Ольшанський Василь Павлович (до 75-річчя від дня народження)

Пропонуємо Вашій увазі біобібліографічний покажчик із серії  «Біобліографія вчених ХНТУСГ», підготовлений до ювілею доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики і теоретичної механіки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Василю Павловичу Ольшанському.

 

Ольшанський Василь Павлович [Текст] : біобібліогр. покажчик праць за 1969-2019 роки / уклад. : Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2019. – 170 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 11).

Читати повний текст покажчика 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-09-16

Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Полянський [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2019. - 318 с.

Публікаційна активність зростає

2019-09-13

Науковці ХНТУСГ гідно відповідають  викликам часу , підвищуючи рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес. Свідченням цьому є кількість публікацій дослідників у міжнародних наукових базах даних Scopus та Web of Science , яка постійно зростає. У 2019 році маємо 41 статтю, проіндексовану у Scopus та 20 – в Web of Science.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка