Практичний семінар «Основи роботи з перевірки текстів на ознаки плагіату в програмному забезпеченні UNICHECK»

Підтримуючи принципи академічної доброчесності і підвищення якості освіти, в ХНТУСГ з 2020-21 навчального року здійснюється перевірка всіх робіт здобувачів вищої освіти на ознаки плагіату за допомогою сервісу Unicheck.

19.11.2020 р .відбувся практичний семінар «Основи роботи з перевірки текстів на ознаки плагіату в програмному забезпеченні UNICHECK».

Про можливості сервісу для відповідальних за перевірку від ННІ доповідала зав. відділом інформаційних технологій та компьютерного забезпечення наукової бібліотеки ХНТУСГ Мартиненко Наталя Євгенівна, яка продемонструвала функціональні можливості сервісу, зазначивши, що він може працювати з текстами у різних форматах. Детально були розглянуті базові можливості користувача системи, інструментарій перевірки та збереження звітів. Наприкінці зустрічі було зазначено, що завдяки детальним звітам, що генерує Unicheck, процес оцінювання кожної роботи викладачем стане значно простішим та швидшим. Відтепер викладачі мають можливість дистанційно давати завдання студентам та коментувати їх роботи, надаючи індивідуальні рекомендації або зауваження.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка