Нові надходження до фонду НБ ХНТУСГ

Довгоочікуване надходження до фонду Наукової бібліотеки нарешті відбулося!

Завдяки партнерським відносинам між ННСГБ НААН України та НБ ХНТУСГ отримала видання:

  • Вергунов В. А. Формування і функціонування системи науково-інформаційного забезпечення АПК України в умовах Євроінтеграції: моногр. / В. А. Вергунов, О. В. Капралюк, І. О. Демуз. – Київ: ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2020. – 320 с.
  • Панченко П. П. Аграрна історія України : навч. посіб.  для студ. і викл. с.-г. закл. освіти І-ІV рівнів акредит. : у 3 ч. / П. П. Панченко, Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов . - Київ : Аграр. наука, 2007. - [ч. 1 – 332 с., ч. 2 – 458 с., ч. 3 – 372 с.]

Щиро дякуємо Віктору Анатолійовичу Вергунову, д.і.н., д.с.-г.н., професору, академіку НААН, директору ННСГБ НААН та Людмилі Михайлівні Татарчук, к.і.н., заст. директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи ННСГБ НААН за сприяння в отриманні цінних видань.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-30

Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 204 с.

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка