Щиро дякуємо за подаровані видання!

Протягом 2019 року було отримано 1232 примірника наукових, навчальних, навчально-методичних, довідкових видань від викладачів і співробітників ХНТУСГ, організацій та установ. Всі ці видання були отримані у дарунок від:

Викладачів і співробітників: Нанки О.В., Гурського П. В., Мандич О. В., Красноруцького О. О., Петренко В. С., Усикової О. М., Назаренка О. В., Новак Н. П., Маренич Т. Г., Ярового В. Ф., Рижикової Н. І., Панкової О., Фесенко А., Никифорової Л. Є., Черемісіна М. М., Кунденка М. П., Суски А. А., Шаніної О. М., Дугіної К. В., Кобченка Ю. Ф., Сідашенка О. І., Скобло Т. С., Сапожкова В. Є., Мегеля Ю. Є., Кобєлєва О. М., Пузіка В.К., Грабар Н. Г., Бездольної Л. І., Шибаєвої Н.В., Бажинової Т.О., Гладуна Г.Б., Сайчука О.В., Брагинця М.В., Бакума М.В., Гриня Є.Л., Орєхової А.І., Постол А.А., Бакуменка В.Д., Ніколаєнко Н. М., Моісєєвої І. І., Кривоконя О. Г., В. І. Гавриша, М. А. Крутько, В. С. Ніценка, Сідашенко О. І., Сайчука О. В., Клочко О. Ю., Кунденко М. П., Єгорової О. Ю., Бородай І. І., Шинкаренко І. М., Щетініної Е. М., Богданової Т. Б., Ніколаєнко Н. М., Полянського О. С. Моісєєвої Н. І., Ковача Д.Л Бородіної Г., Ларіної Т. Ф., Тихонова О.В., Турченка М.М., Власенко Т.В., Кралі В.Г., Островерх О.В., Сагачко Ю.М., Семенцова В.І., Смігунової О.В., Клочко О.Ю., Бєлкіна Є.Л., Зеленіної О., Нагаєва В.М.

Організацій та установ: Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування, Ін-ту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Харків. нац.. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва, Сумс. нац.. аграр. ун-ту, Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, Харків. обл. держ. наук. бібл-ка, Харків. держ. наук. бібл.-ка ім. В. Н. Короленка, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ННЦ «Ін-т механізації і електрифікації сіл. госп-ва» НААНУ, Житомир. нац. агроеколог. ун-та,  НААН України Ін-т механізації тваринництва, Укр. бібл.. асоціації, Львів. нац.. аграр. ун-ту, Держ. установи Ін-т зернових культур, НТБ Нац. аерокосм. ун-ту ім.. Н.Е.Жуковського «ХАІ», редакції Харківської газети «Время» та інших.

кафедр: інтегрованих електротехнологій та процесів, економіки та маркетингу,Каф. технологій перероб. і харч. вир-в, Каф. деревооброб. технологій та системотехніки лісового комплексу, Каф. ЮНЕСКО,каф. агротехнології, каф. тракторів і автомобілів, ., каф. ЮНЕСКО, каф. технології матеріалів, каф. техн.. систем і технологій тваринництва ім.. Б.П.Шабельника, каф. обліку та аудиту, каф. автоматизованих електромеханічних систем, каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, каф. вищої математики, каф. електропостачання та енергетичного менеджменту, каф. сільськогосподарських машин, каф. кібернетики., каф. тракторів і автомобілів, каф. біомедичної інженерії і теоретичної електротехніки, каф. електропостачання та енергетичного менеджменту, каф. мовної підготовки, каф. міцності та надійності машин ім. В.Я. Аніловича, каф. фізики і теоретичної механіки, каф. електропостачання та енергетичного менеджменту., ННІ бізнесу і менеджменту, Каф. мехатроніки та деталей машин, каф. організації виробництва, бізнесу та менеджменту., і колектив авторів каф. БЖД та права, колективів каф.: Організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Фізики і теоретичної механіки, Безпеки життєдіяльності та права

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-01-20

 Бакум, Микола Васильович. Проектування сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. техн. профілю. Ч. 1. Кн. 2. Машини для обробітку грунту / М. В. Бакум ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2019.– 436 с. 

Шановні науковці!

2020-01-15

Нагадуємо, що ХНТУСГ має доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science. На початку року університет також отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link

Від Маланки до Водохреща

2020-01-14

Новорічні свята тривають! Наукова бібліотека пропонує вам з 13 по 19 січня взяти участь у жартівливому дозвіллєвому вебквесті "Веселих новорічних свят"!

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка