Місячник першокурсника. За знаннями – до Наукової бібліотеки!

«Знання – багатство, що несе світло
в буття і служить творчим цілям лідера,
якому довіряється майбутнє.»
Дейл Карнегі

Наукова бібліотека продовжує залучати першокурсників до бібліотечного обслуговування. 6-7 вересня, було зареєстровано 147 студентів 1 курсу (групи: ПУ21-6б, МН21-1б, МН21-2б; ПТ21-1б, П21-4б; ЕП21-2б, МР21-б; ТС21-2б, ТС21-1б; ПЗ21-1б, ПЗ21-2б)

Під час інформаційної бесіди першокурсники прослухали  повідомлення про місце і роль Наукової бібліотеки у житті сучасного студента. Лейтмотивом спілкування бібліотекарів з першокурсниками звучало те, що сьогодні відбувається зміна ролі бібліотечного працівника закладу вищої освіти від зберігача книг до досвідченого і комунікабельного консультанта з пошуку необхідної інформації для потреб сучасного студента.

Для наймолодших користувачів, згідно з навчальними дисциплінами, бібліотекарі підготувати комплекти підручників. Запрошуємо студентів вищевказаних груп отримати комплекти навчальної, навчально-методичної літератури на бібліотечному пункті №2 (вул. Мироносицька, 92 кімната 110) за графіком:

10.09.21 – ПУ21-6б, МН21-1б, МН21-2б;

13.09.21– ПТ21-1б, П21-4б; ЕП21-2б, МР21-б;

13-14.09.21– ТС21-2б, ТС21-1б; ПЗ21-1б, ПЗ21-1б, ПЗ21-2б.

Для оволодіння навичками роботи з інформаційними ресурсами бібліотеки та формування практичних умінь, фахівці Наукової бібліотеки проводять заняття з інформаційно-цифрової компетентності студентів та раціонального пошуку інформації, а також культурно-освітні та пізнавально-інформаційні медіа заходи: «Навчись легко вчитися», «Академічна доброчесність – запорука якості освіти» тощо.

Запрошуємо кураторів груп і студентів до співпраці!

Чекаємо вас у Науковій бібліотеці! З нами вчитися легко!

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка