Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу

З 19 по 25 жовтня проходить Open Access Week – Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до наукової інформації. Ця акція надає можливість краще ознайомитися з перевагами, які надає відкритий доступ, обмінятися досвідом, ідеями щодо впровадження Відкритого Доступу та допомагає розширити коло учасників Руху Відкритого доступу.

У цьому році його темою стала «Відкритість задля вжиття заходів щодо створення структурної справедливості та інтеграції».

Відкритий доступ – це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі.

Наукова бібліотека ХНТУСГ підтримує Рух Відкритого Доступу до наукової інформації шляхом оприлюднення наукових робіт у Репозитарії Open Archive KhNTUA .

Шановні користувачі, увесь тиждень (і весь рік!) – відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення (е-mail: avt2.73@ukr.net)та інформаційно-бібліографічний відділ (е-mail: sbo.hntusg@ukr.net) готові відповісти на ваші запитання, побажання, вислухати ідеї та пропозиції! Допомогти у розміщенні у відкритому доступі ваших публікацій, матеріалів до курсів, інших дослідницьких та навчальних матеріалів; розповісти про індекси цитування та імпакт-фактори журналів, секрети оформлення міжнародних публікацій тощо; про електронні ресурси нашої університетської колекції та секрети щодо їхнього користування та основ інформаційного пошуку. Запрошуємо до співпраці!

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-30

Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 204 с.

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка