 • Дробоцький, А. С. Практичні роботи з хімії [Текст] : навч. посіб. / А. С. Дробоцький, Л. М. Романишина. – Київ : Вища шк., 1993. – 159 с.
 • Загальна хімія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Солошенко [та ін.] ; за ред. О. В. Солошенка ; Харків. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. – Харків : Вид-во НМЦ заоч. навч., 2002. – 284 с.
 • Елементарна хімія [Текст] = Elementary chemistry : навч. посіб. для іноз. студ. / Л. Г. Зайцева [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2012. – 152 с.
 • Органічна хімія в прикладах і задачах : навч. посіб. для хім.-технол. спец. вузів / Е. В. Алісова – Київ : Вища шк., 1993. – 191 с.
 • Основи загальної хімії. [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Яковлєва [та ін.]. – Харків : Консум, 2005. – 150 с.
 • Фізична та колоїдна хімія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Самойленко [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2018. – 339 с.
 • Харчова хімія [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дуленко [та ін.] ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : Кондор, 2012. – 248 с.
 • Ходаков, Ю. В. Неорганічна хімія [Текст] : підручник для 9 класу серед. шк. / Ю. В. Ходаков, Д. А. Эпштейн, П. О. Глориозов. – 17-е вид. – К. : Рад. шк., 1988. – 174 с.
 • Хомченко, І. Г. Загальна хімія [Текст] : підручник / І. Г. Хомченко ; пер. з рос. М. Д. Михайлової. – Київ : Вища шк., 1993. – 424 с.
 • Загальна хімія [Електронний ресурс] : метод. вказ. для самост. теорет. підготовки, викон. домаш. завдання та лаборатор. роботи для студ. спец. "Технологія зберігання та переробки зерна" з теми. Окисно-відновні реакції / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: С. І. Васильєв [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009. – 28 с.
 • Хімія [Електронний ресурс] : метод. вказ. для самост. теорет. підготовки, викон. домаш. завдання та лаборатор. роботи для студ. інж. спец. очної та заоч. форм навч. за темою "Довідник із загальної хімії" / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: С. І. Васильєв [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2009. – 20 с.
 • Хімічні джерела струму [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лаборатор. занять з для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" за спец.: 181 Харчові технології, 133 Галузеве машинобудування, Автоматизація та комп`ютерноінтегровані технології, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Агроінженерія з дисц. Загальна хімія / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: О. О. Шакула, В. Є. Новікова, Л. О. Піх. – Харків : [б. в.], 2018. – 16 с.

З пошуку інших видань даної тематики  радимо скористатися електронними ресурсами Наукової бібліотеки та традиційними картковими каталогами.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

До 90-річчя ХНТУСГ

2020-07-10

Шановні користувачі! Наукова бібліотека пропонує Вашій увазі матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених 90-річчю заснування ХНТУСГ.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка