9-10 березня – Шевченківські дні

«Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.» Іван Франко

9 березня 1814 року в селі Моринці Київської губернії народився геній українського народу, символ нації, видатний український поет, драматург, прозаїк, художник і громадський діяч Тарас Шевченко.

Він любив рідну землю й у своїх творах зумів зобразити і донести до сучасного покоління думки та почуття народу, їхні віковічні мрії про свободу й незалежність.

Тарас Шевченко – символ чесності, правди та безстрашності, людяності. Він був основоположником критичного реалізму в українському образотворчому мистецтві, зокрема його картини, рисунки, гравюри правдиво й багатогранно репрезентували тогочасну дійсність.

Його творчість мала вирішальне значення в становленні й розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності, які підняли її до рівня передових літератур світу.

Він був глибоким ліриком, творцем епіч­них поем, видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. Літературна спадщина Тараса Шевченка становить велику збірку поетичних творів («Кобзар»), драму «Назар Стодоля» і 2 уривки з інших п’єс; 9 повістей, щоденник та автобіографію, написані російською мовою; записки історич­но-археологічного характеру («Археологічні нотатки»), 4 статті та понад 250 листів.

З мистецької спадщини Тараса Григоровича збереглося 835 творів живопису й графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів.

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу.

Ім’я Тараса Шевченка відоме далеко за межами України: у багатьох країнах на території від Бразилії до Китаю йому встановлено 1384 пам’ятники, його твори перекладені майже всіма мовами світу, його ім’ям в Україні названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці, кінотеатри.

Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. Український майстер Микола Сядристий створив найменшу у світі книжку «Кобзар», розміром трохи більше половини квадратного міліметра.

Численні меморіальні комплекси, заповідники зведені в його вічну пам’ять. Шевченківська премія – одна з найпочесніших в Україні, найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Тарас Григорович Шевченко, за іронією долі, помер наступного ж дня після власного дня народження, проживши рівно 47 років.

Тарас Шевченко – вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Творчість Тараса Григоровича Шевченка – це святиня, якою дорожить і пишається український народ. Тому дні його народження і смерті відзначаються по всій Україні.

Наукова бібліотека пропонує Вам переглянути буктрейлер на книгу Ю. Ковтуна «Тарасові музи» та віртуальний огляд «Історія України в творчості Т. Г. Шевченка», віртуальні виставки «У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна» і «Голос Кобзаря над світом лине»

Пропонуємо ознайомитися літературою про Тараса Шевченка та його творами, які ви можете отримати, звернувшись до Наукової бібліотеки:

 • Тарас Шевченко: І слово вічнеє, і образ невідцвітний... [Текст] / Нац. музей Т. Шевченка ; упоряд.: К. В. Барановська [та ін.]. – Київ : Символ-Т, 2014. – 192 с.
 • Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко [Текст] / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. 122 с.
 • Белецкий, А. И. Тарас Шевченко [Текст] / А. И. Белецкий, А. И. Дейч ; под ред. С. А. Баруздина. 3-е изд., доп. М. : Просвещение , 1989. 144 с.
 • Хинкулов, Л. Ф. Тарас Григорьевич Шевченко. 1814-1861 [Текст] / Л. Ф. Хинкулов. М. : Мол. гвардия, 1957. 432 с.
 • Тарас Шевченко [Текст] : документи і матеріали 1814-1963 / упоряд. І. Л. Бутич. Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. 565 с.
 • Рильський, М. Т. Тарас Шевченко [Текст] : біогр. нарис / М. Рильський, О. Дейч. Київ : Худож. літ., 1964. 84 с.
 • Автопортрети Тараса Шевченка [Текст] = Автопортреты Тараса Шевченко : альбом / упоряд. і автор вступ. статті Л. В. Владич. Київ : Мистецтво, 1973. 80 с.
 • Спогади про Тараса Шевченка [Текст] / упоряд. і приміт В. С. Бородіна ; упоряд. і приміт. М. М. Павлюка ; за ред. І. О. Дзеверіна. - Київ : Днiпpо, 1982. - 547 с.
 • Большаков, Л. Н. «Все он изведал...» Тарас Шевченко: поиски и находки [Текст] / Л. Н. Большаков. Киев : Дніпро, 1988.
 • Федченко, П. М. Тарас Григорович Шевченко [Текст] / П. М. Федченко. Київ : Наук. думка, 1989. 303 с.
 • Смілянська, В. Л. «Святим огненним словом...» Тарас Шевченко: поетика [Текст] / В. Л. Смілянська. Київ : Днiпpо, 1990. 290 с.
 • Доля [Текст] : книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / Авт.-упоряд.тексту В.О. Шевчук. Київ : Днiпpо, 1993. 779 с.
 • Шевченко, Т. Г. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Харків : Школа, 2014. – 352 с.
 • Шевченко, Т. Г. Гайдамаки [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2013. – 667 с.
 • Шевченко, Т. Г. Повести [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Київ : Днiпpо, 1986. – 455 с.
 • Шевченко, Т. Г. Поеми та повісті / Т. Г. Шевченко. – Київ : Днiпpо, 1978. – 452 с.
 • Шевченко, Т. Г. Три літа [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упоряд., передм. та приміт. В. Є. Шубравського. – Київ : Веселка, 1987. – 192 с.
 • Шевченко, Т. Г. Художник [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1985. – 368 с.

Для пошуку інших видань радимо скористатися Електронним каталогом Наукової бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-04-12

Ткаченко, Оксана Володимирівна. Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі [Текст] : навч. посіб. / О. В.   Ткаченко, З. П. Зелінська ; Держ. проф. навч. закл. "Регіон. центр проф. освіти ресторан.-готел., комунал. госп-ва, торгівлі та дизайну". – Харків : Світ Книг, 2020. – 201 с. – Бібліогр.: с. 199-200

Бібліотека маркетолога

2021-04-07

Наукова бібліотека продовжує щотижневу рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій ННІ БМ проєкту «Книжкова конвенція маркетологів»

Книга тижня

2021-04-05

Мальська, Марта Пилипівна. Організція та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 248 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 243-246

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка